Download als een iCal bestand
Webinar Droogte & Natuur (Webinarreeks Robuuste Watersystemen)
Dinsdag, 09 Februari 2021, 10:00 - 11:00
Locatie  Online
 

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom start Witteveen+Bos vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht.

 

Deze week:
Dit webinar gaat over de problematiek rondom het thema verdroging. Verdroging is een belangrijk onderwerp voor de natte natuur in onze delta en het gevolg van structurele ontwatering, toename in grondwateronttrekkingen en vermindering in grondwateraanvulling. Naast verdroging wordt ingegaan op droogte. Droogte is in principe een natuurlijk fenomeen, maar de droogteproblematiek neemt toe door klimaatverandering. Remco van Ek gaat in dit webinar in op de achtergronden van verdroging en droogte, de analyse van effecten op natuur, het huidige beleid en wat er mogelijk is op het gebied van concrete maatregelen.

 

Inschrijven en meer informatie op: witteveenbos.com