donderdag 21 maart 2019

Zojuist wezen stemmen voor provinciale staten en waterschapsbestuur. Daarbij vroeg ik mij het volgende af: zou ik gaan stemmen als bodem het enige issue was? Een verkenning.


geertAllereerst: iets wordt politiek als standpunten erover verschillen én als dit om besluitvorming vraagt in een politieke arena, zoals de provinciale staten. Daar ligt een diepere driver onder: iets wordt pas écht politiek als de standpunten verschillen doordat onderliggende waarden verschillen. In dat kader is water en waterbeleid interessant: dit is namelijk weinig politiek omdat onze onderliggende waarden in Nederland daarover weinig verschillen. Het omgaan met water en het belang daarvan ligt al eeuwenlang verankerd in onze cultuur.


Daarnaast: er moet iets te kiezen zijn. Beleidsruimte om verschillende keuzes te maken moet zodanig groot zijn dat deze keuzes ook daadwerkelijk verschillen. Om weer even terug te komen bij het water: door de reeds genoemde overeenstemmende onderliggende waarden én de beperkte keuzevrijheid door regelgeving en fysische realiteit (‘water stroomt nu eenmaal van boven naar beneden’) is deze keuzevrijheid beperkt. De vraag of er inhoudelijk veel te kiezen is bij waterschapsverkiezingen, lijkt dan ook legitiem.
Met deze noties in het achterhoofd ben ik eens gaan googlen op ‘bodem + politieke partij’. Dan poppen op de eerste Google-pagina wat indrukken op. CDA gaat vooral over bodemdaling en (agrarisch) grondwatergebruik, de VVD over de koppeling bodem met energie, Groen Links over bodemvervuiling en giftige stoffen en bij Forum voor Democratie popt ‘de race naar de bodem in ons economisch beleid op’. Het lijkt er dus op dat er écht wat te kiezen valt.


Kijken we aansluitend naar thema’s waar de onderliggende waarden sterk verschillen. Dan denken we – naast migratie en veiligheid - direct aan Groningen en het energiebeleid (‘economie vs. duurzaamheid vs. geopolitiek’) en het klimaatbeleid (de draai van Rutte, CO2 heffing bij burgers of industrie). Issues die dus én zéér politiek zijn en onlosmakelijk verbonden met onze bodem.
Mijn verkenning leidt dus tot een duidelijke conclusie. Bodem kent veel verschillende sterk uiteenlopende standpunten. En de issues waarbij dit speelt kenmerken zich door sterk verschillende onderliggende waarden. Bodem is dus zo politiek als het maar zijn kan.
Ik hoop dat u bent gaan stemmen.

 

Dr. ir. Geert Roovers is (parttime) lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool te Deventer, en senior-adviseur bij Antea Group.

Linkedin

 

Reageren op deze column kan hier: Facebook