aardgas

 • Vermilion mag weer gas halen uit twee gasvelden bij Grou en Raard. Daarvoor heeft demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat toestemming gegeven. (Omrop Fryslan, 13 juli)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat wil nog niet vooruitlopen op de gaswinningsplannen van Vermilion bij het veld Tietjerk. Dat zegt hij in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) uit Leeuwarden. Niet eerder dan na de zomer komt het ontwerp-besluit naar buiten. (Omrop Fryslân, 9 juni)
  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân stellen samen 425.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar warmtevoorziening gebaseerd op aquathermie in Heeg. (Leeuwarder Courant, 21 mei)

  Lees meer: lc.nl

 • De combinatie warmtenet, wko en pvt biedt gemeenten grote kansen voor het realiseren van gasloze wijken. Die verzilveren vraagt volgens Ivo Pothof onder andere beter in beeld worden gebracht in de Startanalyse. (Solar Magazine, 17 mei)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden vervangen, biedt de aardgastransitie uit de jaren 60 waardevolle lessen voor onze huidige energietransitie. Precies hierover gaat het boek De Nederlandse Aardgastransitie, vandaar onze vragen aan de auteur, Sven Ringelberg. (Duurzaam Gebouwd, 19 april)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Afgelopen jaar is weer flink op aardgas bespaard door toepassing van geothermie in Nederland. Ook de komende jaren wil de sector die bijdrage leveren. Daarom is door Geothermie Nederland een brief gestuurd gericht aan diverse (beoogd) Kamerleden en politieke partijen. (Groenten Nieuws, 2 maart)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo is wethouder Thomas Walder sinds kort vaandeldrager van de circulariteit in Deventer. Voor bedrijven die zich willen vestigen op het A1 Bedrijvenpark zijn de eisen hoog. “Duurzaamheid is niet alleen liefdadigheid, maar loont ook.” (Duurzaam gebouwd, 21 januari)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Ruim twee jaar geleden begonnen de eerste experimenten met het aardgasvrij maken van woningen in Nederland. Dit is in ons land hard nodig om de klimaatdoelen te halen. Maar in die tijd zijn pas in vier van de eerste 27 proefwijken en -dorpen opgeteld 206 huizen van het gas afgesloten. (Dagblad van het Noorden, 18 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het Nederlandse technologiebedrijf HyET Hydrogen doet mee aan een proef in Californië waarbij een beetje waterstof wordt bijgemengd in het aardgasnet. Doel is om waterstof via bestaande leidingen te kunnen distribueren naar tankstations voor vrachtwagens en auto’s die op waterstof rijden. (De Ingenieur, 5 januari)

  Lees meer: deingenieur.nl

 • De aardgasvrije woonwijk Lariks in Assen kan in de toekomst het beste verwarmd worden met met behulp van aquathermie. Dat concludeert de gemeente na onderzoek naar verschillende opties om een deel van de wijk Lariks van warmte te voorzien. (RTV Drenthe, 23 december)

  Lees verder: rtvdrenthe.nl

 • Voor grote delen van Amstelveen is nog niet duidelijk welke duurzame energiebronnen aardgas kunnen vervangen. De gemeenteraad wil voor die wijken en buurten voorlopig inzetten op isolatie totdat er een oplossing is. Voor noordoost Amstelveen en het zuidwestelijk deel van de gemeente zijn er wel bronnen die kansen bieden. (Amstelveens Nieuwsblad, 7 december)

  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • De gemeenten Wageningen, Arnhem, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg, Nijmegen, de provincie Gelderland én netwerkbedrijf Alliander starten een onderzoek naar een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. Het Gelders Warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen. Het warmteinfrabedrijf kan de duurzame stadsverwarming aanleggen en beheren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met (private) partijen. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. (Omroep Gelderland, 1 december)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Aquathermie wordt gezien als een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor aardgas. Het is daarbij belangrijk om technisch maatwerk te leveren. Deze en andere lessen uit projecten met aquathermie zijn te vinden in een studie van STOWA. (H2O Waternetwerk, 25 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland meer dan gehalveerd. Het gebruik van aardgas in Nederland is per saldo gelijk gebleven. Nederland moest meer gas importeren om aan de binnenlandse behoefte te voldoen. In 2018 was ons land voor het eerst netto-importeur van gas. Dit meldt het CBS in het artikel De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen. (CBS, 24 november)

  Lees meer: cbs.nl

 • De gemeente Zwolle wil binnenkort het aardgas in huizen vervangen door geothermie. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in het behalen van één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dit sluit ook aan bij de Zwolse ambitie. (RTV Focus Zwolle, 22 november)

  Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

 • TEO en TEA…? Waar hebben we over? In dit geval niet over het tenenkaasimperium van Arjan Ederveen en Tosca Niterink met de kenmerkende tandjes, dikke brillen en vreemde stemmen. Aquathermie, daar hebben we het wel over. Adviseurs Ingrid Giebels en Martijn van Lier geven je een korte uitleg over dit alternatief voor aardgas. (Binnenlands Bestuur, 23 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft plannen om aardgas te winnen uit gasveld Boergrup. Dat ligt tussen andere kleine gasvelden Diever en Vinkega, onder het Drents-Friese Wold. De gemeente Westerveld is geen voorstander. (RTV Drenthe, 11 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente heeft een Rijkssubsidie voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aangevraagd voor het pilotproject Aquathermie Planetenbuurt. Deze subsidie is aan negentien projecten toegekend, maar het Alphense project zit daar niet bij. (Alphens.nl, 4 november)

  Lees meer: alphens.nl

 • Opvallend in de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is de keuze voor nieuwe technieken als aardwarmte, aquathermie en waterstof. Deze keus komt niet uit de lucht vallen. (Gemeente.nu, 5 november)

  Lees meer: gemeente.nu

 • Betaalbaar, haalbaar, transparant en niet verplicht, zo wil de gemeente Zwolle met inwoners overgaan naar groene energie, vertelt wethouder Monique Schuttenbeld. "Er gebeurt al veel, maar we gaan nog verder."
  Waar nu nog veel energie wordt opgewekt met fossiele brandstof zoals aardgas en kolen, moet dat wijzigen in 'hernieuwbare' energie, zo legt ze uit. "Dat is energie die zich constant voordoet als zon, wind, biogas en water. Dat komt elke keer weer terug en tast zo de aarde niet aan. Het uiteindelijke doel is dat heel Nederland, en dus ook Zwolle, in 2050 volledig wordt voorzien van deze groene energie." (Weekblad de Swollenaer, 3 november)

  Lees meer: deswollenaer.nl