donderdag 14 februari 2019

Afgelopen najaar vierde ik mijn tienjarig jubileum als Achterhoeker. Ik durf inmiddels te stellen dat ik aardig begin te integreren. Volledige integratie laat nog even op zich wachten, want meer dan twee Graafschapspelers kan ik nog steeds niet noemen. Bovendien snap ik nog steeds niet goed wat al die Achterhoekse mannen in Helene Fischer zien en staat Normaal nog niet in mijn Spotify-lijst. (Jan Klein Kranenburg, 14 februari)

Lees meer: Column Jan: Storttrots

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 31 januari 2019

De gevolgen van de droogte in het afgelopen jaar zijn op veel plaatsen nog steeds waarneembaar. In sommige delen van het land kan het zelfs nog jaren duren voordat de grondwaterstand weer normaal is geworden. Volgens de modellen van een veranderend klimaat zullen droge jaren vaker gaan voorkomen. Er is dus volop werk om ons zo goed mogelijk tegen droogte te wapenen. Dat was precies het onderwerp tijdens het congres Bodembeheer en verdroging dat een week geleden in Wageningen plaats vond. (Theo Edelman, 31 januari)

Lees meer: Column Theo: Bodem en droogte

donderdag 24 januari 2019

Ondergrondse ingrepen zijn vaak controversieel, denk aan gaswinning in Groningen, zoutwinning in Twente, Groningen en Friesland, en discussies rondom CO2 opslag in de bodem. De controverse spitst zicht veelal toe op het Ministerie van Economische Zaken en de Mijnbouwbedrijven enerzijds, en regionale en lokale partijen anderzijds. Een belangrijke oorzaak zit in een witte vlek in de Mijnbouwwet. (Geert Roovers, 24 januari)

Lees meer: Column Geert: De witte vlek in de Mijnbouwwet

donderdag 17 januari 2019

Het lastige aan welles-nietes-discussies over het milieu is dat de feiten vaak ingewikkeld zijn. Ik vermoed dat de doorsnee lezer van Bodemnieuws een 'klimaatsympathisant' is en zijn gele hesje gewoon in de kofferbak van de auto laat liggen, veilig opgeborgen naast de gevarendriehoek en startkabels. Maar hoe leg jij je gelijk uit als je op jouw overtuiging aangesproken wordt? Er zijn tal van grafiekjes op internet voorhanden over klimaatverandering, maar het doorgronden ervan is best een uitdaging. Het is dus een kwestie van logica: als 97% van de wetenschappers wereldwijd beweert dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen, dan geloof je dat: een mooi voorbeeld van het autoriteitsprincipe. Maar daarmee kun je 'ontkenners' niets verwijten als ze het over een 'klimaatreligie' hebben. Gelukkig is ontkenning evengoed een geloof. (Jan Klein Kranenburg, 17 januari)

Lees meer: Column Jan: Een beter milieu begint bij…?

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen