Download als een iCal bestand
Bodem en de nieuwe manier van handhaven onder de Omgevingswet en Aanvullingswet
Donderdag, 21 November 2019, 09:30 - 16:30
Locatie  Gouda
 

De nieuwe wet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast. Maar het is ook beter mogelijk een “gemiddelde” oplossing te vinden voor de frustratie van de tegengestelde belangen waar veel handhavers mee te maken hebben. De nieuwe wet biedt ruimte. Deze cursusdag gaat over verschuivingen in de handhaving. Uitgangspunt in de Omgevingswet is de zorgplicht. Dat betekent dat bij diegene die de activiteit uitoefent de verantwoordelijkheid berust om ervoor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd, ook al zijn daar geen wettelijke regels voor gesteld. Handhaving moet dan wel toezien op deze aanpak.

 

Daarbij wordt - naar verwachting - in het omgevingsplan zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften: de initiatiefnemer heeft de keuze welke middelen hij wil inzetten, als het (milieu)doel maar wordt gehaald. Voor de handhaving betekent dit dat er een brede kennis moet zijn aan Best Beschikbare Technieken die verplicht zijn voorgeschreven én gelijkwaardige alternatieven, die op hun werking moeten kunnen worden beoordeeld. Ook ligt er een relatie tussen zorgplicht en maatwerkvoorschrift: wanneer kan worden gehandhaafd op grond van zorgplicht en wanneer moet worden voorzien in het opleggen van een maatwerkvoorschrift?

 

Maar er is ook sprake van een nieuw instrument onder de Omgevingswet, die zomaar op het bord van de vergunningverleners en handhavers komt te liggen. Dit betreft het monitoren van de omgevingswaarde van een gebied als bijvoorbeeld biodiversiteit. De gemeente wil jaarlijks een rapport met rekenresultaten ontvangen op basis van de meest actuele gegevens. Mogelijk blijkt uit de monitoring dat de biodiversiteit lager is dan de omgevingswaarde. Dan stelt de gemeente een programma vast met maatregelen om alsnog aan de omgevingswaarde voor biodiversiteit te voldoen. Voorbeelden zijn; maatregelen om de regels voor de verstening aan te passen, een subsidieprogramma in te stellen of een informatiecampagne te voeren. Daarna moet handhaving weer aan het werk.

 

Meer informatie: scobe.nl

Contact  scobe.nl