maandag 02 mei 2022

Bij waterschap Scheldestromen loopt een proefproject waarin wordt onderzocht of zetstenen uit baggerspecie gebruikt kunnen worden voor de steenbekleding van dijken. In die pilot is inmiddels een belangrijke stap gezet: er is een pers ontwikkeld die deze blokken daadwerkelijk kan maken. De pers, ontwikkeld door innovatiebureau NETICS, wordt in juni in gebruik genomen op locatie. (Waterforum, 26 april)

Lees meer: waterforum.net

vrijdag 29 april 2022

Tijdens een openbare vergadering van de Sliedrechtse gemeenteraad staan dinsdag 24 mei 2022 de chemiebedrijven DuPont en Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht als onderwerp op de agenda. De bijeenkomst is in de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, aanvang 20.30 uur. (Sliedrecht24, 28 april)
Lees meer: sliedrecht24.nl

20220422 SDG logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211221 BodemBreedForum logo

vrijdag 29 april 2022

Inwoners moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving schoon en veilig zijn. De gemeente wil zeker weten dat er op plekken waar kinderen spelen géén asbest in de bodem zit. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) verkennend bodemonderzoek uitvoeren in negen speeltuintjes en plantsoenen in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Den Ham. Dat gebeurt tussen 2 en 13 mei. (Gemeente Twenterand, 28 april)
Lees meer: twenterand.nl

donderdag 28 april 2022

Als beginnend onderzoeker in 1992 was de eerste opdracht die ik kreeg bij het Waterleidingbedrijf Zuid-Holland Oost: ”Kijk jij eens naar het oplopende zoutgehalte van pompstation Lexmond.” Gevreesd werd voor verzilting uit de diepe ondergrond; de doodsteek voor vele Zuid-Hollandse grondwaterwinningen in de vorige eeuw. Mooi werk. Eerst uit allerlei archiefmappen de analyseresultaten sinds de jaren zeventig overtypen en ordenen in Lotus123, en dan puzzelen. (H2O Waternetwerk, 27 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

donderdag 28 april 2022

In Schijndel graven inwoners samen met archeologen naar de oorsprong van het dorp. (NRC, 27 april)
Lees meer: nrc.nl

donderdag 28 april 2022

Door Poetin dreigt de Groningse gaswinning weer opgevoerd te worden. Dus moeten we nadenken over een institutionele structuur die de Groningers controle geeft en de baten van de gaswinning laat neerdalen bij wie de nadelen ervan ondervinden. (Reformatorisch Dagblad, 27 april)
Lees meer: rd.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20220502 Banner Recruiment Marketeers vacature adviseur bodem OZHZ

2019 TTE logo

dinsdag 26 april 2022

Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een gebed zonder end voor Vlaanderen, en Europa. Plus: spionage in het heden en het verleden. (Financieel Dagblad, 25 april)

Lees meer: fd.nl

dinsdag 26 april 2022

Ruim twintig omwonenden hebben een inloopbijeenkomst bezocht over het nieuwe aangescherpte saneringsplan voor de historische bodemverontreiniging van DSM op het Chemelot-bedrijventerrein in Sittard-Geleen. (1Limburg, 26 april)

Lees meer: 1limburg.nl

2019 logo pop up

20220509 Banner Brandmannen vacature werkvoorbereider PWN

20210929 uw vacature

dinsdag 26 april 2022

Enkele jaren geleden is gesteld dat de bodem-pH geen groot probleem meer vormt voor de vegetatie in natuurgebieden. Er zijn echter meer factoren dan alleen de pH-waarde van de bodem die het effect van verzuring kunnen weergeven. De signalen daarvan staan nog steeds op rood. (Nature Today, 25 april)

Lees meer: naturetoday.com

dinsdag 26 april 2022

Hebben we over een jaar of 5 nog wel voldoende drinkwater? Daarover zijn grote zorgen. Terecht volgens hoogleraar Luuk Rietveld. Hij ziet mogelijkheden in het aanboren van nieuwe bronnen: "Van iedere bron kan drinkwater gemaakt worden." (Een Vandaag, 25 april)

Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

dinsdag 26 april 2022

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Hoogheemraadschap van Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt. (Land en Water, 22 april)

Lees meer: landenwater.nl