maandag 20 september 2021

Weer eens een column over ons grondwater, maar dan wat breder ingestoken. Het grondwater stond in de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 erg laag in Hoog Nederland. Maar ook in West-Nederland hebben we last van verlagingen in relatie tot bodemdaling waarbij er schade ontstaat aan allerlei fundaties. De grondwaterkwaliteit staat ook steeds meer onder druk en we halen de KRW doelstellingen niet. De Tweede Kamer stelt steeds meer vragen over grondwater en daarom heeft het ministerie van I & W in opdracht van de Stuurgroep Water een landelijke studiegroep ingesteld met een heldere opdracht: breng in kaart welke opgaven er liggen en analyseer wat nodig is om te komen tot duurzame instandhouding van grondwatervoorraden en kom met aanbevelingen voor verbetering. (Peter Rood, 20 september)

Lees meer: Column Peter Rood: Het belang en de waardering...

maandag 13 september 2021

20200921 Peter van Mullekom ColumnVan de overheid mag je verwachten dat zij haar verantwoordelijkheid neemt voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het milieu. Dit is zelfs in de Grondwet vastgelegd. Daarnaast mag je van de overheid verwachten dat zij zich houdt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Twee onderdelen daarvan wil ik graag hier uitlichten: het rechtszekerheidsbeginsel en het  (formele) zorgvuldigheidsbeginsel.

Lees meer: Column Peter: De overheid moet zich schamen

Banner 2.0 300200

20210421 AdverOnline vacature DCMR

20210909 200x300 DCMR Milieudienst Rijnmond Vakspecialist Bodem Bodemnieuws

maandag 06 september 2021

Als je deze zomer veel thuis hebt doorgebracht (of op de camping) dan heb je ze waarschijnlijk wel gezien. Slakken. Heel veel slakken. Mijn tuin is een paradijs voor naaktslakken geweest deze zomer. Ze zaten echt overal, en bij mijn zus zaten ze zelfs in de brievenbus gaten in de krant te smikkelen. Nu het ‘s nachts wat kouder is zie ik minder slakken, maar ik zie wel de resultaten van hun activiteit in de vorm van een gekrioel aan glimmende sporen op de tegels. De slakken zijn er nog wel, maar je ziet ze niet. Er gebeurt een hoop achter de schermen. Net als in bodemland. Toch? (Ingeborg van Oorschot, 6 september)

Lees meer: Column Ingeborg: Slakkensporen

maandag 30 augustus 2021

Kent u het lied ‘Op de grote stille heide’? Daarin klinkt een en al bewondering voor de uitgestrektheid, de schoonheid en de rijkheid van de heide. Het is geschreven door Pieter Louwerse, die leefde van 1840 tot 1908. Gelukkig hebben we nog steeds heidevelden. En eindelijk hadden wij weer een natte zomer. Dat was goed voor de heide. En dat wilden velen aanschouwen, gezien de grote bezoekersaantallen. Maar nergens lazen wij over de bodem onder de heidevelden! (Theo Edelman, 30 augustus)

Lees meer: Column Theo: Bartje en de Heide

maandag 12 juli 2021

Bijna tweehonderd jaar geleden begon Franz Schubert met het schrijven van een nieuw muziekstuk. Dat heeft hij nooit afgemaakt. Over de oorzaak daarvan tast men nog steeds in het duister. Het werk staat bekend als Die Unvollendete. Oftewel het onafgemaakte. In het stuk heeft de componist de moeizame relatie met zijn vader verwerkt. Ik moest hieraan denken toen ik vorige week de column in deze Nieuwsbrief las. Daarin schrijft Almar Otten over zijn unvollendete bodemthriller. Over de oorzaak daarvan is meer bekend. (Theo Edelman, 12 juli)

Lees meer: Column Theo: Die Unvollendete

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

210831 Banner Brandmannen

archeologie online 2020

20200224 BBF gecentreerd

20210920 Banner Brockmeijer vacature specialist bodem RUD Zeeland

HMVT banner nieuw2021