Download als een iCal bestand
Webinar Achtergrond bij Ontwerp NEN 6693
Woensdag, 01 Juni 2022, 10:00 - 11:15
Locatie  Online
 

NEN verzorgt een webinar over ontwerpnorm NEN 6693 'Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’. Deze norm heeft consequenties voor SIKB-documenten, wetgeving en BRO.