aardgas

 • Op maandag 2 november 2020 is gestart met het saneren van een drietal bodemverontreinigingen in de duinen bij Hollum op Ameland. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren. (Rijkswaterstaat, 2 november)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • Drenthe kent veel plekken waar ooit een beeldbepalend of iconisch pand heeft gestaan waar nu niets meer van over is. In samenwerking met het Drents Archief laat deze krant tien weken lang iedere week zo’n verdwenen gebouw zien. Deze laatste keer: boortoren ‘t Haantje. (Dagblad van het Noorden, 3 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Sinds eind september is het microseismisch meetnetwerk op Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending in gebruik. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee. (Parkstad Veendam, 30 oktober)

  Lees meer: parkstadveendam.nl

 • De Rijksoverheid heeft de subsidieaanvraag van de gemeente Utrecht voor het aardgasvrij maken van gebouwen op het Utrecht Science Park afgewezen. De gemeente wil wel proberen een groot deel van de plannen alsnog te realiseren. (De Utrechtse Internet Courant, 27 oktober)

  Lees meer: duic.nl

 • Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor 19 nieuwe experimenten om woonwijken van het aardgas af te krijgen. Het gaat om de tweede serie wijken en dorpen, waarbij het de bedoeling is om leerervaringen op te doen. (RTL Nieuws, 26 oktober)

  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • In navolging van Paddepoel en Selwerd wordt ook De Wijert na 2030 een aardgasvrije wijk. Het is de bedoeling dat de rest van de stad in de toekomst ook aardgasvrij wordt gemaakt. (RTV Noord, 26 oktober)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De gemeente Hoogeveen krijgt ruim 4 miljoen euro subsidie voor de waterstofwijk Erflanden. De vergoeding is voor een groot gedeelte bestemd voor bewoners, zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. (RTV Drenthe, 26 oktober)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • GRONINGEN - Ruim 3000 aanvragen voor compensatie van de waardedaling van huizen door aardbevingen in de Groningse gemeenten Appingedam en Loppersum zijn goedgekeurd. De aanvragers krijgen een vergoeding van gemiddeld 14.000 euro. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft die beslissing genomen en meldt dat het in totaal om 43 miljoen euro gaat. (Bouwformatie, 20 oktober)

  Lees meer: bouwformatie.nl

 • Gas- en oliebedrijf NAM schrapt bij een reorganisatie tot 600 van de 2.000 arbeidsplaatsen, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf donderdag naar aanleiding van berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. (Nu.nl, 15 oktober)
  Lees meer: nu.nl

 • De politiek in Coevorden is niet van plan om de plannen van de NAM, waarbij de maatschappij afvalwater van de oliewinning in lege gasvelden bij Oosterhesselen en Dalen wil injecteren, te blokkeren. Dat bleek gisteravond laat tijdens de raadsvergadering. De motie die oppositiepartijen PAC en D66 indienden, waarin ze de rest van de raad opriepen zich uit te spreken tegen de plannen van de NAM, werd verworpen. (RTV Drenthe, 23 september)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan in juni was voorzien. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over het zogenaamde vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er onder de 10 miljard kuub wordt gewonnen in Groningen. (Rijksoverheid, 21 september)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Het stadsbestuur van Amsterdam wil dat de stad in 2040 aardgasvrij is. Je kunt je in dat kader bijna niet meer voorstellen dat er ooit in alle windrichtingen van de stad gasfabrieken stonden. Op 15 september 1885, deze week 135 jaar geleden, werd de Westergasfabriek in gebruik genomen. Maar ook de andere delen van de stad kregen hun eigen gasfabriek: daar werden de Noorder-, Zuider- en Oostergasfabriek gebouwd. (Amsterdam, 18 september)
  Lees meer: amsterdam.nl

 • Het plan voor de gaswinning in Vinkega is door gasbedrijf Vermilion Energy aangepast, omdat - tegen de verwachting in - de winning toch van invloed is op de daling boven een voormalig gaswingebied bij Nijensleek. Daar zal de bodem nu zo’n vijf centimeter dalen. (Leeuwarder Courant, 3 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Een plan voor gaswinning in Loon op Zand mag gewoon doorgaan. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Efteling en een reeks andere partijen van tafel geveegd. Dat houdt in dat energiebedrijf Vermilion tot 2026 gas mag blijven winnen in de Brabantse gemeente. (Looopings, 26 augustus)
  Lees meer: looopings.nl

 • De gaswinning in de gemeente Loon op Zand door Vermilion Energy kan worden voortgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart bezwaren van overheden, inwoners en bedrijven tegen het winningsplan ongegrond. (Binnenlands bestuur, 26 augustus)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Vijf Drentse gemeenten, drie natuurorganisaties en groepen inwoners uit het noorden van de provincie staan vandaag bij de Raad van State tegenover het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inzet bij de bestuursrechtbank in Den Haag is de geplande gaswinning uit elf kleine gasvelden. (RTV Drenthe, 18 augustus)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Mijnbouwminister Eric Wiebes wil meer en beter in gesprek met de Waddenvereniging over de nadelige gevolgen van gas- en zoutwinning voor de Waddenzee. (Leeuwarder Courant, 18 augustus)
  Lees meer: lc.nl

 • De Nederlands Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Boerenbelang Mijnbouwschade hebben er geen vertrouwen in dat het Groningen-veld daadwerkelijk in 2022 dicht zal gaan. Dat schrijven de drie belangenorganisatie in een zienswijze aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. (Veld Post, 3 augustus)
  Lees meer: veld-post.nl

 • Het Groningenveld na 2022 openhouden is volgens de NAM ‘onnodig en onwenselijk’. Het aardgasbedrijf schrijft dat in een bezwaar tegen het plan van minister Eric Wiebes over de gaswinning voor het komende jaar. (Dagblad van het Noorden, 30 juli)
  Lees meer: dvhn.nl

 • Dinsdag trof Groningen de zwaarste aardbeving dit jaar. Ook een uitspraak van de Raad van State zat niet mee. Hoe gaat het er nu? (NRC, 15 juli)
  Lees meer: nrc.nl