Download als een iCal bestand
Webinar Gebiedsproces (Webinarreeks Robuuste Watersystemen)
Dinsdag, 18 Mei 2021, 10:00 - 11:00
Locatie  Online
 

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom start Witteveen+Bos vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht.

 

Deze week:
In deze interactieve afsluitende webinar, geleid door Jacqueline Bulsink, blikken we op een interactieve manier terug op de besproken systemen (i.e. water, natuur, land en stad, bodem). In plaats van in te gaan op de inhoud kijken we naar het proces in het gebied waarin deze systemen spelen. Hierin staat de vraag centraal: hoe zorgen we voor succesvol advies over robuuste watersystemen en welke middelen zijn hiervoor nodig? In deze procesanalyse ligt de nadruk op integraliteit: het betrekken van de juiste sociale actoren (i.e. overheden, waterschappen) op het juiste moment in het proces.

 

Inschrijven en meer informatie op: witteveenbos.com