aardgas

 • Het stadsbestuur van Amsterdam wil dat de stad in 2040 aardgasvrij is. Je kunt je in dat kader bijna niet meer voorstellen dat er ooit in alle windrichtingen van de stad gasfabrieken stonden. Op 15 september 1885, deze week 135 jaar geleden, werd de Westergasfabriek in gebruik genomen. Maar ook de andere delen van de stad kregen hun eigen gasfabriek: daar werden de Noorder-, Zuider- en Oostergasfabriek gebouwd. (Amsterdam, 18 september)
  Lees meer: amsterdam.nl

 • Het plan voor de gaswinning in Vinkega is door gasbedrijf Vermilion Energy aangepast, omdat - tegen de verwachting in - de winning toch van invloed is op de daling boven een voormalig gaswingebied bij Nijensleek. Daar zal de bodem nu zo’n vijf centimeter dalen. (Leeuwarder Courant, 3 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Een plan voor gaswinning in Loon op Zand mag gewoon doorgaan. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Efteling en een reeks andere partijen van tafel geveegd. Dat houdt in dat energiebedrijf Vermilion tot 2026 gas mag blijven winnen in de Brabantse gemeente. (Looopings, 26 augustus)
  Lees meer: looopings.nl

 • De gaswinning in de gemeente Loon op Zand door Vermilion Energy kan worden voortgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart bezwaren van overheden, inwoners en bedrijven tegen het winningsplan ongegrond. (Binnenlands bestuur, 26 augustus)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Vijf Drentse gemeenten, drie natuurorganisaties en groepen inwoners uit het noorden van de provincie staan vandaag bij de Raad van State tegenover het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inzet bij de bestuursrechtbank in Den Haag is de geplande gaswinning uit elf kleine gasvelden. (RTV Drenthe, 18 augustus)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Mijnbouwminister Eric Wiebes wil meer en beter in gesprek met de Waddenvereniging over de nadelige gevolgen van gas- en zoutwinning voor de Waddenzee. (Leeuwarder Courant, 18 augustus)
  Lees meer: lc.nl

 • De Nederlands Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Boerenbelang Mijnbouwschade hebben er geen vertrouwen in dat het Groningen-veld daadwerkelijk in 2022 dicht zal gaan. Dat schrijven de drie belangenorganisatie in een zienswijze aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. (Veld Post, 3 augustus)
  Lees meer: veld-post.nl

 • Het Groningenveld na 2022 openhouden is volgens de NAM ‘onnodig en onwenselijk’. Het aardgasbedrijf schrijft dat in een bezwaar tegen het plan van minister Eric Wiebes over de gaswinning voor het komende jaar. (Dagblad van het Noorden, 30 juli)
  Lees meer: dvhn.nl

 • Dinsdag trof Groningen de zwaarste aardbeving dit jaar. Ook een uitspraak van de Raad van State zat niet mee. Hoe gaat het er nu? (NRC, 15 juli)
  Lees meer: nrc.nl

 • Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft terecht ingestemd met de winning van 11,8 miljard kuub gas in Groningen in het gasjaar 2019-2020. Dat zegt de Raad van State. (Dagblad van het Noorden, 15 juli)
  Lees meer: dvhn.nl

 • In Loppersum heeft zich vanmiddag een aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 2,7. Daarmee is het de zwaarste aardbeving van dit jaar. (NOS, 14 juli)

  Lees meer: NOS

 • Nu het aardgasveld Groningen sluit en de productie uit de kleine velden sneller dan verwacht, is het de vraag welk rol de ondergrond nog zal spelen in de overstap naar duurzame energiebronnen. Houd een aantal gasveldende komende decennia beschikbaar voor energieopslag, bepleit geoloog Joaquim Juez-Larré van de Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO. (de Ingenieur, 11 juli)

  Lees meer: de Ingenieur

 • Vijf Drentse gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zitten in augustus tegenover elkaar bij de Raad van State over de gaswinning in het noorden van de provincie. De gemeenten zijn het er niet mee eens dat de NAM gas mag blijven winnen in elf kleinere gasvelden in de regio. (rtv Drenthe, 7 juli)

  Lees meer: rtv Drenthe

 • Het provinciehuis in Groningen gaat vanaf 1 september worden verwarmd door aardwarmte en zonne-energie. Gedeputeerde Fleur Gräper draaide dinsdagochtend de gaskraan dicht, waarna er de komende maanden wordt gebouwd aan een nieuwe installatie. (RTV Noord, 30 juni)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Vermilion krijgt definitief groen licht voor de winning van 400 miljoen kuub extra gas uit twee bestaande velden ten (noord-)westen van Drachten. (Leeuwarder Courant, 22 juni)
  Lees meer: lc.nl

 • De gasproductie uit het Groningen-gasveld wordt komend jaar verder verlaagd: van 11,8 miljard Nm3 naar 9,3 miljard Nm3. Het aantal en de kans op aardbevingen in Groningen als gevolg van de gasproductie neemt daardoor verder af. Om het risico op aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren, adviseert SodM om de productie uit cluster Bierum in het Groningen-veld te staken. Dit staat in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de winning in gasjaar 2020-2021. (Eemskrant, 20 juni)
  Lees meer: eemskrant.nl

 • Het geduld van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is op. De belangenorganisatie voor Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning, stapt opnieuw naar de rechter om minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat te dwingen alsnog met opgevraagde stukken over de brug te komen. (RTV Noord, 18 juni)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De gasprijzen voor producenten zijn de afgelopen anderhalf jaar met 80 procent gedaald. Een wereldwijd overschot aan gas en een toenemend aanbod uit het buitenland leidde al tot lagere prijzen. Daar kwam een heel zachte winter bij en een lente met recordhoeveelheden duurzame energie uit zon en wind. Bovendien veroorzaakte de coronacrisis de afgelopen maanden een enorme vraaguitval. (NOS, 7 juni)
  Lees meer: nos.nl

 • Oliebedrijven Shell en ExxonMobil eisen meer geld van de Nederlandse staat om versneld te stoppen met de gaswinning in Groningen. Omdat de onderhandelende partijen er niet uit komen, wordt een arbitragezaak gestart. (RTL Nieuws, 26 mei)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt dat mkb’ers in het aardbevingsgebied niet alleen moeten worden gecompenseerd voor omzetverlies door de coronacrisis, maar ook voor de financiële gevolgen van de aardbevingsproblematiek. ‘Deze wurgt sluipenderwijs een deel van de MKB-ondernemers’, schrijft de vereniging in een persbericht. (Dagblad van het Noorden, 18 mei)
  Lees meer: dvhn.nl