bagger

 • Is het mogelijk om bagger in te zetten voor de bescherming van dijken? Dat probeert waterschap Scheldestromen uit op een zeedijk. Daarvoor worden zeer sterke blokken van baggerspecie gebruikt die onder hoge druk zijn samengeperst. (H2O Waternetwerk, 15 juni)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Bij waterschap Scheldestromen loopt een proefproject waarin wordt onderzocht of zetstenen uit baggerspecie gebruikt kunnen worden voor de steenbekleding van dijken. In die pilot is inmiddels een belangrijke stap gezet: er is een pers ontwikkeld die deze blokken daadwerkelijk kan maken. De pers, ontwikkeld door innovatiebureau NETICS, wordt in juni in gebruik genomen op locatie. (Waterforum, 26 april)

  Lees meer: waterforum.net

 • De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Hoogheemraadschap van Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt. (Land en Water, 22 april)

  Lees meer: landenwater.nl

 • De Provincie Zeeland is van plan om (weer) een vergunning te verlenen aan North Sea Port (NSP) om met PFAS vervuilde baggerspecie vanuit de havens in Vlissingen-Oost in de Westerschelde te dumpen. Kan dat allemaal? Blijkbaar, want wie vervuilde bagger van A naar B verplaatst, voegt geen vervuiling toe. Terwijl het juist een kans is om de vervuiling te laten afnemen. (Omroep Zeeland, 20 april)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • North Sea Port mag baggerspecie uit de Sloehaven blijven storten in natuurgebieden in de Westerschelde. Wel moet tweejaarlijks de PFAS worden gemeten. (PZC, 13 april)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het PFOS-schandaal in Vlaanderen reikt tot in Nederland, want Zeeuwen wordt nu afgeraden om vis uit de Westerschelde te eten. Er wordt volop onderzoek gedaan, en daarmee groeien de zorgen over blootstelling van mens en dier aan deze persistente fluorverbindingen. (Sciencelink, 25 maart)

  Lees meer: sciencelink.net

 • In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’(verwijst naar een andere website) is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid(verwijst naar een andere website) van de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) van Rijkswaterstaat. (Bodemplus, 21 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het storten van 10.000 kuub vervuilde baggerslib in een voormalige zandwinput bij Suwâld, tijdens de zogeheten PFAS-crisis, was het gevolg van een menselijke fout. Dat was de conclusie van de economische politierechter in een zaak die het Openbaar Ministerie (OM) had aangespannen tegen de Provincie Fryslân. (Waldnet, 21 maart)

  Lees meer: waldnet.nl

 • Het zand in de vaargeul van de Westerschelde bevat volgens Rijkswaterstaat vrijwel geen PFAS. Het uitbaggeren van de voor Antwerpen cruciale vaarroute kan gewoon doorgaan. (PZC, 10 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat nu een redelijk compleet overzicht van de nieuwe regelgeving voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet. Naast de uitleg over de milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving, is nu ook informatie te vinden over de regels die ‘achterblijven’ in het Besluit bodemkwaliteit. Bekijk de navigatiepagina over hergebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie. (Bodemplus, 2 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Keen is de waterverbinding tussen Strijen en het Hollandsch Diep. Hollandse Delta gaat de laatste delen baggeren. In totaal wordt er 8.000 kubieke meter bagger uitgehaald. De bagger is licht verontreinigd en wordt daarom afgevoerd. (Hoeksch Nieuws, 24 januari)

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • Provinciale Staten is vanochtend bijgepraat over PFAS in de Westerschelde en de Vlaamse baggerstortvergunning bij de Schaar van Ouden Doel. De grootste vraag bij de Statenleden: waar blijft de bagger die niet gestort mag worden omdat er te veel PFAS in zit. (Omroep Zeeland, 14 januari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Wetterskip Fryslân start op 17 januari 2022 met het uitbaggeren van het noordelijke deel van de Bûtenpostmer Feart in Buitenpost. Het gaat om het traject vanaf de Bernardlaan tot de (fiets)brug. (Waldnet, 16 januari)

  Lees meer: waldnet.nl

 • Het was maar een korte opmerking, maar vrijdag lag de ‘million dollar question’ dan toch op tafel. Betaalt 3M mee aan het oplossen van de PFAS-problemen in de Westerschelde? (PZC, 14 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De Vlaamse regering heeft naar mazen in de eigen wetten gezocht om de bagger die vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweelverbinding te kunnen storten op de grens met Nederland. Dat zegt de Vlaamse milieuactivist Thomas Goorden. "Zelfs in Vlaanderen is iedereen het erover eens dat dat zeer uitzonderlijk is en eigenlijk absurd", zegt Goorden. (Omroep Zeeland, 6 januari)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het op 13 december gepubliceerde geactualiseerde Handelingskader PFAS biedt helaas weinig nieuws voor grondverzet en baggertoepassingen in vergelijk met het tot nu toe geldende Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020. Verder onderzoek loopt weliswaar nog, maar naar mening van TLN is dit toch een gemiste kans om de normen nu al verantwoord te verruimen. Het goede nieuws is dat de normen ook niet strenger zijn geworden en dat bij toepassingen van grond en baggerspecie op landbodem het onderscheid tussen boven en onder grondwaterniveau is opgeheven. (TLN, 16 december)

  Lees meer: tln.nl

 • Het provinciebestuur maakt geen bezwaar tegen de stort van ruim 400.000 kuub bagger die mogelijk vervuild is met PFAS op de grens tussen Zeeland en Vlaanderen. Dat zegt het provinciebestuur als antwoord op vragen van D66 in Provinciale Staten. Vlaanderen is van plan om bagger die vrij is gekomen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding, een tunnel tussen de linker- en rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Bij die tunnelwerkzaamheden is naar boven gekomen dat de 3M-fabriek bij Antwerpen jarenlang illegaal PFAS heeft geloosd. (Omroep Zeeland, 15 december)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De provincie Zeeland dient bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezwaar in tegen het reguliere uitbaggeren van de Westerschelde. Zeeland is bang dat bij het uitbaggeren PFAS vrijkomt, of wordt verspreid. (Omroep Zeeland, 14 december)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS(verwijst naar een andere website) voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief 2021Z23287(verwijst naar een andere website). Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en sediment delend (Bodemplus, 14 december)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Rijkswaterstaat stopt niet met het baggeren van de vaargeul naar Ameland. Dat laat wethouder Theo Faber van het eiland weten. Hij is verbaasd over berichtgeving van regionale en landelijke media over de kwestie, want die zou niet kloppen. (Omrop Fryslân, 6 december)

  Lees meer: omropfryslan.nl