dinsdag 13 december 2022

BELTRUM - Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) plaatste vrijdag een droogstuw in het buitengebied van Beltrum. Daar waar het waterschap altijd als taak had water te beheersen en vooral zo snel mogelijk af te voeren is tegenwoordig het omgekeerde het geval. De uitdaging is nu het water zo lang mogelijk vast te houden waar het is en waar het valt. Vrijdag werd daarvoor een droogtestuw geplaatst. (Groenlose Gids, 12 december)
Lees meer: groenlosegids.nl

 

dinsdag 13 december 2022

De Europese Commissie heeft zeven beschermde gebieden in de Noordzee aangewezen, waarvan drie binnen de Nederlandse grenzen. Stichting de Noordzee reageert verheugt: ‘een eerste stap in de richting van echte bescherming van de Noordzee.’ (H2O Waternetwerk, 12 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

maandag 12 december 2022

REGIO – De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Zij investeert daarom €8 miljoen om onderzoek te laten doen naar de potentie van aardwarmte in de diepe ondergrond. (Medemblik Actueel, 8 december)
Lees meer: medemblikactueel.nl

 

maandag 12 december 2022

In het interview met minister Mark Harbers dat u in H2O december aantreft, wordt de vraag gesteld: laat Mark Harbers zich de kaas van het brood eten door Hugo de Jonge? De bouwminister presenteerde 13 oktober de plannen voor de bouw van 917.193 woningen, waarvan bijna 420.000 in de laaggelegen en propvolle provincies Noord- en Zuid-Holland. Meteen rees de vraag: waar is de aangekondigde water- en bodemtoets gebleven? Is de dadendrang van De Jonge waterminister Harbers te machtig? (H2O Waternetwerk, 9 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 12 december 2022

De provincie Limburg laat steken vallen bij de controle van voor de gezondheid risicovolle bedrijven. En sancties worden niet gehandhaafd. (Binnenlands Bestuur, 9 december)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

maandag 12 december 2022

Staalfabrikant Tata Steel moet nog minder schadelijke stoffen gaan uitstoten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van een van de IJmuidense fabrieken van het bedrijf aanscherpen. Dat moet de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof omlaagbrengen. (nu.nl, 8 december)

Lees meer:nu.nl

20210929 uw banner

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

maandag 12 december 2022

In de periode juli tot en met oktober 2022 is in Nederland 7,3 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Dat is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook werd meer gas ingevoerd, waarbij de invoer van vloeibaar gas bijna verdubbelde. De gasvoorraad van Nederland was eind oktober hoger dan de Europese norm. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 8 december)
Lees meer: cbs.nl

maandag 12 december 2022

Provincie Utrecht - Er mag in een groot gedeelte van onze provincie niet meer gezocht worden naar olie en gas. Dat heeft de Rijksoverheid besloten naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank. Het bedrijf Vermilion onderzoekt waar mogelijk gasvelden te vinden zijn die aangeboord kunnen worden, maar de provincie en actiegroep Laat Woerden Niet Zakken zijn daar tegen en spanden een procedure aan. (RTV Utrecht, 8 december)
Lees meer: rtvutrecht.nl

20220422 SDG logo

archeologie online 2020

20230120 Banner Veolia Sarpi Remediation 1

 

maandag 12 december 2022

‘Zoekt en gij zult vinden’. Een wijsheid die ook opgaat voor vreemde stoffen in water. Met de komst van steeds betere analysetechnieken ontdekten we sinds de jaren tachtig steeds meer nieuwe verbindingen in de Rijn en Maas en soms in het drinkwater zelf. Lompere industriële organische verontreinigingen als PAK’s en PCB’s waren destijds al goed in beeld en bleken gelukkig goed te zuiveren, maar met het bredere analysespectrum kwamen ook de lastig verwijderbare mobiele en polaire stoffen in beeld. (H2O Waternetwerk, 9 december)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 12 december 2022

Vanaf 1 januari moet voedsel als vlees, vis en eieren gecontroleerd worden op de aanwezigheid van PFAS. De Europese Commissie heeft dit donderdag bekendgemaakt.(Provinciale Zeeuwse Courant, 8 december)
Lees meer: pzc.nl

 

maandag 12 december 2022

De Europese Commissie komt vandaag met strengere eisen tegen PFAS in ons voedsel. PFAS is een door de mens gemaakte stof die schadelijk is voor de gezondheid. (Europese Commissie, 8 december)
Lees meer: europa.eu

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up