Download als een iCal bestand
Webinar Droogte & Zoetwatervoorziening (Webinarreeks Robuuste Watersystemen)
Dinsdag, 26 Januari 2021, 10:00 - 11:00
Locatie  Online
 

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom start Witteveen+Bos vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht.

 

Deze week:
In dit webinar wordt ingegaan op de problematiek en oplossingen rondom het thema droogte en zoetwatervoorziening. Ebbing van Tuinen gaat in op de achtergronden van droogte en zoetwatervoorziening, de analyse van de maatschappelijke effecten in brede zin en de ideeën over de gewenste en noodzakelijke oplossingsrichtingen zoals hemelwater meer benutten, het verbeteren wateraanvoer en adaptatie.

 

Inschrijven en meer informatie op: witteveenbos.com