Download als een iCal bestand
Infobijeenkomst SIKB wijziging BRL-en en protocollen bodembeheer
Van Maandag, 01 April 2019 -  13:00
Tot Maandag, 08 April 2019 - 17:00
Locatie  Hotel & Events, Zwolle (1 april) en Congrescentrum, 's Hertogenbosch (8 april)
 

Voor een groot aantal certificatieschema’s (BRL-en en protocollen) over bodembeheer en bodemsanering is op 30 november 2018 een nieuwe versie in werking getreden. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen bij de veldwerkersregeling, nieuwe versies van de protocollen voor waterbodems en het reinigen van grond. En wat te denken van de harmonisatie van de eisen aan de certificatie-instellingen, waaronder combi-audits. Tot uiterlijk 1 april 2020 stappen alle certificaathouders, zoveel mogelijk via de reguliere audits, over op een certificaat op basis van de nieuwe versie.

Begin april organiseert SIKB bijeenkomsten om u over de belangrijkste wijzigingen te informeren. Daarnaast blikken we met u vooruit naar de te verwachten ontwikkelingen bij mechanisch boren en bodemenergiesystemen later dit jaar. De bijeenkomst is zoveel mogelijk gericht op wat de wijzigingen en komende ontwikkelingen voor u betekenen. In de bijlage vindt u meer informatie en het programma.

Wanneer en waar
Op 1 april zijn we van 13.00 tot 17.00 uur bij Lumen Hotel & Events in Zwolle.
Op 8 april zijn we van 13.00 tot 17.00 uur bij 1931 Congrescentrum in ‘s-Hertogenbosch.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.
Het programma is beide keren hetzelfde en bestaat uit een plenaire inleiding, gevolgd door twee ronden met elk vier parallelle sessies. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke bijeenkomst u wilt bijwonen en aan welke sessies u wilt deelnemen.

 

Meer informatie: 
pdfNotitie Opzet bijeenkomst nieuwe versie bodemBRLen 20190219

Contact  www.sikb.nl