Download als een iCal bestand
NOVI-conferentie 2022
Woensdag, 18 Mei 2022, 10:00 - 17:00
Locatie  Nieuwegein
 

In het programma besteden we aandacht aan de ruimtelijke kant van het nieuwe regeerakkoord. Hoe wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geactualiseerd en aangescherpt? Hoe kunnen bedrijven hierop inspelen? En wat betekent versterking van de uitvoeringskracht voor overheden?