bagger

 • OUDEHASKE - Wetterskip Fryslân kan de waterkwaliteit van het Nannewiid gaan verbeteren door te baggeren. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling heeft de aanvraag van het waterschap voor een POP3-subsidie van ruim 2 miljoen euro toegekend. De baggerwerkzaamheden in een groot deel van de plas en de noordelijke opvaarten starten in september 2023 en duren ongeveer een jaar. (Groot Heerenveen, 16 maart)
  Lees meer: grootheerenveen.nl

 • Sinds 1 januari zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van ruim 44 extra kilometer aan stedelijk water in Schagen. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat wij deze taak overnemen. (HHNK, 27 februari)
  Lees meer: hhnk.nl

   

 • Vanaf 27 februari 2023 zetterijkswaterstaat.nln we een extra baggerschip in op de vaargeul Ameland - Holwert. Dit vergroot de baggercapaciteit. Daarnaast wordt de vaarwegmarkering nu wekelijks aangepast aan de actuele situatie. (Rijkswaterstaat, 24 februari)
  Lees meer: 

   

 • GOUDA • Het hoogheemraadschap van Rijnland start maandag met het baggeren van de grachten aan de Zeugstraat, Jeruzalemstraat en achter de Molenwerf. Aannemer Gebr. van der Poel uit Oud Ade voert de werkzaamheden uit. Dit zal ongeveer twee weken duren. (het Kontakt, 17 februari)
  Lees meer: goudsepost.nl

   

 • Een enorme baggerklus start de komende tijd in het centrum van Leeuwarden. Een halfjaar lang wordt het slijk weggehaald uit het Nieuwe Kanaal. De laatste keer dat daar werd gebaggerd, was in ieder geval voor 1964. (Leo Middelsé, 7 februari)
  Lees meer: leomiddelse.nl

   

 • AMSTELVEEN In het Amsterdamse Bos wordt hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het baggeren van sloten en vijvers in het bos maakt daar onderdeel van uit. Er is inmiddels een nieuw baggerplan opgesteld om in een 10-jaarlijkse cyclus de watergangen op orde te brengen. Het baggeren moet voor verbetering van de waterkwaliteit zorgen, wat goed is voor de biodiversiteit. (Amstelveens Nieuwsblad, 2 februari)
  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • 'Voor kerst vingen we gemiddeld twee- tot driehonderd kilo vis per tij. Nu zit er welgeteld één kilo spiering in de netten. Het is gewoon een dode boel geworden in de Dollard.'(RTV Noord, 10 januari)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Veel belangstelling deze week voor een demonstratie op het bedrijf van André van Kooten. Op ruim 70 hectare van zijn melkveebedrijf in Damsholte werd Groningse klei uit de haven van Lauwersoog uitgereden. (Nieuwe Oogst, 16 december)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Op het agrarische bedrijf van Van Kooten in het Overijsselse Dalmsholte wordt getest of met zeeklei de bodem zodanig kan worden verbeterd dat deze water beter vasthoudt en dat er minder uitspoeling plaatsheeft. Het bedrijf staat op zandgrond. De klei is gerijpte baggerslib.(H2O Waternetwerk, 6 december)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 • Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de impact van de verspreiding van bagger. (Rijkswaterstaat, 29 november)
  Lees meer: www.rijkswaterstaat.nl 

 • Sloten en vennen zijn niet schoon genoeg. Planten en dieren krijgen niet genoeg kans goed te groeien, blijkt uit metingen. (Trouw, 17 november)
  Lees meer: trouw.nl

   

 • Er zijn weinig plekken in Nederland die zoveel bagger over zich heen krijgen als het IJsseloog. Het eiland in het Ketelmeer is misschien wel een van de meest mysterieuze plekken in onze provincie. In dit Tot op de Bodem-artikel lees je het verhaal over van het afvalputje van Flevoland: slibdepot IJsseloog. (Omroep Flevoland, 14 oktober)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

   

 • Amstelveen - De gemeente Amstelveen voert nog altijd onderzoek uit om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel kan verbeteren. De baggerpilot zou aanvankelijk dit jaar al starten, maar de proef heeft vertraging opgelopen.(Amstelveenz.nl, 22 september)
  Lees meer:amstelveenz.nl

   

 • Het moet de toekomst van dijkversterking in Nederland (en misschien ook wel de rest van de wereld) worden. Zetblokken, gemaakt van Zeeuwse bagger uit sloten en watergangen. Het idee voor die baggerstenen ontstond in 2019 en vanaf vandaag liggen ze op de dijk bij Hansweert. Daar wordt tot 2025 een proef gedaan om te kijken of deze zetblokken ook echt de toekomst zijn. (Omroep Zeeland, 15 september)
  Lees meer:omroepzeeland.nl

 • Deltares heeft gemeten aan de emissie van Tributyltin (TBT) uit de waterbodem van Loosdrecht. Hieruit komt naar voren dat de aanwezige TBT veel minder beschikbaar is. Door de lage toetswaarden voor TBT in de waterbodem is toepassing van de baggerspecie echter niet mogelijk. (H2O Waternetwerk, 15 september)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 • Na vervolgonderzoek en gesprekken met betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van herbruikbare bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee kan dit project, dat onderdeel is van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, van start. In november 2022 start het baggeren. (RTV Stichtse Vecht, 10 september)

  Lees meer:rtvstichtsevecht.nl

 • OUDEHASKE - Een vloot van acht roeiboten ging onlangs op watersafari op het Nannewiid. Een initiatief van Stichting Nannewiid e.o. De speciale safari kende een gemêleerd gezelschap dat bestond uit een groot aantal raadsleden van De Fryske Marren, medewerkers en bestuurders van Wetterskip Fryslân, Staatbosbeheer, Provincie Fryslân, Dorpsbelang en Sportvisserij Fryslân. Het doel van de expeditie was het integrale gebiedsplan Nannewiid en de kansen en knelpunten van het meer en omgeving tastbaar en zichtbaar in beeld brengen. (Groot Hereveen, 8 september)

  Lees meer:grootheerenveen.nl

 • NIJMEGEN - De sloten van de wijken Dukenburg en Lindenholt worden schoongemaakt. Vanaf september tot en met volgend jaar april voert het Waterschap Rivierenland grootschalige baggerwerkzaamheden uit in de watergangen. Ook ten zuiden van de A73, ter hoogte van Ewijk en Beuningen, en ten zuiden van het stadsdeel Dukenburg tot aan Heumen, worden de waterlopen onder handen genomen. (RN7, 31 augustus)

  Lees meer: rn7.nl

 • In de randmeren om onze provincie liggen verschillende eilandjes. Deze zijn jaren geleden aangelegd en worden nu onder meer gebruikt voor recreatie. Eén van die eilandjes is De Biezen, in het Wolderwijd, wat eind vorige eeuw niet meer was dan bagger.(Omroep Flevoland, 31 augustus)

  Lees meer:omroepflevoland.nl

 • MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen is gestart met het onderhoud aan waterlopen. Het jaarlijkse maaien van waterlopen wordt in bepaalde gebieden gecombineerd met het eens in de acht jaar baggeren van waterlopen. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede toe- en afvoer van water. (Internetbode, 25 augustus)

  Lees meer: internetbode.nl