dinsdag 18 oktober 2022

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL • Pro Krimpenerwaard wil met omwonenden en overige belangstellenden in gesprek over het woningbouwplan ‘Bolderkade’ bij Ouderkerk aan den IJssel. Centraal hierbij staat de vervuilde grond waarop gebouwd gaat worden. Is die voldoende gesaneerd? Pro Krimpenerwaard vindt van niet. (Het Kontakt, 17 oktober)
Lees meer: hetkontakt.nl