donderdag 14 juli 2022

Het verschil tussen de via het luchtmeetnet gemeten hoeveelheden metalen en PAK in de IJmond en de berekeningen met gegevens van milieujaarverslagen en Emissieregistratie van Tata Steel is grotendeels verklaard. Dit is het resultaat van de expertmeeting die is gehouden naar aanleiding van de publicatie van het RIVM-rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio’ in januari van dit jaar. (Noord-Holland, 13 juli)
Lees meer: noord-holland.nl