maandag 21 september 2020

De laatste weken zijn de ontwikkelingen in Moria veelvuldig in het nieuws. Beelden van branden en vluchtende mensen domineren de media. De naam Moria doet me denken aan Mordor, het Zwarte Land uit de boeken van Tolkien en liggend in het zuid-oosten van Midden-Aarde. De drie dikke pillen van Tolkien heb ik in mijn jeugd tweemaal verslonden, al lezend tot diep in de nacht. Als ik de beelden zie van Moria denk ik ook aan de fantastische verfilming van die boeken. (Peter van Mullekom, 21 september) 

20200921 Peter van Mullekom ColumnMordor is een sinistere omgeving en zo ook Moria, met zwarte rookwolken van brandende heuvels waaruit ontsnapping onmogelijk lijkt. En dat komt echt niet door de bewoners van het eiland Lesbos. Grieken lijken namelijk in geen enkel opzicht op Orks en zijn over het algemeen zeer vriendelijke mensen. De slachtoffers van Moria kunnen nergens naar toe omdat landen als Nederland ze niet opnemen of slechts een beschamend aantal “gastvrij” ontvangt. Onder het motto dat we al genoeg doen om vluchtelingen op te vangen en Nederland al vol genoeg is, vergeten we onze menselijkheid en die van de vluchtelingen.

In ons prachtige werkveld van de fysieke leefomgeving en wat specifieker het bodem-watersysteem hoor ik het ook steeds vaker; Nederland raakt vol en we hebben te weinig land en bodem om recht te doen aan alle maatschappelijke opgaven. De bodemmensen roepen graag en vaak dat de ondergrond steeds drukker wordt. En lokaal, met name in de grote steden, klopt dat zeker en is ordening van de ondergrond van groot belang. Vooral die eerste paar meter in de grote steden is erg populair voor o.a. kabels & leidingen, riolering, wegen en bomen. Daar is het inderdaad zoeken naar nog beschikbare ruimte. En ook nog dieper de bodem in waar warmte-koude-opslag systemen, onmisbaar voor de energie-transitie, elkaar al aardig in de weg zitten. Daar is het nuttig om alle bestaande systemen in kaart te brengen en goed te registreren. Maar ik bestrijd dat heel Nederland vol is. Zowel in het noorden van ons land als in het zuiden en oosten is er nog veel ruimte over, ook in de ondergrond. We moeten echter goed nadenken waar we de vrije ruimte die we nog hebben voor willen gebruiken en daar de juiste keuzes in maken om verantwoord om te gaan met zowel de bovengrondse ruimte als de ruimte in de ondergrond.

Als bodemmens wil ik er voor pleiten dat we bij de inrichting van Nederland uitgaan van duurzame oplossingen en de geschiktheid van de bodem daarin een belangrijke rol laten spelen. Bijvoorbeeld goede landbouwgrond of grond voor woningbouw benutten voor zonnevelden is geen goede oplossing want er is nog genoeg ruimte voor zonnepanelen op de daken van woningen en bovendien is het maar de vraag wat voor effecten zonnevelden hebben op de kwaliteit van het bodemleven. Als medemens wil ik er voor pleiten wat ruimhartiger en gastvrijer te zijn voor onze medemens in nood. In Nederland is er nog voldoende ruimte voor opvang. Als we die zorg gaan beschouwen als een maatschappelijke opgave, net als de energietransitie en klimaatadaptatie, moet het volgens mij goed komen.

20200921 Column Peter Moria

 

 

 

 

 

Peter van Mullekom

Voorzitter Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer

LinkedIn

Reageren op deze column kan hier:   LinkedIn