maandag 03 februari 2020

Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen. Daarom zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en onderzoeksinstituut Deltares het project 'Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies' (BOGO) gestart.
(Groene Ruimte, 31 januari)
Lees meer: groeneruimte.nl

maandag 03 februari 2020

Wil je goede grond, dan heb je wormen nodig. Dat was de kern van het verhaal van onderzoeker Jeroen Onrust, die zijn bevindingen presenteerde op een avond van Gouden Gronden in Oldehove. (Dagblad van het Noorden, 3 februari)
Lees meer: dvhn.nl

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

vrijdag 31 januari 2020

Het RIVM en Deltares werken op verzoek van het ministerie van I&W aan een plan waarin de vraag wordt beantwoord of er een verschil is tussen het effect van PFAS-houdende grond en PFAS-houdende baggerspecie op het oppervlaktewater. Het ministerie kan zo beter inschatten onder welke voorwaarden PFAS-houdende grond in diepe plassen kan worden toegepast. (Waterforum, 21 januari)
Lees meer: waterforum.net

vrijdag 31 januari 2020

Het water dat wij lozen in de Maas, wordt dagelijks door vier miljoen mensen gedronken. Een van de dingen die ik voor elkaar probeer te krijgen, is een circulair watersysteem. Maar dat is iets voor de lange termijn: geen lozingen meer in de Maas’, stelt Chemelot-directeur zaterdag 25 januari in De Limburger. Hij wijst in de Limburgse krant op het belang van het industriecomplex voor Limburg. (Waterforum, 28 januari)
Lees meer: waterforum.net

20230320 Banner AdverOnline DCMR vakspecialist Bodem

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 31 januari 2020

Twee vliegen in een klap. Populair gezegd is dat de wijze waarop het Rotterdamse bedrijf Asbeter twee problemen tegelijkertijd oplost: het aanpakken van asbest met behulp van industriële afvalzuren. Het asbest wordt veilig, betaalbaar en circulair vernietigd. En industriële reststromen hiervoor gebruiken scheelt uitstoot van CO2.

CEO Inez Postema licht het bijzondere proces toe van de start-up die op het punt staat van doorbreken met de allereerste fabriek ter wereld op dit gebied. (Innovation Origins, 30 januari)
Lees meer: innovationorigins.nl

vrijdag 31 januari 2020

Het Inter Provinciaal Overleg, samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, is teleurgesteld in minister Wiebes. De minister van Economische Zaken creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden in de rest van het land. Voor die kleine velden geldt straks een andere schaderegeling dan voor Groningers. (RTV Oost, 31 januari)
Lees meer: rtvoost.nl

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

vrijdag 31 januari 2020

Gemeente Zwolle wil deelnemen aan een Europees onderzoeksproject voor ontwikkeling van geothermische energie uit dunne aardlagen. Dit is energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. (Weblog Zwolle, 30 januari)
Lees meer: weblogzwolle.nl

vrijdag 31 januari 2020

Nederlanders maken zich weinig zorgen over mogelijke overstromingen in hun eigen omgeving. Verreweg de meesten hebben vertrouwen in de overheidsmaatregelen in verband met hoogwater, al weten ze amper wat er gebeurt. Een meerderheid van de bevolking denkt wel dat de klimaatverandering een grote invloed op de waterveiligheid zal hebben, blijkt uit een enquête. (H2O Waternetwerk, 28 januari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 30 januari 2020

Het aantal nieuwbouwwoningen nam vorig jaar het sterkst toe in tien jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen verwacht niet dat die groei dit jaar doorzet. Door de PFAS- en stikstofcrisis zijn er minder bouwvergunningen aangevraagd. (RTL Nieuws, 29 januari)
Lees meer: rtlnieuws.nl

dinsdag 28 januari 2020

Industrieel concern 3M verwacht meer geld kwijt te zijn aan juridische zaken rond PFAS, een groep chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn. Verschillende Amerikaanse staten hebben rechtszaken lopen tegen het bedrijf achter Post-It en Scotch, wegens het aandeel dat het bedrijf zou hebben gespeeld bij vervuiling met PFAS. (Telegraaf, 28 januari)
Lees meer: telegraaf.nl

dinsdag 28 januari 2020

Verwerkers van suikerbieten, aardappelen en cichorei kunnen door het aanpassen van het handelingskader PFAS hun tarragrond weer kwijt. (Boerderij, 28 januari)
Lees meer: boerderij.nl

20210929 uw banner

archeologie online 2020

20220118 nieuwe columnist v2