vrijdag 19 maart 2021

Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het baggeren binnen de perken te houden. (Leeuwarder Courant, 19 maart)

Lees meer: lc.nl

vrijdag 19 maart 2021

Er komt 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden. (Nieuwe Oogst, 18 maart)

Lees meer: nieuweoogst.nl

20210401 Brandmannen vacature veldwerker

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

donderdag 18 maart 2021

Bouwbedrijf VolkerWessels, eigendom van de Rijssense familie Wessels, heeft last van de corona- en stikstofcrisis. De nettowinst liep vorig jaar met 16 procent terug tot 119 miljoen euro. Desondanks is het bedrijf tevreden met het resultaat. Ondertussen is het orderboek gegroeid tot bijna tien miljard euro. (RTV Oost, 17 maart)

Lees meer: rtvoost.nl

donderdag 18 maart 2021

Vermilion mag doorgaan met plannen om de gaswinning bij Drachten op te voeren. De Raad van State stelt tegenstanders in het ongelijk. (Leeuwarder Courant, 17 maart)

Lees meer: lc.nl

donderdag 18 maart 2021

TenneT bereidt de vervanging voor van de 3,4 kilometer lange 110 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations bij Euroborg en Bloemsingel, dwars door de stad Groningen. Omwonenden worden donderdagavond online bijgepraat. (Dagblad van het Noorden, 17 maart)

Lees meer: dvhn.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Vacature 2.3 300200

archeologie online 2020

woensdag 17 maart 2021

Provincie Zuid-Holland heeft een overeenkomst ondertekent met het Rijk, gemeente en waterschappen voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de Zuid-Westelijke Delta en de Hollands-Utrechtse veenweiden. In totaal komt er ongeveer 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuid-Westelijke Delta (ZWD) en duurzaam gebruik van de bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden (HUV). (Agraaf, 16 maart)

Lees meer: agraaf.nl

woensdag 17 maart 2021

Grote hoeveelheden plastic korrels (nurdles) vervuilen de oevers van de IJssel. Volgens de overheid komen deze korrels van het bedrijf Daly Plastics uit Zutphen. De nurdles worden al sinds september 2020 op verschillende plekken langs de rivier gevonden. In Zwolle dienden D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Swollwacht 8 maart een motie in waarin zij het bedrijf aansprakelijk willen stellen voor de milieuschade. Deze motie werd door de hele gemeenteraad in Zwolle unaniem aangenomen. (Waterforum, 16 maart)

Lees meer: waterforum.net

dinsdag 16 maart 2021

De regering gaat onderzoeken hoe vezelverlies van kleding kan worden geminimaliseerd. Door het dragen en wassen van bepaalde soorten kleding komen er microplastics in het water. Via de rioolwaterzuivering komen deze microplastics uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. De Tweede Kamer nam 25 februari een motie met het verzoek tot onderzoek aan. (Waterforum, 15 maart)

Lees meer: waterforum.net

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20210330 Suez Vacature adviseur bodem

dinsdag 16 maart 2021

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor Nederland een inschatting gemaakt van de nog onbekende stikstofuitstoot door biologische bronnen vanuit de natuur. Vanuit de natuur gaat het dan om twee type bronnen: uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems (bos en heide) en van ammoniak via de uitwerpselen van alle in de natuur levende wilde dieren in Nederland. De eerste bron werd altijd al meegenomen, de tweede is in deze studie verkend. Deze verkenning laat zien dat de uitstoot uit deze wilde dieren voor 1,5 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van ammoniak. (RIVM, 15 maart)

Lees meer: rivm.nl

dinsdag 16 maart 2021

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen. (H2O Waternetwerk, 15 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 16 maart 2021

In Warns, Friesland, zijn sporen van een middeleeuwse stins (verdedigingstoren) ontdekt. Experts vermoeden dat het hier de stins betreft van Jelmer Sytzama, een edelman die eind vijftiende eeuw in de Friese plaats zetelde. Daarbovenop zijn er een aantal musketskogels en een kanonskogel gevonden. Hiermee lijkt deze vondst te bevestigen dat een middeleeuwse vete om de Sytzama-stins daadwerkelijk tot een gewapend conflict leidde. (Archeologie Online, 12 maart)

Lees meer: archeologieonline.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

HMVT banner nieuw2021