woensdag 24 mei 2017

De saneringswerkzaamheden van het vervuilde fosforslib op het terrein van voormalig fosforproducent Thermphos kan worden hervat. Het werk had eigenlijk al in de week van 8 mei verder moeten gaan, maar de sanering bleek maar moeilijk te verzekeren. (Omroep Zeeland, 23 mei)

Lees meer: omroepzeeland.nl

woensdag 24 mei 2017

Zandbakken met spelende kinderen zullen er misschien niet komen. Maar als de proef met het verduurzamen van voormalige stortbergen slaagt, dan kan er in de toekomst wel meer op de Nederlandse afvalbergen dan nu het geval is. (Trouw, 23 mei)

Lees meer: trouw.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

dinsdag 23 mei 2017

Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Verreweg het meeste van dit afval kunnen we recyclen of op een andere manier nuttig toepassen. Van de 60 miljoen ton blijft hierdoor minder dan twee miljoen ton afval over. Dit afval belandt op een stortplaats. (Introductie Duurzaam Stortbeheer)

Lees meer: duurzaamstortbeheer.nl

dinsdag 23 mei 2017

Boeren werken te netjes. Ze zouden vaker wat stro en plantenresten op het land moeten achterlaten, want dat stimuleert het bodemleven. In Wageningen staat sinds kort een wormenhotel waar dat wordt onderzocht. 'Wormen kunnen chemische gebonden fosfaat beschikbaar maken.' (Nieuwe Oogst, 22 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nu

maandag 22 mei 2017

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) moet een beter inzicht geven in bodemdaling in de Waddenzee, ander dreigt een dwangsom die kan oplopen tot 3 miljoen euro. Dat blijkt uit brieven die Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gestuurd naar zowel de NAM als de Tweede Kamer. (fd., 16 mei)

Lees meer: fd.nl

Lees hier de brieven: sodm.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200615 Provincie ZuidHolland banner

archeologie online 2020

maandag 22 mei 2017

Vanaf 2018 wordt er op vijf locaties in Brabant - Helmond, Asten, Deurne, Lieshout en Tilburg - geboord naar aardwarmte. Bedoeling is dat er op zo'n 2,5 kilometer diepte grondwater van zo'n negentig graden wordt opgepompt om dat te gebruiken voor verwarming van in totaal 35.000 woningen of in een productieproces van bedrijven. Nadat de warmte uit het water is gehaald wordt het weer in de bodem terug gepompt. (Eindhovens Dagblad, 20 mei)

Lees meer: ed.nl

maandag 22 mei 2017

De provincie Gelderland gaat op zoek naar 'aanvullende strategische voorraden' voor de drinkwatervoorziening. Deze moeten uiterlijk over drie jaar worden vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie. (VEMW, 16 mei 2017)

Lees meer: vemw.nl

donderdag 18 mei 2017

Het is al weer enige tijd terug dat de Inspectie Infrastructuur, Leefomgeving en Transport een brandbrief stuurde aan zowel de bevoegde gezagen Wet bodembescherming als de bodembranche. En het ging over een zeer beladen onderwerp: asbest. Sindsdien broeit het in bodemasbestland: wanneer moeten we nu onderzoek naar asbest in de bodem en wanneer kan dat achterwege blijven? Ook de NEN-commissies, druk met de herziening van diverse bodemnormen, worstelen met deze vraag. (Anton Roeloffzen, 24 mei)

Lees meer: Column Anton: Wat je niet ziet …… is er niet ?!

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

donderdag 18 mei 2017

Er is meer kennis nodig over de mate waarin GenX stoffen ophopen in vissen. Deze gegevens zijn onmisbaar om een concentratie in water te berekenen waarbij mensen, vogels en zoogdieren hun leven lang veilig vis uit dat water kunnen eten. Doordat de informatie ontbreekt, is het nu niet mogelijk om een indicatieve waterkwaliteitsnorm voor GenX af te leiden. (RIVM, 11 mei 2017)

Lees meer: rivm.nl

donderdag 18 mei 2017

PWN is er samen met aannemer LMR Drilling in geslaagd om een waterleiding aan te leggen onder het Marsdiep. De nieuwe leiding ligt op een diepte van 85 meter en is 4.600 meter lang. Op deze diepte en over deze afstand is er in de wereld nog nooit eerder een waterleiding aangelegd. (PWN, 16 mei 2017)

Lees meer: pwn.nl

donderdag 18 mei 2017

Project Proefpolder Kringlooplandbouw is woensdag gestart. Dat gebeurde door het nemen van bodemmonsters en meten van de waterkwaliteit door waterschapsbestuurders Guus Beugelink (De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Amstel Gooi en Vecht). (Nieuwe Oogst, 17 mei 2017)

Lees meer: nieuweoogst.nl

20200224 BBF gecentreerd

Banner 2.0 300200

Remediation Day HMVT nieuw