donderdag 25 april 2019

Een groot deel van de Nederlandse bodem daalt al eeuwen. In de droge zomer van vorig jaar werd dat extra duidelijk, niet alleen bij veengronden maar ook bij kleigronden. Op dit moment houden maar liefst vijf ministeries zich met het onderwerp bezig. Daarom is het goed dat ons kabinet besloten heeft een coördinerend minister voor bodemdaling aan te wijzen. Wie zal dat worden?

Lees meer: Column Theo: Minister van bodemdaling

donderdag 18 april 2019

Nog niet eens zo heel lang geleden begonnen alle presentaties over het bodembeleid van Nederland met “Lekkerkerk”. Daarna vertelde de spreker (het was zelden een ‘-ster’) trots dat Lekkerkerk dé reden was om “bodem” te gaan studeren. Trots heeft plaatsgemaakt voor weemoed. Veel gedreven enthousiastelingen werden vastgeroeste specialisten (vrij naar Daan Henkes, bodemnieuws 11 april1). De opkomst en ondergang van het keizerrijk bodem2. (Arne Alphenaar, 18 april)

Lees meer: Column Arne: De opkomst en ondergang van...

Vacature Tauw veldmedewerkers

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 12 april 2019

Een nieuw gezicht op deze plek, dus laten we beginnen met een voorstelrondje. Achter de pen zit hier, voor het eerst, Daan Henkens. Voor mijn dagelijks werk en CV verwijs ik graag naar het daarvoor bestemde sociale medium, maar voordat ik u ga bekogelen met mijn kijk op de zaak, zal ik u vertellen hoe ik hier kom en wat ik van plan ben.

Lees meer: Column Daan: Waar ik het met u over wilde...

vrijdag 05 april 2019

Al meerdere jaren is er commotie over PFAS, perfluoralkylstoffen, waarvan PFAS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur) de meest bekende zijn. Het gaat om koolwaterstoffen, al dan niet geheel verzadigd met fluor, en met een polaire staart: een alcohol, carbonzuur, sulfonzuur, fosforzuur, etc.
Er zijn meer dan 6000 verbindingen bekend, die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, als hulpstof voor de productie van teflon en fluor-rubbers, in blusschuim, textiel en tapijten, de galvanische industrie, bestrijdingsmiddelen en zelfs make-up.

Lees meer: Column Anton: Wordt PFAS het nieuwe asbest?

donderdag 28 maart 2019

Het Nederlands kent veel zegswijzen met het woord lood erin. Vaak wordt hiermee gerefereerd aan het gewicht van lood. Zomaar wat voorbeelden: een loden last, loodzwaar en met lood in de schoenen. Lood is dan ook een zwaar metaal. De positie van lood in onze taal is een gevolg van het langdurige gebruik daarvan. Daardoor is onze bodem op veel plekken met dit metaal belast. Uit recent onderzoek blijkt dat dit schadelijker kan zijn dan voorheen gedacht. Dit heeft opnieuw belangstelling gewekt voor het metaal lood. Is dit een loden last, met loodzware keuzes?

Lees meer: Column Theo: Lood is nooit weg

20200218 Haaglanden toetser bodem

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

stokstaartje 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

20200218 Haaglanden toetser ontgrondingen