vrijdag 20 januari 2023

Woensdag publiceerde MVO Nederland haar jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx), een onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt. Eén van de onderzochte thema’s is biodiversiteit. Gemiddeld is de NEx dit jaar licht gestegen, maar op biodiversiteit is een daling te zien (van 18,3 procent naar 17,9 procent). Dit laat volgens MVO zien dat de aandacht voor bodem-, water-en luchtkwaliteit (essentieel voor de biodiversiteit) achteruit gaat in plaats van vooruit. Dit verontrustende signaal ondersteunt de steeds sterker wordende oproep aan bedrijven om de negatieve impact die zij hebben op de natuur te verkleinen. (BNNVARA, 19 januari)
Lees meer: bnnvara.nl