donderdag 26 september 2019

Utrechtse wetenschappers ontdekten dat bodemmicroben de potentie hebben om planten immuun te maken voor ziekten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie. (Nieuwe Oogst, 25 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl

woensdag 25 september 2019

De ondergrond is een onbegrensd buffervat van energie, waarvan geotechnici als geen ander de geheimen kennen. In een internationaal congres in Delft volgende week claimen geotechnici een grotere rol in de energietransitie. Damwanden, kademuren en heipalen voorzien van warmtewisselaars en gekoppeld aan een warmtepomp zijn nog maar het begin. (Cobouw, 24 september)

Lees meer: cobouw.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

woensdag 25 september 2019

De NAM heeft vorig jaar gedreigd de gaskraan voortijdig dicht te draaien, met als gevolg dat de energievoorziening in Nederland in gevaar zou komen. De dreiging werd volgens RTV Noord gedaan in een gesprek over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. (NOS, 25 september)

Lees meer: nos.nl

woensdag 25 september 2019

Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door de nieuwe regelgeving voor grondvervuiling door poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas), stoffen die ook in anti-aanbaklagen en in blusschuim voorkomen. Overheden en bouwpartijen worden na de problemen met de stikstofnormen nu geconfronteerd met een nieuwe maatregel die bouwwerkzaamheden flink kan vertragen. (Binnenlands Bestuur, 24 september)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

woensdag 25 september 2019

Yoeri Schenau, programmamanager Duurzaamheid voor Arcadis vindt dat na veiligheid het ecosysteem centraal moet worden gezet in het waterbeheer van Nederland. Op deze manier hebben zijn er minder problemen met de waterkwaliteit, kunnen meer nutriënten voor de productie van mariene eiwitten worden benut, zijn de de onderhoudskosten lager en de economische opbrengsten hoger. (Groene Ruimte, 24 september)

Lees meer: groeneruimte.nl

Vacature 2.3 300200

20190910 Specialist Bodemdesk

bbf 300x200

woensdag 25 september 2019

Glastuinbouw Nederland wil dat minister van Economische Zaken Eric Wiebes een doorbraak forceert in de stillegging van aardwarmteputten in Limburg. (Groenten en Fruit, 24 september)

Lees meer: gfactueel.nl

woensdag 25 september 2019

Het kleinste beschermde natuurgebied van de provincie Utrecht heeft het moeilijk. Het Slangenbosje tussen de Ir. Menkolaan en de Insp. Schreuderlaan verdroogt namelijk en behoeft onderhoud. De gemeente gaat een toekomstbestendig beheerplan maken. (Soester Courant, 25 september)

Lees meer: soestercourant.nl

woensdag 25 september 2019

Stikstof komt in meerdere vormen in het milieu, met grote schade voor bodem- en luchtkwaliteit en biodiversiteit als gevolg. Meer dan 40 procent komt uit de landbouw. (NRC, 25 september)

Lees meer: nrc.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 24 september 2019

Iedereen weet zich de aardbeving in 2015 bij Anna Paulowna nog wel ter herinneren. En ook de bevingen die in 2001 bij Alkmaar en Bergen werden gevoeld. De laatste beving was bij Warder die in 2018 plaatsvond. De PvdA fractie in de Provinciale Staten maken zich ernstig zorgen dat ook hier in de Kop van Noord-Holland het doemscenario van Groningen gaat opspelen. (Hollands Kroon Actueel, 23 september)

Lees meer: hollandskroonactueel.nl

 

dinsdag 24 september 2019

Veel grondverzet- en baggerprojecten zijn volledig stilgevallen, nu de bouwwereld na het stikstofbesluit met een nieuw probleem kampt. De toxische, onafbreekbare chemische stofgroep PFAS wordt in dusdanig hoge concentraties in grond en baggerslib aangetroffen, dat de handel in grond en slib vrijwel is lamgelegd. (de Volkskrant, 24 september)

Lees meer: volkskrant.nl

dinsdag 24 september 2019

Omwonenden van de Kromme Raken in Schouwerzijl worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van het Waterschap Noorderzijlvest. (Dagblad van het Noorden, 23 september)

Lees meer: dvhn.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

20190916 Drechtsteden Geo specialist