afval

 • De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 30 augustus 2021 door het lid van Provinciale Staten, dhr. W. Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. (Medemblik Actueel, 2 september)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld schadelijke vervuiling van lucht, water en grond uit te bannen. Daartoe moeten tot 2030 al flinke stappen worden gezet, zoals het met 55 procent verminderen van het aantal 'luchtverontreinigingsdoden'. (Nu.nl, 12 mei)

  Lees verder: nu.nl

 • We kennen Nederland als plat met uitgestrekte vergezichten, wat pas heuvelachtig wordt richting Limburg. Maar: te midden van al dat platte landschap, zijn ook heuse bergen te vinden. Het ziet er misschien uit als een met gras bedekte heuvel, maar nee: Nederland kent honderden afvalbergen, wordt verteld in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 25 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Het hoge water in de rivieren, waarvan eind deze week een piek wordt verwacht, zal Nederland de dagen daarna weer tonen hoe groot het afvalprobleem is. Wie een kijkje gaat nemen op de rivieroevers als het water weer gezakt is, zal schrikken van alles wat er is aangespoeld. Vorig jaar vonden vrijwillige afvalonderzoekers van Schone Rivieren na het hoge water in het voorjaar gemiddeld maar liefst 450 stuks afval per 100 meter rivieroever. We vrezen dat dit ook nu weer zo is. Daarom is het hoog tijd dat het tij wordt gekeerd en het afvalprobleem effectief wordt aangepakt. (Land en Water, 3 februari)

  Lees meer: landenwater.nl