dinsdag 28 januari 2020

Er blijven zorgen over de risico’s van gaswinning uit kleine velden. Om die reden vragen de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland, samen met zo’n vijftien bedrijven en particulieren, de Raad van State om haar oordeel. (Dagblad van het Noorden, 28 januari)
Lees meer: dvhn.nl

dinsdag 28 januari 2020

Een bedrijf uit Epe is flink tekort geschoten bij het verwijderen van asbest. Daarvoor krijgt het een ‘forse boete’ van 43.500 euro van de Inspectie SZW. ‘Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels', aldus de Inspectie. (De Stentor, 28 januari)
Lees meer: destentor.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

dinsdag 28 januari 2020

Wat kosten drugs onze samenleving? Reken op de helft van de politietijd en de helft van de Justitiebegroting. De sociale- en gezondheidskosten zijn immens. Maar uiteindelijk gaat het om de waarde van mensenlevens en de vraag: in welke samenleving wil je leven? (de Volkskrant, 27 januari)
Lees meer: volkskrant.nl

maandag 27 januari 2020

Europa lijkt doelen voor 2020 te gaan halen, maar Nederland lukt het niet op eigen kracht (NRC, 24 januari)
Lees meer: nrc.nl

20220627 Banner Adveronline vacature toezichthouder bodem en ontgrondingen OD ZOB

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211221 BodemBreedForum logo

maandag 27 januari 2020

De baggerwerkzaamheden om de waterkwaliteit in de stadshavens van Goes te verbeteren zijn begonnen. De bodem is vervuild en wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de kades versterkt door de damwanden te vervangen. De werkzaamheden moeten voor het vaarseizoen klaar zijn. (Omroep Zeeland, 26 januari)
Lees meer: omroepzeeland.nl

maandag 27 januari 2020

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Waterwet. Daarmee is de weg vrij om geld uit het Deltafonds te gebruiken voor maatregelen tegen wateroverlast en droogte. De Kamer nam een door de VVD ingediend amendement aan, waarin is vastgelegd dat binnen 5 jaar na de start van de uitvoering de effecten van de wetswijziging worden geëvalueerd. (H2O Waternetwerk, 24 januari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 27 januari 2020

De gaswinning in Pernis gaat door tot 2030. Minister Wiebes heeft daar vorig jaar al toestemming voor gegeven. Maar raadslid Koster van Leefbaar vindt dat die verlenging niet rijmt met de kruistocht van wethouder Bonte tegen aardgas en ‘’zijn heilige missie om alle Rotterdamse huizen, al dan niet tegen de wil van de bewoners, van het gas los te koppelen’’ en heeft hem om opheldering gevraagd. (Dagblad 010, 25 januari)
Lees meer: dagblad010.nl

maandag 27 januari 2020

Een nieuwe technologie om realtime nitraatgehaltes te meten kan de bemesting optimaliseren. (Boerderij, 25 januari)
Lees meer: boerderij.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20220422 SDG logo

2019 TTE logo

maandag 27 januari 2020

Volta Solar is gestart met de bouw van zonnepark Belvédère. Het startschot werd gegeven door met vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht en Bodemzorg. (Solar Magazine, 27 januari)
Lees meer: solarmagazine.nl

vrijdag 24 januari 2020

Elfhonderd woningen in het aardbevingsgebied in Groningen zullen versneld versterkt worden. Zowel de bewoners als de aannemers gaan direct betrokken worden bij het versterkingsproces. Dat schrijft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken donderdag in een brief. (Nu.nl, 23 januari)
Lees meer: nu.nl

vrijdag 24 januari 2020

Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. (Nature Today, 23 januari)
Lees meer: naturetoday.nl

2019 logo pop up

20220627 banner Brandmannen vacature toetser en vergunningverlener OD Haaglanden

20210929 uw vacature