Download als een iCal bestand
Webinar Circulariteit (Webinarreeks Robuuste Watersystemen)
Dinsdag, 04 Mei 2021, 10:00 - 11:00
Locatie  Online
 

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom start Witteveen+Bos vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht.

 

Deze week:
Om droogte en verzilting te voorkomen zou op veel plekken effluent van rioolwaterzuiveringen ingezet kunnen worden als zoetwaterbron. Rwzi’s worden ook steeds vaker uitgerust met effluentnabehandeling om vergaand nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Het effluent dat hierbij ontstaat is van veel hogere kwaliteit dan we tot nu toe hadden. En dat biedt mogelijkheden. In deze webinar gaat Arjen van Nieuwenhuijzen in op de waarde van circulaire ketensluiting van robuuste watersystemen. Met twee gastsprekers introduceert hij de kansen en uitdagingen voor watercirculariteit en bediscusieert de waarde en haalbaarheid van waterketensluiting.

 

Inschrijven en meer informatie op: witteveenbos.com