donderdag 18 oktober 2018

De financiele crisis ligt achter ons, Nederland ontwikkelt weer. Bodemonderzoekers en bodemadviseurs maken overuren, bureaus zijn bijna wanhopig op zoek naar nieuwe collega's.
Een vriend die een opleiding civiele techniek leidt mopperde dat zijn studenten al in hun 3e jaar door bedrijven worden weggekaapt. Wat een luxe, studenten! De ondergrond heeft geen studenten meer. De onderzoeksfaciliteit voor kleinschalig grondverzet in mijn achtertuin heeft niet mogen baten, mijn dochters gaven de voorkeur aan civiele techniek en `design for human interaction'. (Arne Alphenaar, 18 oktober)


Kijk om je heen bij een PFAS symposium of een bodem breed forum: bodem is het domein van blanke middelbare mannen geworden. Als je dat wilt veranderen is het interessant te analyseren waarom jongens anno 1985 kozen voor een carriere in de bodem en arnemeisjes de ondergrond toen al links lieten liggen. En je moet je zeker afvragen hoe het komt dat er zo weinig bodemadviseurs zijn met een Turkse, Marokkaanse of Chinese achtergrond. Voor een vakgebied dat zich letterlijk richt op de basis onder de leefomgeving wordt het maatschappelijk draagvlak zo wel erg beperkt.
In dat kader vormt de Omgevingswet de redding van ons vakgebied. Natuurlijk moeten we er voor zorgen dat grond en grondwater in de Omgevingswet worden meegenomen. Veel belangrijker is er voor te zorgen dat er in toekomst mensen zijn die die ondergrond in integrale processen kunnen meenemen.
We moeten snel stoppen met praten en denken over de bodem als sector. Avontuurlijke jongens en meisjes in alle kleuren en maten hebben niet zo veel met bodem. Ze willen zich inzetten voor een circulaire economie, worden enthousiast van klimaat bestendig ontwerpen en willen werken aan duurzame energiesystemen. Vertrouw er maar op dat ze daarbij gebruik gaan maken van de ondergrond!
Vergeet de sector, maak je omgeving gewoon weer enthousiast over de bodem. Laat voor de zekerheid je kinderen of kleinkinderen toch maar in de zandbak spelen. Je weet nooit of het bij hen wel helpt.

Arne Alphenaar (TTE Consultants)

Website

LinkedIn