Als de bodem wordt verstoord, moeten belangrijke archeologische resten intact blijven. Bij voorkeur in de bodem, en als het echt niet anders, door opgraven (Persbericht OCW, 22 oktober).
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om de regelgeving op het terrein...
APELDOORN - Een aantal bewoners van woonwagenlocatie de Haere heeft vandaag medewerkers van onderzoeksbureau Tauw uit Deventer het werken onmogelijk gemaakt (Gemeente Apeldoorn, 1 oktober).