dinsdag 06 augustus 2019

Het bestemmingsplan voor Villa Via Nova is onherroepelijk, de grond is gesaneerd en de eerste bouwvergunning is ondertussen verleend. De verwachting is dat op deze plek binnen niet al te lange termijn gestart worden met bouwwerkzaamheden. De ontwikkelaar is Jongen BV pakt dit op samen met de kopers van de woningen. (TV Valkenburg, 5 augustus)

Lees meer: tvvalkenburg.tv

dinsdag 06 augustus 2019

GOIRLE - In het buitengebied van Goirle aan De Loopgraven is maandagmiddag een grote hoeveelheid chemisch bedrijfsafval gevonden. Het gaat om veel losse flesjes en flacons waarin chemische stoffen zitten die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving. Burgemeester Mark van Stappershoef spreekt van een 'puur lafhartige daad'. (BD, 5 augustus)

Lees meer: bd.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

dinsdag 06 augustus 2019

Deltares en waterschap Rijn en IJssel hebben op een veehouderij in de Achterhoek detailmetingen gedaan die inzicht geven in de bronnen, routes en effectieve maatregelen voor zowel stikstof als fosfaat. (H2O Waternetwerk, 5 augustus)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 05 augustus 2019

Boeren maken gebruik van grondwater om te beregenen. Veel burgers kennen de daarvoor geldende regels niet en denken soms zelfs dat boeren water verspillen. Aan die onwetendheid wil LLTB-voorzitter Léon Faassen een einde maken. (Nieuwe Oogst, 2 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl

maandag 05 augustus 2019

"Voor mij is het eerder vijf over twaalf dan vijf voor twaalf”, dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel maakt zich grote zorgen over klimaatverandering. Hij is geselecteerd voor de nieuwe Europese adviesraad voor klimaatverandering en sociale transformatie. Europa stelt daar miljarden euro’s voor beschikbaar. De dijkgraaf heeft straks de belangrijke taak om te adviseren waar dat geld naartoe gaat. (Zembla, 2 augustus)

Lees meer: zembla.bnnvara.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

maandag 05 augustus 2019

De Nederlandse bodem daalt al eeuwen doordat we water aan de grond onttrekken. In Vietnam begint dit proces nu pas, door urbanisatie. (NRC, 2 augustus)

Lees meer: nrc.nl

vrijdag 02 augustus 2019

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van Waterschappen opnieuw hoe het verder moet met belastingstelsel. (H2O Waternetwerk, 2 augustus)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 02 augustus 2019

Waterschap Hunze en Aa's heroverweegt het beleid voor beregenen eind dit jaar. Dat meldt het dagelijks bestuur deze week in een brief aan boeren. (Nieuwe oogst, 1 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

vrijdag 02 augustus 2019

De auteurs zijn Peter Voorn (ecoloog) en Corine Geujen (hydroloog) van Natuurmonumenten. Zij schreven deze bijdrage mede namens Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. Met bufferzones waar het waterpeil hoog is kunnen natuurgebieden beschermd worden tegen verdroging. (Eindhovens Dagblad, 1 augustus)

Lees meer: ed.nl

vrijdag 02 augustus 2019

Zware metalen is een groep metalen die zwaar genoemd worden omdat ze een hogere atoommassa bevatten, dan andere metalen zoals ijzer. De soorten die het meest voorkomen in de natuur zijn; lood, kwik, cadmium, koper arseen, nikkel en magnesium. Onder de zware metalen bevinden zich veel giftige metalen. (Groen Nieuws, 1 augustus)

Lees meer: groennieuws.nl

donderdag 01 augustus 2019

Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. (Helpdesk Water, 31 juli)

Lees meer: helpdeskwater.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT