maandag 18 mei 2020

Voor het derde jaar achtereen hebben wij te maken met een droog voorjaar. Het KNMI verwacht eind mei een neerslagtekort van maar liefst 130 mm, dat is 130 liter water op een vierkante meter! Hiermee overtreft dit voorjaar qua droogte het recordjaar 1976. Onze zuiderburen meten de grootste droogte sinds 1901, het jaar dat de metingen begonnen. De waterschappen zijn aan zet. Maar In eigen tuin kunt u ook iets doen om de negatieve gevolgen van het neerslagtekort te verminderen. (Theo Edelman, 18 mei)

Foto Theov3Zou er nog iemand zijn die twijfelt aan klimaatverandering? Een van de gevolgen is droogte in het voorjaar. Door het aanhoudende neerslagtekort dalen de grondwaterstanden, met alle gevolgen van dien. Dit verschijnsel doet zich vooral voor op de hoger gelegen zandgronden in het zuiden en oosten van ons land. Deskundigen vinden daarom dat we ons land anders moeten gaan inrichten. De nadruk moet komen op het vasthouden van water, in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren.

De waterschappen hebben als taak het waterpeil te bewaken. Tot voor kort lag het accent op het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water. Dat werd vooral ingegeven door het belang van agrariërs. Hoe eerder het land droog is, des te eerder kun je daar immers met zware machines op. Sinds wij vaker met droogte te kampen hebben, horen wij ook het geluid van natuurbeheerders die de laatste jaren last hebben van droogte. Het peil van beken, sloten en het grondwater daalt daarbij zo fors dat de natuur schade ondervindt. Agrariërs hebben daar ook last van, zij lossen dit op door te beregenen met oppervlaktewater of grondwater. Dit verergert de problemen in de omgeving. Natuurbeheerders pleiten er daarom voor het water zoveel mogelijk vast te houden. Geleidelijk wordt aan deze oproep gehoor gegeven. Er is duidelijk verandering op til bij de waterschappen, al gaat dat niet overal even snel.

Nu wij allemaal vaker thuis zijn, is er een run ontstaan op bouwmarkten en tuincentra. Blijkbaar proberen velen zich nuttig te maken door achterstallige klussen in huis en tuin aan te pakken. Er verschenen verschillende artikelen over het waterbestendiger maken van onze tuinen. Dat lijkt me een heel goed idee! Een eenvoudige manier om, net zoals de waterschappen, water vast te houden is de aanleg van regentonnen. De neerslag verdwijnt dan niet zomaar van het dak via de regenpijp in het riool, maar wordt netjes bewaard totdat het in drogere tijden weer nodig is. Een ander idee om het water uit de regenpijp nuttig te gebruiken gaat verder: de aanleg van een wadi. Dat is een greppel die je eventueel met grind kunt vullen en met gras kunt laten begroeien. Bij mooi weer staat de wadi droog, bij een regenbui vult deze zich met water. Zo kan het regenwater geleidelijk de bodem inzakken en de hoeveelheid grondwater aanvullen.

Niet elke bodem is even geschikt voor de aanleg van een wadi. Het grondwater moet niet al te hoog staan en de grond moet voldoende doorlatend zijn. De hoger gelegen zandgronden, die het meest last hebben van de droogte, zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Komt dat even goed uit!
Ik zou zeggen: aan de slag met een regenton, en waar mogelijk een wadi!

20200518 Column Theo Wadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Edelman

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier:  LinkedIn