woensdag 31 augustus 2022

In de randmeren om onze provincie liggen verschillende eilandjes. Deze zijn jaren geleden aangelegd en worden nu onder meer gebruikt voor recreatie. Eén van die eilandjes is De Biezen, in het Wolderwijd, wat eind vorige eeuw niet meer was dan bagger.(Omroep Flevoland, 31 augustus)

Lees meer:omroepflevoland.nl

dinsdag 30 augustus 2022

Staalproducent Tata Steel, de grootste uitstoter van CO2 in Nederland, investeert 65 miljoen in het ontwerpen van fabrieksinstallaties die met waterstof staal kunnen produceren. (NOS, 29 augustus)

Lees meer:nos.nl

20220921 banner Recruiment Marketeers vacature Inspecteur Wet Bodembescherming OZHZ

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210929 uw banner

dinsdag 30 augustus 2022

Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar PFAS. Dat zei minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof vanmiddag tijdens haar bezoek aan de Hedwigepolder. In het najaar worden de provincie Zeeland en Westerschelde-gemeenten specifiek betrokken bij een overleg waarin bepaald wordt hoe het bevolkingsonderzoek precies gedaan gaat worden. (Omroep Zeeland, 29 augustus)

Lees meer:omroepzeeland.nl

dinsdag 30 augustus 2022

Woerden - Er zat een omvangrijk familiebedrijf achter het crystal meth-lab dat in februari werd ontmanteld in een Woerdense woonwijk. Dat bleek vanochtend in de Utrechtse rechtbank tijdens een voorbereidende zitting tegen zeven verdachten die allemaal tot dezelfde familie behoren. (RTV Utrecht, 28 augustus)

Lees meer:rtvutrecht.nl

20210929 uw vacature

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

 

maandag 29 augustus 2022

De combinatie van aquathermie en bodemenergie is veelbelovend, zo schrijft de Branchevereniging Bodemenergie. Die conclusie volgt uit onderzoek, in opdracht van de provincie Utrecht, naar de haalbaarheid van grootschalige aquathermie als verduurzamende stap voor warmtenetten. Eventueel in combinatie met warmte-koudeopslag in de vorm van bodemenergie. (Warmte365. 29 augustus)

Lees meer: warmte365.nl

donderdag 25 augustus 2022

De Groninger Bodem Beweging heeft geen gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over de hoeveelheid gas die is opgepompt. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat de overheid afgelopen gasjaar niet te veel uit het Groningenveld heeft gehaald.(NOS, 24 augustus)

Lees meer: nos.nl

donderdag 25 augustus 2022

BARNEVELD/REGIO Door de aanhoudende droogte, moet waterschap Vallei en Veluwe voor het eerst een verregaande maatregel treffen. Na het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, geldt dit verbod vanaf vrijdag overdag ook voor grondwater. ,,We móeten wel, want het grondwaterpeil daalt steeds verder.’’(Barneveldse Krant, 24 augustus)

Lees meer: barneveldsekrant.nl

donderdag 25 augustus 2022

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen is gestart met het onderhoud aan waterlopen. Het jaarlijkse maaien van waterlopen wordt in bepaalde gebieden gecombineerd met het eens in de acht jaar baggeren van waterlopen. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede toe- en afvoer van water. (Internetbode, 25 augustus)

Lees meer: internetbode.nl

20220422 SDG logo

20220920 TTE nieuwe collega nw logo1 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 25 augustus 2022

De vulkaan Askja, een van de rond de dertig actieve vulkanen in IJsland, is voor het laatst uitgebarsten in 1961. Sinds de jaren tachtig daalde de bodem van de caldera met meer dan een meter. Deze trend is volledig omgekeerd sinds augustus 2021 en inmiddels is het midden van de vulkaan in een uitzonderlijk tempo met 35 centimeter omhoog gekomen. Askja wordt op dit moment door de IJslandse veiligheidsdienst gekenmerkt als onrustig en nauwlettend in de gaten gehouden. (KNMI, 24 augustus)

Lees meer: knmi.nl

donderdag 25 augustus 2022

Voordat er maar één schop in de grond gaat voor een aardwarmteboring moet je uiteraard weten of de ondergrond wel geschikt is voor het boren van bronnen. Slechts de helft van de Nederlandse ondergrond is bekend, om de bodem van de rest van het land ook in kaart te brengen verzamelt Energie Beheer Nederland (EBN) de andere helft aan seismische data. (warmte 365, 25 augustus)

Lees meer: warmte365.nl

woensdag 24 augustus 2022

De Raad van State oordeelt woensdag of het kabinet de gaswinning in Groningen dit jaar voldoende heeft verlaagd. De Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van de provincie zijn naar de hoogste bestuursrechter gestapt omdat ze vinden dat er te veel gas mag worden gewonnen in het 'gasjaar' dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022. Ze waren het al oneens met de 3,9 miljard kubieke meter gas die aanvankelijk mocht worden gewonnen. Deze grens werd later ook nog eens verhoogd naar 4,5 miljard kubieke meter gas. (Noordhollands Dagblad, 24 augustus)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

20211221 BodemBreedForum logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220812 banner Grondbalans vacature adviseur grondbalans