dinsdag 29 augustus 2017

Met een systeemgerichte drainage kunnen agrariers verzilting in de toekomst tegen gaan en zelfs de zoetwatervoorraad onder hun percelen vergroten. (Nieuwe Oogst, 28 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

dinsdag 29 augustus 2017

"Het is een broodjeaapverhaal", "de klei is economisch waardeloos" en "dit plan is alles behalve duurzaam". Het zijn reacties van deskundigen op de plannen van bouwbedrijf Dura Vermeer en de gemeente Almere om huizen en geluidswallen te bouwen met klei uit het Weerwater. Die klei zou van uitstekende kwaliteit zijn en het afgraven van de bodem zou het waterplantenoverschot oplossen en de waterkwaliteit verbeteren. Deskundigen vegen echter de vloer aan met de plannen die in juli werden gepresenteerd. (Omroep Flevoland, 28 augustus)

Lees meer: omroepflevoland.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

maandag 28 augustus 2017

Door gebruik te maken van 7 decennia aan data heeft onderzoeksbureau Eurofins Agro een analyse kunnen maken van het verloop van de gehaltes organische stof op percelen in Zeeland. Een van de conclusies is dat het OS-gehalte is te verhogen door zuinig met de bodem om te springen en veel organische mest in gebruiken. (Boer en Business, 25 augustus)

Lees meer: boerenbusiness.nl

maandag 28 augustus 2017

Betere bescherming van drinkwaterbronnen vraagt harde afspraken, betoogt Hans de Groene, directeur van Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). (Trouw, 26 augustus)

Lees meer: trouw.nl

vrijdag 25 augustus 2017

De provincie Gelderland waarschuwt met een folder voor de risico's van lood in de bodem. In Arnhem zijn onder meer in Presikhaaf, in Sint Marten en in 't Broek gebieden waar in het verleden het metaal is gevonden. Dit blijkt uit een interactieve kaart van de gemeente. Ook een groen gebied als Stadsblokken-Meinerswijk gaat niet vrijuit. (Hou van Arnhem, 25 augustus)

Lees meer: houvanarnhem.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

bbf 300x200

vrijdag 25 augustus 2017

Het ministerie van Economische Zaken scherpt de eisen niet extra aan om de milieudoelen te halen. Rik Grashoff (GroenLinks) stelde hierover kamervragen naar aanleiding van een rapport van het Louis Bolk Instituut. (Nieuwe Oogst, 24 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

vrijdag 25 augustus 2017

Het is er weer de tijd voor: uitbaggeren van sloten en waterlopen. Het Waterschap Scheldestromen is er druk mee bezig, onder meer in het buitengebied bij Ellewoutsdijk. (Omroep Zeeland, 24 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

vrijdag 25 augustus 2017

Zware plensbuien zorgen voor veel overlast in Rotterdam. Kelders lopen onder, straten staan blank en tuinen zijn drijfnat. De stad moet snel ingrijpen, vindt de VVD. 'Wijken krijgen zo een Venetiaans karakter'. (AD, 24 augustus)

Lees meer: ad.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

donderdag 24 augustus 2017

De sanering van de vuilstort in de Kanaalpolder, net ten noorden van Philippine, gaat nu echt beginnen. Na het afdekken van de grond wordt met behulp van filters de komende jaren het grondwater en de bodem langzaam schoongemaakt. (PZC, 23 augustus)

Lees meer: pzc.nl

donderdag 24 augustus 2017

Niet alleen auto's en fabrieken stoten CO2 uit, ook veengebieden in Nederland doen dat. En door klimaatverandering zal die CO2-uitstoot uit het veen ook nog eens flink gaan toenemen, mogelijk zelfs met 70 procent deze eeuw. Daarom is het volgens onderzoekers van groot belang dat er wordt gewerkt aan oplossingen. (NOS, 23 augustus)

Lees meer: nos.nl

donderdag 24 augustus 2017

Voor het saneren van Thermphos is nog 83 miljoen euro nodig. Dat heeft de commissie Samsom berekend, die de afgelopen maanden in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar hoe de rekening van het saneren van het zwaar vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek betaald moet worden. In het advies van Samsom staat dat het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports alle drie evenveel moeten betalen. (Omroep Zeeland, 23 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT