aquathermie

  • Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, is een warmtetransitie nodig. Deze transitie betekent dat fossiele verwarmingsbronnen worden vervangen door duurzame alternatieven. Eén van die alternatieven is warmtewinning uit water: aquathermie. Wat zijn de mogelijkheden van water als warmtebron? (Duurzaam bedrijfsleven, 11 juli)

    Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

  • Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. (Heusdense courant, 15 mei)

    Lees meer: heusdensecourant.nl