bagger

 • Is er in West-Brabantse waterplassen vervuild bagger gestort? Dat wil de fractie Water Natuurlijk weten van waterschap Brabantse Delta. (BN de Stem, 27 februari)
  Lees meer: bndestem.nl

 • De provincie Gelderland verbiedt het storten van bagger in de voormalige zandwinput in de uiterwaarden aan de zuidoever van de Nederrijn bij Ingen. "Gezien de recente ophef over waterplassen en vervuilde grond nemen wij geen enkel risico", zegt een woordvoerder van de provincie. (Groene Ruimte, 18 februari)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De baggerdepots van Waterschap Friesland bij Raard komen er toch. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen Waterschap Friesland en de vogelwacht Raard-Brantgum. Nazorgers van die vogelwacht kwamen eerder in actie tegen de komst van twee baggerdepots, omdat ze dicht op weidevogelgebieden liggen waar afgelopen jaar veel grutto's en andere weidevogels broedden. (Omrop Fryslân, 3 februari)
  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De baggerwerkzaamheden om de waterkwaliteit in de stadshavens van Goes te verbeteren zijn begonnen. De bodem is vervuild en wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de kades versterkt door de damwanden te vervangen. De werkzaamheden moeten voor het vaarseizoen klaar zijn. (Omroep Zeeland, 26 januari)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De bodem van de stadshaven van Goes krijgt in 2020 een schoonmaakbeurt. De voorbereidingen voor het schoonmaken beginnen in december. (Nu.nl, 20 december)
  Lees meer: nu.nl

 • Afgelopen week opende de eerste straat van baggerstenen in het Green Village, op de campus van de TU Delft. Het piepkleine straatje laat zien dat waterslib een nuttige toepassing heeft. (Duurzaam Bedrijfsleven, 2 december)
  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • Nederland is een baggerland. Een deel van de grote hoeveelheden bagger gaat diepe plassen zoals zandwinputten in. Daar past veel in, en een ondiepere plas zou waardevoller zijn voor de natuur: dat lijkt win-win. Maar wat zijn de gevolgen van dit ‘verondiepen’? De kwaliteit van de gestorte bagger roept veel vragen op, en onderschat vooral de aanwezige ecologische waarde van diepe plassen niet. (Nature Today, 27 november)
  Lees meer: naturetoday.com

 • De Slufter – het depot voor verontreinigde baggerspecie van de Rotterdamse haven – mag verontreinigde baggerslib ontvangen die PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde instanties. (Mainport, 14 november)

  Lees meer: mainport.com

 • Oligochaete-wormen versnellen het hergebruik van baggersediment aanzienlijk. Onderzoekers van Deltares hebben dit, met de steun van de Universiteit van Alberta, Queen Mary University of London en NAIT ontdekt in het laboratorium. Deze Nature-based technologie is voor Nederland veelbelovend voor het circulaire hergebruik van sediment. (Groene Ruimte, 5 november)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Meerdere vingers aan de pols moeten ervoor zorgen dat er geen vervuilde grond in recreatiegebied De Neswaarden bij Aalst wordt gestort. Dit belooft de gemeente Zaltbommel naar aanleiding van de onrust die is ontstaan na een uitzending van het tv-programma Zembla, over het storten van vieze bagger in natuurplassen. (BD, 22 okotber)

  Lees meer: bd.nl

 • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt dat het op dit moment niet mogelijk is om te stoppen met het storten van bagger in natuurplassen in Nederland. “Een lopend project dat aan alle wettelijke eisen voldoet kan niet zonder reden door een bevoegd gezag worden stopgezet.” Daarmee legt ze de oproep van ecoloog Piet-Jan Westendorp in ZEMBLA naast zich neer. (Zembla, 18 oktober)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W introduceert in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen waarin vervuilde grond- en baggerspecie is gestort. Hiermee komt zij tegemoet aan de kritiek van verschillende partijen over de verontreiniging van de voormalige zandwinputten. Hierin is volgens onderzoeksjournalisten in ruim tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter bagger en lichtvervuilde grond terechtgekomen. (Waterforum, 15 oktober)

  Lees meer: waterforum.net

 • In de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland is waarschijnlijk vervuilde bagger en mogelijk ook het giftige PFAS gestort. Dat leidt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland onder meer af uit een uitzending van het programma Zembla. De partij heeft er vragen over gesteld aan het provinciebestuur en wil dat de stort van vervuilde grond onmiddellijk stopt. (Het krantje online, 10 oktober)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • Lokale partij Kernachtig Druten heeft vertrouwen in afspraken over slibdumping in de Kaliwaal, maar toch blijft de fractie kritisch. Na berichten van onder meer Omroep Gelderland over dumping van troep in Gelderse plassen, wil de partij zeker weten dat kwaliteitscontroles goed zijn uitgevoerd. (Omroep Gelderland, 2 oktober)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Er is veel mis met het bagger dat in diepe Gelderse plassen dreigt te worden gestort. Rijkswaterstaat keurt 30 procent van de aangeboden ladingen af, omdat het niet aan de eisen voldoet. (Omroep Gelderland, 1 oktober)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Het baggeren in Lelystad en Urk wordt een jaar uitgesteld door nieuwe milieuregels. Grond of baggerslib mag alleen nog worden verplaatst als het gecontroleerd is op de chemische stoffen PFAS, en dat kost veel tijd. (Omroep Flevoland, 29 september)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Controle en handhaving op het ondieper maken van natuurplassen (‘verondiepen’) schiet ernstig tekort. In Zuid-Holland zijn partijen bagger met asbest en arseen in een natuurplas (de Meeslouwerplas) gestort. De bagger met arseen werd op illegale wijze gestort en met medeweten van de toezichthouder. De provincie Zuid-Holland zegt de asbestkwestie te onderzoeken, maar over de arseenstort zegt ze niets te weten. (Zembla, 26 september)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen. (Zembla,  23 september)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Als er niet snel wat wordt gedaan aan de ingrijpende gevolgen van de nieuwe regels voor PFAS-stoffen gaan de eerste baggerbedrijven binnenkort failliet. (Cobouw, 17 september)

  Lees meer: cobouw.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie bij grond en bagger. Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu. (Unie van Waterschappen, 10 september)

  Lees meer: uvw.nl