maandag 31 oktober 2022

Chemiebedrijf Chemours heeft eind 2021 de gestelde norm voor GenX-stoffen niet overschreden, stelt minister Harbers van IenW in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van berichten van Zembla en het AD. (Water Forum, 31 oktober)
Lees meer: waterforum.net