dinsdag 02 november 2021

De oostzijde van de Leeuwarder wijk Blitsaerd wordt vanmiddag aangesloten op de Bonke. Voortaan staat het water in de wijkvaarten net zo hoog als de Friese boezem. (Leeuwarder Courant, 2 november)

Lees meer: lc.nl

dinsdag 02 november 2021

Over een eeuw is Nederland compleet anders, denkt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. Het kent twee woongemeenschappen, Randstad en Kantstad, en ook de samenleving is veranderd. „Het wordt een onrustige tijd.” (NRC, 1 november)

Lees meer: nrc.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211108 Banner AdverOnline Shovelmachinist Heicom Van Werven Infra Recycling

archeologie online 2020

dinsdag 02 november 2021

"Ik zou zelf deze vis niet eten", zegt toxicoloog Ron Hoogeboom van de Universiteit Wageningen. Voor Omroep Zeeland analyseerde hij de gegevens van een in de Westerschelde gevangen vis, vlak bij de grens met België. Uit analyse van de vis in een laboratorium, blijkt dat de waarden PFAS en FBSA erg hoog zijn. (Omroep Zeeland, 1 november)

Lees meer: omroepzeeland.nl

maandag 01 november 2021

De Zeeuwse Hedwigepolder zou onder water worden gezet om te voldoen aan Europese milieueisen. Nu dreigt het gebied ernstig vervuild te raken. (NRC, 31 oktober)

Lees meer: nrc.nl

maandag 01 november 2021

Het ophogen van de slikken van Het Verdronken Land van Zuid Beveland kan toch niet uitgevoerd worden. Het ophogen (suppletie) zou gedaan worden met baggerslib en zand (sediment) uit de Zandkreekgeul, die gelijktijdig werd gebaggerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd omdat de ondergrond op de werklocatie niet verantwoord begaanbaar is, wat tot onveilige situaties kan leiden. (Bodemplus, 28 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

20211124 Banner Brandmannen Senior Allround Projectleider Bodem

20211111 Banner Suez projectmanager

HMVT banner nieuw2021

maandag 01 november 2021

Chemiebedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht heeft bij de Belgische Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit van de Vlaamse omgevingsdienst om alle productieprocessen stop te zetten waarbij pfas vrijkomt. (NOS, 31 oktober)

Lees meer: nos.nl

vrijdag 29 oktober 2021

De gemeente Aa en Hunze is het niet eens met de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In heel Drenthe krijgen alleen inwoners van Spijkerboor geld als hun huis minder waard wordt vanwege de gaswinning in het gebied en dat vindt de gemeente onbegrijpelijk. (RTV Drenthe, 28 oktober)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

vrijdag 29 oktober 2021

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat juridische stappen zetten tegen chemiebedrijf 3M na de alarmerende resultaten van het bloedonderzoek bij omwonenden. Het bedrijf krijgt 14 dagen tijd om de volledige verantwoordelijkheid te erkennen voor de vervuiling. Onderneemt 3M geen actie, zal Zwijndrecht naar de rechter stappen om schadevergoedingen te eisen. Daarnaast wil de gemeente dat alle inwoners de kans krijgen een bloedonderzoek te laten doen. (PZC, 28 oktober)

Lees meer: pzc.nl

Brandmannen banner16nov

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211124 Banner Brandmannen Omgevingsmanager Bodem Groen

vrijdag 29 oktober 2021

De uitbreidingsplannen van de stortplaats van Afvalzorg bij Lelystad kunnen alleen doorgaan als er een oplossing wordt gevonden voor de nabijgelegen boeren. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de overlast voor bewoners van de wijk de Landerijen. (Omroep Flevoland, 28 oktober)

Lees meer: omroepflevoland.nl

vrijdag 29 oktober 2021

Sportvisserij Zuidwest Nederland, de belangenvereniging voor sportvissers in Zeeland, wil sneller actie op het PFAS-dossier. "Ik wil op dit dossier urgentie zien", zegt Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De belangenvereniging vreest gevolgen voor het voortbestaan van de sportvisserij op de Westerschelde. Niet alleen door de aanwezigheid van PFAS maar ook door de onduidelijkheid vanwege het uitblijven van onderzoek. "Sportvisserij is een belangrijke recreatieve sector in Zeeland en voor Zeeland", legt Schutz uit. (Omroep Zeeland, 29 oktober)

Lees meer: omroepzeeland.nl

woensdag 27 oktober 2021

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil op termijn van de kleine olie- en gasvelden af. De bedrijfsstructuur wordt nu aangepast om de verkoop van die onderdelen te vergemakkelijken. (RTL Nieuws, 26 oktober)

Lees meer: rtlnieuws.nl

20211124 Banner Brandmannen Toetser en Vergunningverlener Bodem met beleidstaken

20211109 Banner Brandmannen GemZaanstad

20211124 Banner Brandmannen Toetser en Vergunningverlener Bodem starter