donderdag 14 september 2023

Om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa te verbeteren, moet de vervuiling ervan worden aangepakt en de normen voor waterkwaliteit worden verbeterd. Het Europees Parlement heeft een voorstel in die zin goedgekeurd. Als het van de parlementsleden afhangt, moeten specifieke PFAS-stoffen (de ook bij ons bekende 'forever chemicals') aan de lijst van verontreinigende stoffen worden toegevoegd, wat betekent dat er specifiek zou worden gecontroleerd op hun aanwezigheid. (De Specialist, 12 september)
Lees meer: despecialist.nl