donderdag 29 juni 2017

Natuurorganisaties en bedrijfsleven stonden bij de ontwikkeling van de Eemsdelta lijnrecht tegenover elkaar. Met stilstand in de kwetsbare krimpregio als gevolg. Dankzij de nieuwe structuurvisie met cumulatieve milieunormen kwam de zaak in beweging. (Binnenlands Bestuur, 23 juni)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 29 juni 2017

Op 8 juni 2017 vergaderde het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming. Dit college beheert de richtlijnen voor vloeistofdichte vloeren, tanks en werken met IBC-bouwstoffen. Door de strikte planning van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit moesten die allemaal tijdens deze vergadering aan de orde komen. Een drukke agenda dus. (SIKB, 28 juni)

Lees meer: sikb.nl

20200218 Haaglanden toetser bodem

Banner 2.0 300200

Vacature Tauw veldmedewerkers

donderdag 29 juni 2017

Zijlstra Infra uit Giessen is bijna klaar met een grote klus in de uiterwaarden van de Afgedamde Maas bij Veen. Woningbouwproject Waterfront de Veene is de laatste uitbreidingslocatie in de uiterwaarden. (CoBouw, 28 juni)

Lees meer: cobouw.nl

donderdag 29 juni 2017

Bavaria in Lieshout brouwt over drie jaar het eerste bier op aardwarmte. Met die nieuwe energiebron maakt Mars in Veghel dan zijn eerste repen en FrieslandCampina zijn melkpoeder. (BD, 28 juni)

Lees meer: bd.nl

woensdag 28 juni 2017

Deltares onderzoekt samen met KWR en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit onderzoek, in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en Dunea, biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal. Het wordt in 2018 afgerond. (Deltares, 26 juni)

Lees meer: deltares.nl

20200227 Haaglanden toetser waterwet

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

woensdag 28 juni 2017

Het voeden van de bodem in plaats van het voeden van de gewassen die er groeien. Dat moet de bodemgezondheid op het Twentse platteland op termijn verbeteren. (Tubantia, 27 juni)

Lees meer: tubantia.nl

dinsdag 27 juni 2017

Na een lange tijd van voorbereiding start WarmteStad op 3 juli op de Zernike Campus met de aanleg van het Warmtenet Noordwest. (Omroep Groningen, 26 juni)

Lees meer: oogtv.nl

dinsdag 27 juni 2017

Provinciale Staten hebben vandaag een aantal beleidskeuzes vastgesteld over de prioritering in het gebruik van de diepe ondergrond. Met de methode kijkt de provincie zowel naar bovengrondse als ondergrondse ontwikkelingen in de advisering over activiteiten in de diepe de ondergrond. De provincie acht de meeste gebieden in Overijssel als niet geschikt voor ondergrondse opslag: het sluit 80% van de gasvelden in Overijssel uit. Alleen bij een vijftal gasvelden kan met een specifieke methode op locatie nieuw onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden. (Provincie Overijssel, 21 juni)

Lees meer: overijssel.nl

stokstaartje 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

20200218 Haaglanden toetser ontgrondingen

dinsdag 27 juni 2017

Nieuwegeiners en ook inwoners van De Meern vrezen in navolging van Houtenaren de komst van windturbines naar de polder Rijnenburg, in de linker oksel van knooppunt Oudenrijn. Ze zijn bang voor horizonvervuiling, maar veel meer nog voor bewegende schaduwen van de wieken en geluidsoverlast. (AD, 26 juni)

Lees meer: ad.nl

dinsdag 27 juni 2017

Nu de gaskraan in Groningen iets wordt dichtgedraaid, wordt er gekeken naar kleinere gasvelden in Nederland. Zoals het veld in het Utrechtse Woerden. Het Canadese bedrijf Vermillion, dat eigenaar is, heeft plannen om onder de wijk Molenvliet naar gas te boren. (NOS, 26 juni)

Lees meer: nos.nl

maandag 26 juni 2017

30% van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en 7 consortia van bedrijven hebben vandaag de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal wordt ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport 'Focus on Energy' in Den Haag. (Rijksoverheid, 19 juni)

Lees meer: rijksoverheid.nl

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw