maandag 24 januari 2022

Het lijkt er nu toch echt van te komen. Alles wijst er op dat de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 juli 2022 in werking treedt. In mijn vorige column heb ik mij afgevraagd of we er wel klaar voor zijn en volgens mij is die vraag nog steeds legitiem, want niet alles is zelfs op dit moment gereed voor implementatie. Het Digitale Stelsel Omgevingswet is nog steeds niet af en voor bodem is men nog niet eens begonnen met de toepasbare regels in het DSO te plaatsen en de vergunningencheck voor milieubelastende activiteiten (saneren, graven, toepassen en opslaan) heeft geen prioriteit. Er moet dus nog heel veel gebeuren de komende maanden. (Peter van Mullekom, 24 januari)

Lees meer: Column Peter: De Omgevingswet en de gemiste kans

maandag 17 januari 2022

De column van Theo van vorige week riep wel wat gedachten en gevoelens op bij mij. Hij had het over mogelijke oplossingen voor klimaatverandering en gaf een pleidooi om daarbij CO2 opslag in de ondergrond als serieuze optie mee te wegen. Ik heb daar wel wat moeite mee, want zoals professor Schuiling al decennia heeft geroepen, er zijn nog zoveel andere (goedkopere en veiligere?) oplossingen. Professor Olaf Schuiling was een van dé pijlers van de Nederlandse Geochemie, hij overleed op 19 december 2021. Ik heb nog het geluk gehad om les van hem te krijgen. Zowel in de collegezaal als in het veld. (Ingeborg van Oorschot, 17 januari)

Lees meer: Column Ingeborg: In memoriam Olaf Schuiling

20220118 nieuwe columnist v2

20220120 Banner Suez Projectmanager WZI v2

20211221 BodemBreedForum logo

dinsdag 11 januari 2022

Eindelijk hebben wij een nieuw kabinet. Ik wens de nieuwe ministers en staatssecretarissen veel wijsheid toe om de juiste beslissingen te nemen. Eerder was het gebruikelijk om aan het begin van een nieuwe regeerperiode het dossier ondergrond weer eens af te stoffen. De ondergrond kan immers benut worden voor de opslag van allerlei overtollige stoffen. Door maatschappelijk verzet is het daar slechts gedeeltelijk van gekomen. (Theo Edelman, 11 januari)

Lees meer: Column Theo: Ondergrondse opslag

maandag 20 december 2021

Dit is de laatste bodemcolumn van dit jaar. Het is een ‘long version’ want ik was dit jaar nog niet uitgesproken. En de lockdown zorgt vast voor wat extra tijd om te lezen. Aan onderwerpen voor een column geen gebrek. Hoezo klaar met de bodemopgave? Denkend aan het opslaan van koolstof (€ 150 per ton kooldioxide) en het verwijderen van stikstof (wie rekent er even aan de prijs per ton) staan we nog maar in de startblokken van het bodembeheer. Eerst wilde ik iets schrijven over het lozen van afvalwater in de Twentse bodem, ook al omdat veel personen binnen de NAM mijn columns lezen. Daarna wilde ik het regeerakkoord onder de loep nemen, met uitstapjes naar woningbouw, kernenergie, kooldioxide en stikstof. Uiteindelijk koos ik toch weer voor de wettelijke definitie van grond, in relatie tot granuliet. (Theo Edelman, 20 december)

Lees meer: Column Theo: Uitgesproken over granuliet

maandag 13 december 2021

Een paar weken geleden waren we in Waadhoeke (voor de oudere lezers: Franeker en omgeving). Niet alleen is daar de Waddenzee die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, maar begin 2022 wordt een tweede aanvraag voor een Werelderfgoed voorgelegd aan de UNESCO commissie. Het gaat om het Eise Eisinga Planetarium in Franeker. In 2023 wordt bekend gemaakt of het Planetarium op de Werelderfgoedlijst komt. Helaas is misschien tegen die tijd wel het andere Werelderfgoed verdwenen. De natuur dreigt het in Noord Nederland te verliezen van de veel geprezen Hollandse koopmansgeest. Als de zee toch stijgt kunnen we bodem net zo goed een beetje extra laten zakken. Weg Wad. (Arne Alphenaar, 13 december)

Lees meer: Column Arne: Benutten of verbruiken

20220124 Banner Brandmannen vacature projectleider milieu

HMVT banner nieuw2021

20220120 Banner Suez buitendienst monteur

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211215 Banner Brandmannen vacature beleidsadviseur bodem

archeologie online 2020