dinsdag 02 augustus 2022

Op 13 juli 2022 rond 12.30 uur werd door een handhaver van het waterschap een grondwaterberegening op grasland geconstateerd. Er is weliswaar een vergunning hiervoor afgegeven maar daar is specifiek een beperking in opgenomen dat in juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur niet beregend mag worden. Zeker gelet op de lage grondwaterstanden wordt hier streng op gecontroleerd. (Dommel, 1 augustus)
Lees meer: dommel.nl