vrijdag 11 augustus 2017

De gemeenteraad van Bunschoten komt eerder terug van vakantie. Verschillende partijen willen snel met burgemeester en wethouders om de tafel vanwege de vervuilde grond op de Westdijk. De Christelijke Arbeiderspartij, VVD en de SGP hebben om de extra vergadering gevraagd. (RTV Utrecht, 10 augustus)

Lees meer: rtvutrecht.nl

vrijdag 11 augustus 2017

Amateurarcheoloog en monumentencommissielid Wim Kievits uit Vught had het eigenlijk niet meer verwacht maar de archeologen van BAAC uit Den Bosch hebben toch nog een spectaculaire vondst gedaan tijdens graafwerkzaamheden aan de Loonsebaan. "Ze hebben greppels aangetroffen die behoren tot de linie van Frederik Hendrik uit 1629", aldus een trotse Kievits. (Brabants Dagblad, 10 augustus)

Lees meer: bd.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

donderdag 10 augustus 2017

Er is de afgelopen jaren veel meer gas uit de bodem in het Westland en Overijssel gepompt door de NAM dan was toegestaan. Het bedrijf moet zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien van Staatstoezicht op de Mijnen. (AD, 9 augustus)

Lees meer: ad.nl

donderdag 10 augustus 2017

Over een groot gedeelte van de kust van Noord-Holland is paraffine aangetroffen. Rijkswaterstaat is begonnen met het opruimen van de aanzienlijke hoeveelheid paraffine. (Helpdesk Water, 9 augustus)

Lees meer: helpdeskwater.nl

donderdag 10 augustus 2017

De Nederlandse landbouw heeft wel degelijk een grote negatieve impact op het milieu. Dat zeggen ecoloog Han Olff van Rijksuniversiteit Groningen en Jan-Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, een advies- en onderzoeksinstelling op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Ze reageren op een rapport van ABN Amro van vorige week, waarin de bank stelt dat de Nederlandse landbouw de laagste milieu-impact ter wereld heeft. (Friesch Dagblad, 10 augustus)

Lees meer: frieschdagblad.nl

NieuweColumnist banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 10 augustus 2017

De Raad van State heeft geoordeeld dat het openbaar maken van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen is toegestaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. (Inspectie SZW, 7 augustus)

Lees meer: inspectieszw.nl

woensdag 09 augustus 2017

Archeologen hebben op het terrein van Renolit in Enkhuizen de restanten van een historische waterpoort gevonden. De Ketenboom werd in 1598 gebouwd en maakte deel uit van de vestingwal. De vondst werd dinsdag openbaar gemaakt. (Noord Hollands Dagblad, 8 augustus)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

woensdag 09 augustus 2017

De Brabantse Milieufederatie (BMF) verzet zich tegen de ontwerp-watervergunning voor frisdrankbottelaar Refresco in Maarheeze. De vergunning maakt het voor Refresco mogelijk om twee keer zoveel grondwater te gaan oppompen, waarvan verreweg het grootste deel uit het diepe grondwaterpakket op een diepte van meer dan 175 meter. (Brabantse Milieufederatie, 8 augustus)

Lees meer: brabantsemilieufederatie.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200506 Brandmannen banner

archeologie online 2020

dinsdag 08 augustus 2017

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) starten de komende maanden in Gelderland diverse projecten. (Nieuwe Oogst, 4 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl

dinsdag 08 augustus 2017

Vermilion is begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de aanwezige voorraden aardgas en aardwarmte te peilen in de Friese gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Sudwest-Fryslan en Tytsjerksteradiel. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft afgelopen donderdag een vergunning afgegeven voor het gebruik van kleine ladingen springstof bij verkenningsonderzoek. (FluxEnergie, 4 augustus)

Lees meer: fluxenergie.nl

dinsdag 08 augustus 2017

Nu de oogst in Belgie voor een aantal teelten is ingezet, zal er de komende weken opnieuw dierlijke mest gevoerd moeten worden op percelen met een nateelt of vanggewas. Dat meldt de Mestbank, onderdeel van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). (Boer en Business, 4 augustus)

Lees meer: boerenbusiness.nl

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw