donderdag 07 mei 2020

Als de lente relatief droog is, zullen in de zomer de grondwaterstanden in grote gebieden van Nederland onder de gebruikelijke waarden blijven. Dan kunnen er zonder aanvullende maatregelen watertekorten optreden. Dat is de prognose van Deltares. (H2O Waternetwerk, 6 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 07 mei 2020

Vijftien boeren in Zuidwest-Nederland gaan koolstof binden in hun landbouwgrond en krijgen daarvoor een vergoeding vanuit de opbrengsten van het Windpark Krammer. Dat is een notendop de samenwerking tussen Zeeuwind, Deltawind en ZLTO die woensdag bekend is gemaakt. (Nieuwe Oogst, 6 mei)
Lees meer: nieuweoogst.nl

NieuweColumnist banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 07 mei 2020

Het havenbedrijf Rotterdam doet samen met Shell onderzoek naar de mogelijkheid van geothermie. In de Rotterdamse haven gevestigde fabrieken zouden die warmte kunnen gebruiken voor stoom en warmte. Er blijft dan meer duurzame energie over voor bijvoorbeeld transport. (Nieuwsblad Transport, 6 mei)
Lees meer: nieuwsbladtransport.nl

donderdag 07 mei 2020

Waterschap Aa en Maas is nu officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Dit Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mens én natuur ruimte hebben om zich te ontplooien, een ambitie waar het waterschap zich helemaal in kan vinden. (SIRIS, 7 mei)
Lees meer: siris.nl

donderdag 07 mei 2020

Volgens nieuw bewijs waren priester-balsemers slimme ondernemers die begrafenispakketten voor elk budget aanboden. (National Geographic, 6 mei)
Lees meer: nationalgeographic.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20200506 Brandmannen banner

archeologie online 2020

maandag 04 mei 2020

De gemeente Het Hogeland en grondeigenaar Loostad zijn met nieuw elan in gesprek over het bouwen van 25 tot 30 woningen op het terrein van de voormalige steenfabriek Lombok aan de Trekweg naar Onderdendam in Winsum. (RTV Noord, 4 mei)
Lees meer: rtvnoord.nl

maandag 04 mei 2020

Met de Regionale Energie Strategie wordt Groningen opnieuw verkocht aan Den Haag. Over de verdeling van lusten en lasten van wind- en zonneparken bestaat geen enkele duidelijkheid. (Dagblad van het Noorden, 4 mei)
Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 01 mei 2020

De grondwaterstanden dalen in een normaal tempo, maar zijn zo vroeg in het droogteseizoen al behoorlijk laag. Zij bevinden zich - afhankelijk van het soort gebied - nu gemiddeld tussen de 30 en 55 centimeter boven het laagste niveau dat in 2018 werd bereikt. Dit blijkt uit een analyse van ingenieursbureau Wareco. (H2O Waternetwerk, 28 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Gemeente Venlo Banner Adviseur Bodem

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

vrijdag 01 mei 2020

Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101. (Bodem+, 30 april)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 01 mei 2020

Vrachtwagens verplaatsen mogelijk vervuilde grond van de ene naar de andere kant van Airport Twente. Dat moet onmiddellijk stoppen, vindt landschapsorganisatie Stichting Lonneker Land. Desnoods via de rechtbank. (Tubantia, 1 mei)
Lees meer: tubantia.nl

vrijdag 01 mei 2020

Sinds vorig jaar maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur. De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De sanering van de vervuiling en het ophogen en inpakken van de grond duren in totaal ongeveer acht jaar. (De Stad Gorinchem, 30 april)
Lees meer: destadgorinchem.nl

20200224 BBF gecentreerd

Banner 2.0 300200

Remediation Day HMVT nieuw