Download als een iCal bestand
Scobe Cursus - Bodem in Klimaatadaptatie
Woensdag, 25 November 2020, 09:30 - 16:30
Locatie  Gouda
 

De klimaatstresstesten die inzicht geven in de opgaven (wateroverlast, hittestress, verdroging) zijn grotendeels door gemeenten uitgevoerd. De risicodialoog met de omgeving wordt voorbereid. Voor dit gesprek met omgeving en bestuurders is het essentieel om te weten welke adaptiemaatregelen mogelijk zijn. Hoe helpen deze maatregelen? Is het wel de beste oplossing? En welke bedragen horen hierbij? De investeringsbedragen kan je afzetten tegen de schade die we lijden door de klimaatveranderingen. Hoe komen we meer te weten over de effectiviteit van allerlei maatregelen?

Aanmelden kan via de link