Download als een iCal bestand
Scobe Cursus - Bodem in de Omgevingswet (2dg) dag 2
Woensdag, 28 Oktober 2020, 09:30 - 16:30
Locatie  Gouda
 

De Omgevingswet komt eraan! Weliswaar uitgesteld, maar zeker niet afgesteld. Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend wijzigen. Dat betekent niet alleen grote veranderingen voor de praktijk, maar ook een goede gelegenheid om de nieuwe aanpak vorm te geven.

In deze module worden de hoofdlijnen van Omgevingswet – maar vooral de praktische uitwerking - toegelicht. Theorie wordt afgewisseld met individuele en groepsopdrachten waarin je de Omgevingswet gelijk leert toepassen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor jouw werkzaamheden. En natuurlijk in het bijzonder: wat betekent dit voor de kwaliteit van de bodem? Bijvoorbeeld als het gaat om het opruimen en tegengaan van verontreiniging, bodemdaling en verzilting.

Aanmelden kan via de link