Download als een iCal bestand
Nationaal Congres Bodemdaling 2021
Donderdag, 18 November 2021, 10:00 - 17:00
 
 

Jaarlijks organiseert het Platform Slappebodem in samenwerking met het NKB het Nationaal congres Bodemdaling.

Op 18 november 2021 komen we bij elkaar in noorden van Nederland om de netten op te halen rondom agendering, verfrissende visies, toonaangevende projecten, actieve netwerken en kennisontwikkeling van bodemdaling in landelijk en stedelijk gebied. Fysiek/ online… we laten het voor nu nog in het midden, maar dat we elkaar treffen op deze dag is een feit.