donderdag 11 juli 2019

In juli verschijnt een mooi themanummer van Water Governance (volg het blad hier) – waar ik in de redactie mag zitten. In dit nummer buigen we ons over droogte, en dan uiteraard over de governance daarvan. Actueel door de droogte van 2018 én 2019 geven we aan dat de governance ervan lastig is (veel partijen - veel issues - veel versnippering - niemand die écht de baas is –sluipend probleem – lage urgentie - lange termijn acties lastig). Een écht ‘wicked problem’: een probleem waarin de percepties van betrokkenen op het probleem verschillen, met elk andere belangen en verschillende inhoudelijke expertises, waardoor eenduidige oplossingen niet mogelijk zijn. (Geert Roovers, 11 juli)

geertNaast alle nadelen en zorgen als het gaat om droogte, leert het themanummer mij één mooi ding: de aandacht voor grondwater is terug. In de jaren ’90 – toen ik net begon met werken – was grondwater belangrijk. Om alle bodemverontreiniging en –saneringsoperaties te ondersteunen. En als pijler voor het urgente natuurbeleid. Met name verdroging en verdrogingsstudies leidden tot mooie en uitgebreide grondwateranalyses en modelleringen en vandaar uit tot herstel van natuur. Mijn eerste klus was een MODFLOW-grondwatermodellering van de Venlo-Slenk. Mijn eerste collega’s waren geohydrologen.
Met de normalisering van het natuurbeleid en het ‘ongoing-business’ raken van het omgaan met bodemverontreinigingen, verdween ook de aandacht voor grondwater. Natuurlijk vroegen ruimte voor de rivier-maatregelen nog om effectanalyses van de doorwerking daarvan in de naast gelegen polders, maar hydrologen die continu bezig waren met grondwatermodelleringen werden schaars. En dat terwijl grondwater de basis vormt voor alles wat met water te maken heeft, een impact heeft op zowat alle problemen en opgaves die we momenteel kennen en het grondwater in zijn (haar?) onzichtbaarheid misschien wel het meest kwetsbare deel van ons bodem- en watersysteem is.
Maar gelukkig is er nu dus de droogte. En leidt tekort aan drinkwater, schade aan funderingen, opbrengstderving in de landbouw en doorgaande bodemdaling voor hernieuwde aandacht voor het grondwater. Hopelijk levert dit alleen geen nieuw probleem. En zijn er nog voldoende mensen die een grondwatermodellering kunnen uitvoeren.
Ik ga mijn eerste collega’s maar weer eens bellen.

 

Dr. ir. Geert Roovers is (parttime) lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool te Deventer, en senior-adviseur bij Antea Group.

 

Linkedin

Reageren op deze column kan hier: Facebook