vrijdag 25 november 2022

De Noord-Hollandse Statenpartijen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben zich kritisch geuit over de voortgang in de veenweide om CO2-uitstoot te reduceren en hiermee de bodemdaling te remmen. Volgens de fracties gaat het om 'wikken en wegen', 'polderen' en 'pappen en drooghouden'. Een amendement waarin zij verzoeken om in volle snelheid maatregelen te nemen tegen de bodemdaling is aangenomen door een meerderheid van Provinciale Staten. (Nieuwe Oogst, 23 november)
Lees meer:nieuweoogst.nl