vrijdag 05 mei 2017

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen bij het nieuwbouwplan Jonkershof in Barneveld moet de komende weken een extra strook vervuilde grond gesaneerd worden. (Barneveldse krant.nl, 4 mei)

Lees meer: barneveldsekrant.nl

vrijdag 05 mei 2017

Mark Goes werkte jarenlang als beveiliger in verscheidene asielzoekerscentra. Op het complex in Ter Apel werd hij doodziek. (Dagblad van het Noorden, 5 mei)

Lees meer: dvhn.nl

20200224 BBF gecentreerd

Banner 2.0 300200

Remediation Day HMVT nieuw

vrijdag 05 mei 2017

Door het winnen van gas daalt de bodem van de Waddenzee zozeer dat het unieke karakter wordt bedreigd. (Trouw, 4 mei)

Lees meer: trouw.nl

donderdag 04 mei 2017

Tot voor kort heb ik nooit de moeite genomen om stil te staan bij het gedachtegoed dat bekend staat onder de term ecomodernisme. Publicaties over een onlangs verschenen boek hierover, een aantal nieuwsberichten met ongezouten meningen en een discussieavond maakten mij nieuwsgierig. Het internet biedt gelukkig ruimschoots informatie. (Theo Edelman, 4 mei)

Lees meer: Column Theo: Ecomodernisme

donderdag 04 mei 2017

De Vlaamse milieu-inspectie heeft ernstige inbreuken vastgesteld op de stortplaats voor asbestafval op de terreinen van Scheerders-Van Kerchove, kortweg SVK. (tvoost, 3 mei)

Lees meer: tvoost.be

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200615 Provincie ZuidHolland banner

archeologie online 2020

donderdag 04 mei 2017

Dertig vierkante kubieke meter op de hoek van de Westersingel en de Van Konijnenburgweg wordt binnenkort gesaneerd. (nu.nl, 3 mei)

Lees meer: nu.nl

woensdag 03 mei 2017

Het potentieel aan duurzame warmte in Nederland is ruim voldoende om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen met warmtenetten. (Installatieprofs.nl, 3 mei)

Lees meer: installatieprofs.nl

woensdag 03 mei 2017

De grond voor de toekomstige woonwijk KVL Dorp wordt toch dieper afgegraven dan vooraf was afgesproken. (BD, 2 mei)

Lees meer: bd.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

woensdag 03 mei 2017

De firma Stadsbader voert de vervuilde grond van Kortrijk Weide af per boot. (KW, 2 mei)

Lees meer: kw.knack.be

woensdag 03 mei 2017

Heischrale graslanden behoren tot de meest bloemrijke vegetaties in heidegebieden. Prachtige soorten zoals Valkruid en Welriekende nachtorchis kun je hier bewonderen. Maar helaas wordt het steeds moeilijker om deze te vinden. (Nature Today, 2 mei)

Lees meer: naturetoday.com

dinsdag 02 mei 2017

Met warmte uit het riool kunnen zorginstellingen, scholen, zwembaden en woonhuizen worden verwarmd. Zonder stankoverlast. (Reformatorisch Dagblad, 2 mei)

Lees meer: rd.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200