Download als een iCal bestand
Bodem; samenwerken om te komen tot klimaatdoelen
Donderdag, 12 December 2019, 09:30 - 16:30
Locatie  Gouda
 

De komende jaren gaat er op het gebied van bodem veel veranderen en ontstaan er nieuwe vraagstukken. De bodem krijgt door het Klimaatakkoord nog meer aandacht, waarbij beheer en onderhoud van de duurzame en gezonde bodem een grote rol spelen. Samenhangend hiermee zullen ook biodiversiteit en het (water)beheer volop aandacht krijgen. De landbouwtransitie zal samengaan met het beheer van ons natuurlijk kapitaal.

 

De klimaatstresstesten die inzicht geven in de opgaven (wateroverlast, hittestress, verdroging) zijn door gemeenten (bijna) uitgevoerd en de risicodialoog met de omgeving wordt voorbereid. Voor het gesprek met de omgeving en bestuurders is het goed om te weten, welke adaptiemaatregelen mogelijk zijn, hoeveel die helpen en soms mogelijk erger zijn dan de kwaal, maar ook welke bedragen hierbij horen. Die investeringsbedragen kan je afzetten tegen de schade die we lijden door de klimaatveranderingen. En hoe kunnen we meer weten over de effectiviteit van allerlei maatregelen?

 

De afgelopen jaren zijn er veel technische innovaties ontstaan, zowel praktische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de Schadeschatter die dit jaar is gelanceerd) als qua financiering (subsidiëring).

Daarnaast gaat de Omgevingswet ons nog verder helpen. Bodem zal een centrale rol spelen als het gaat om klimaatadaptie. Vanuit bodem zullen we wel een bredere scope moeten nemen dan alleen ons specialisme. Dat leer je in deze cursus én dat ook nog eens met de meest actuele kennis van techniek en middelen.

 

Meer informatie: scobe.nl

Contact  scobe.nl