vrijdag 20 januari 2023
De Vecht is één van de rivieren die buiten de oevers is getreden. Onder andere in Dalfsen is de waterstand extreem hoog, maar volgens Herald van Gerner, van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta), is dit geen uitzondering. "In vergelijking met vorig jaar, is het dit jaar minder hoog, althans tot nu toe." (RTV Oost, 17 januari)
Lees meer: rtvoost.nl