donderdag 23 mei 2019

Vandaag worden in Nederland verkiezingen gehouden voor het Europese Parlement. Als onderwerp voor mijn vierhonderdste column koos ik daarom voor het element dat naar het werelddeel Europa is genoemd. Had u weleens van het element europium gehoord? Hoe hoog zouden de gehalten aan europium in de bodem zijn? En zijn er normen voor? En als dat niet zo is: hoe zou je die kunnen afleiden? (Theo Edelman, 23 mei)

Lees meer: Column Theo: Europium

donderdag 16 mei 2019

12 april jl. hadden we een energieke kick-off Impuls Gemeenschap Afbouw Nazorg in Dordrecht. In de mooie oude Spaarbank in Dordrecht nam de gemeente ons mee in hun heroverwegingen van locaties met nazorg in Dordrecht. En we zijn het gesprek aangegaan over aanbod en behoeften inzake kennis en ervaring met afbouw.

Lees meer: Column Geert: Aanbod en behoeften bij de afbouw...

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw

donderdag 09 mei 2019

Tijdens mijn dagelijkse autorit van de Achterhoek naar Utrecht, passeer ik -voor zover ik weet- alleen de karakteristieke stalen boogbrug over de IJssel bij Doesburg. Nergens anders is mij in al die jaren een brug opgevallen, terwijl ik wel het gevoel heb ergens een enorme groeiende kloof te passeren: de kloof tussen stad en platteland. Er lijkt in de stad sprake van een groeiende aversie tegen de beroepsgroep die van oudsher het land bewerkt, ons voedsel verbouwd en daarmee grotendeels verantwoordelijk is voor de inrichting van ons landschap. Tegelijkertijd leidt dit tot veel ergernis in de agrarische sector: tweespalt is een feit. Men begrijpt elkaar niet meer en roeptoetert maar wat, het liefst anoniem via social media of via de reactieknop op de website van de regionale krant. (Jan Klein Kranenburg, 9 mei)

Lees meer: Column Jan: Niet oordelen, maar de goede vragen...

donderdag 02 mei 2019

“Ik ga toch niet mijn CV ketel vervangen en mezelf op kosten jagen als ze in China elke dag een nieuwe kolencentrale bouwen!?” Ik sta in mijn lokale postagentschap. Jeweetwel. Zo’n winkel met van alles wat, van ansichtkaarten tot pannenlappen. Terwijl ik op mijn beurt wacht luister ik naar het gesprek. “Trouwens ze zijn er toch helemaal nog niet uit dat we als mens daar ook echt invloed op hebben,” zegt de dame achter de kassa. Ik wil mijn mond openen, om uit te leggen dat men er toch wel uit is. Maar ik doe het niet. Wat heeft het voor zin, denk ik. Zonde van mijn energie. (Ingeborg van Oorschot, 2 mei)

Lees meer: Column Ingeborg: Zuur

donderdag 25 april 2019

Een groot deel van de Nederlandse bodem daalt al eeuwen. In de droge zomer van vorig jaar werd dat extra duidelijk, niet alleen bij veengronden maar ook bij kleigronden. Op dit moment houden maar liefst vijf ministeries zich met het onderwerp bezig. Daarom is het goed dat ons kabinet besloten heeft een coördinerend minister voor bodemdaling aan te wijzen. Wie zal dat worden?

Lees meer: Column Theo: Minister van bodemdaling

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020