maandag 27 juni 2022
Het waterpeil in Zeeland is onder het afgesproken zomerpeil gezakt. Dat betekent dat er vrijwel nergens meer water mag worden onttrokken aan sloten en grondwater. Op sommige plekken is het peil zelfs al gezakt onder het (lagere) winterpeil. (Omroep Zeeland, 24 juni 2022)
Lees meer: omroepzeeland.nl