donderdag 21 juli 2022

Onlangs heeft een werkgroep namens de normcommissie Organische parameters NTA 8065:2022 PFAS in bodem, waterbodem en slib – Analyse met HPLC en massaspectrometrie, gepubliceerd. (Waterforum, 19 juli)
Lees meer: waterforum.net