dinsdag 15 november 2022

Nederland is gezegend met een van de beste openbare drinkwatervoorzieningen in de wereld. Overal en altijd komt schoon drinkwater uit de kraan. Naast goede infrastructuur helpt het enorm dat Nederland een waterrijk land is. Ongeveer 2/3 van ons drinkwater wordt uit grondwater onttrokken. De Nederlandse ondergrond bevat voldoende grondwater van goede kwaliteit om huishoudens en industrie van schoon water te voorzien. Maar we moeten zuinig en slim met deze voorraden omgaan om onze omgeving niet onnodig te belasten en dit natuurlijk kapitaal ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden. (Deltares, 14 november)
Lees meer: deltares.nl