maandag 27 januari 2020

Europa lijkt doelen voor 2020 te gaan halen, maar Nederland lukt het niet op eigen kracht (NRC, 24 januari)
Lees meer: nrc.nl

maandag 27 januari 2020

De baggerwerkzaamheden om de waterkwaliteit in de stadshavens van Goes te verbeteren zijn begonnen. De bodem is vervuild en wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de kades versterkt door de damwanden te vervangen. De werkzaamheden moeten voor het vaarseizoen klaar zijn. (Omroep Zeeland, 26 januari)
Lees meer: omroepzeeland.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

maandag 27 januari 2020

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Waterwet. Daarmee is de weg vrij om geld uit het Deltafonds te gebruiken voor maatregelen tegen wateroverlast en droogte. De Kamer nam een door de VVD ingediend amendement aan, waarin is vastgelegd dat binnen 5 jaar na de start van de uitvoering de effecten van de wetswijziging worden geëvalueerd. (H2O Waternetwerk, 24 januari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 27 januari 2020

De gaswinning in Pernis gaat door tot 2030. Minister Wiebes heeft daar vorig jaar al toestemming voor gegeven. Maar raadslid Koster van Leefbaar vindt dat die verlenging niet rijmt met de kruistocht van wethouder Bonte tegen aardgas en ‘’zijn heilige missie om alle Rotterdamse huizen, al dan niet tegen de wil van de bewoners, van het gas los te koppelen’’ en heeft hem om opheldering gevraagd. (Dagblad 010, 25 januari)
Lees meer: dagblad010.nl

maandag 27 januari 2020

Een nieuwe technologie om realtime nitraatgehaltes te meten kan de bemesting optimaliseren. (Boerderij, 25 januari)
Lees meer: boerderij.nl

stokstaartje 300 200

300x200 pop up

BannerBodemnieuwsODH.png

maandag 27 januari 2020

Volta Solar is gestart met de bouw van zonnepark Belvédère. Het startschot werd gegeven door met vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht en Bodemzorg. (Solar Magazine, 27 januari)
Lees meer: solarmagazine.nl

vrijdag 24 januari 2020

Elfhonderd woningen in het aardbevingsgebied in Groningen zullen versneld versterkt worden. Zowel de bewoners als de aannemers gaan direct betrokken worden bij het versterkingsproces. Dat schrijft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken donderdag in een brief. (Nu.nl, 23 januari)
Lees meer: nu.nl

vrijdag 24 januari 2020

Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. (Nature Today, 23 januari)
Lees meer: naturetoday.nl

bbf 300x200

rws

Remediation Day HMVT nieuw

vrijdag 24 januari 2020

De bodem in de Krimpenerwaard zakt weliswaar, maar dit gaat minder hard dan voorheen werd aangenomen. 'Dat biedt perspectief voor de toekomst', zegt wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard. (Nieuwe Oogst, 23 januari)
Lees meer: nieuweoogst.nl

vrijdag 24 januari 2020

De gemeente Groningen verhoogt, net als het rijk, de normen voor Pfas, zodat vertraagde bouwprojecten in en om de stad weer door kunnen gaan. (Oog TV, 23 januari)
Lees meer: oogtv.nl

vrijdag 24 januari 2020

Eind 2019 vond een bijzonder asbestcongres plaats: het European Asbestos Forum. Mondiale asbestspecialisten troffen elkaar in Amsterdam om met elkaar de laatste ontwikkelingen en innovaties te delen. Sommige inzichten waren zorgwekkend: zo blijken wij niet 1.400, maar ruim 4.600 dodelijke asbestslachtoffers per jaar in Nederland te hebben. Maar er was ook reden tot optimisme. In deze column licht ik de highlights voor u toe. (Bouw Magazine, 23 januari)
Lees meer: bouwmagazine.nl

Vacature Tauw veldmedewerkers

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws