donderdag 31 januari 2019

In navolging van de Provincie Groningen en de gemeenten in het bevingsgebied dienen de Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie vandaag (woensdag 30 januari) hun beroepschrift in tegen het door minister Eric Wiebes opgestelde instemmingsbesluit voor de gaswinning voor het jaar 2018/ 2019. (Eemskrant, 30 januari)

Lees meer: eemskrant.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

woensdag 30 januari 2019

Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.) en Zutphen gaan samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen stedelijk gebied bestrijden. Ze doen dit met steun van de Europese Unie in het project Waterrobuuste Steden (Wasserrobuste Städte). Tijdens het project worden in de vier steden 12 projecten uitgevoerd. (Zutphense Koerier, 30 januari)

Lees meer: zutphensekoerier.nl

woensdag 30 januari 2019

Op het terrein van De Sloopcombinatie in Laren is asbest aangetroffen. Risico’s voor de volksgezondheid lijken er niet te zijn. (De Gooi- en Eeemlander, 30 januari)

Lees meer: gooieneemlander.nl

woensdag 30 januari 2019

Het rapport over de verzakte woningen in Roden komt volgende week uit. Wat gebeurde er ook alweer in het dorp? Vijf vragen over het grootste probleem van Roden. (Dagblad van het Noorden, 31 januari)

Lees meer: dvhn.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

woensdag 30 januari 2019

De uitspoeling is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars lager dan bij het gebruik van organische meststoffen. Dat komt omdat bodemverbeteraars een hoog gehalte aan effectieve organische stof hebben en een lage netto fosfaatmineralisatie. (Nieuwe oogst, 30 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

woensdag 30 januari 2019

Het grondwater is nog lang niet op peil, de vennen zijn trieste poelen, de velden verzuren en de kans dat zeldzame libellen nog terugkeren in de West-Brabantse vennen is bijzonder klein. De droogte van afgelopen jaren trekt diepe sporen. De vraag die bestuurders zich nu stellen is: wat gaan we doen? ,,Laten we eerst maar eens die tegels uit de tuinen halen.’’ (BN De Stem, 30 januari)

Lees meer: bndestem.nl

woensdag 30 januari 2019

Het afgraven en saneren van de Bult van Pars in Klundert valt aanmerkelijker duurder uit. De grond blijkt veel ernstiger vervuild dan gedacht. Het opruimwerk is stilgelegd. (BN De Stem, 29 januari)

Lees meer: bndestem.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 29 januari 2019

Het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt de komende maanden opnieuw ingericht, maar voordat het zover is wordt onderzocht of de bodem nog interessante zaken herbergt. (De Toren, 28 januari)

Lees meer: detoren.net

dinsdag 29 januari 2019

De Overijsselse CDA-Statenfractie en de CDA-raadsfractie van de gemeente Dinkelland vinden dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zo spoedig mogelijk het vervuilde afvalwater uit de olie-industrie moet zuiveren. (RTV Oost, 28 januari)

Lees meer: rtvoost.nl

dinsdag 29 januari 2019

Voor 2021 moeten veertien zogenoemde spoedlocaties met bodemverontreiniging binnen de gemeente Emmen gesaneerd zijn of moet er een plan van aanpak gereed zijn. Daar streeft de gemeente Emmen naar. (Coevorden huis aan huis, 29 januari)

Lees meer: coevordenhuisaanhuis.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200