bagger

 • Een dure afvalstroom omzetten in een waardevol baggerproduct? De jonge ondernemers van Waterweg weten hoe. (Quote, 29 juni)

  Lees meer: quotenet.nl

 • Het bedrijf Aqitec Water Systems uit Dordrecht heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de vraag waar de meeste kansen liggen voor baggerrobots en welk product of dienst met de baggerrobot het best aansluit bij de behoefte. (Dordrecht.net, 14 juni)

  Lees meer: dordrecht.net

 • De Commissie MER heeft het milieueffectrapport van de gebroeders Van Waning voor zandwinning en het storten van baggerspecie in de Bosscherwaarden, veel te licht bevonden. Cruciale informatie ontbreekt. Niet duidelijk wordt wat de kwaliteit is van de baggerspecie die na de zandwinning wordt teruggestort; hoe vervuild is dat zand? (Wijks nieuws, 28 mei)

  Lees meer: wijksnieuws.nl

 • De historische stadshaven en jachthaven De Werf in hartje Goes worden de komende winter uitgebaggerd. De bodem is vervuild met allerlei stoffen en het benodigde geld, 2,2 miljoen euro, is nu bij elkaar. (Omroep Zeeland, 15 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Rivieren en beken leveren veel voedingsstoffen aan. In de Middeleeuwen wist men dat al. Stukken grond langs een beek werden bevloeid met water uit de beek, door eenvoudigweg een dam in het water te leggen. Het vruchtbare slib diende als voedingsstof voor de bodem. (NPO radio 1, 28 april)

  Lees en luister meer: nporadio1.nl

 • Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. (SIKB, 24 april)

  Lees meer: sikb.nl

 • Waternet werkt in Ankeveen-Buiten aan de voorbereidingen voor proeven met natte teelten. Over een oppervlakte van 5 hectare worden diverse bassins aangelegd die dienen als proefpercelen voor de teelt van onder meer lisdodde, riet en veenmos. (Nieuwe Oogst, 18 april0

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De baggerwerkzaamheden aan de Nieuwe Buitenhaven in Kampen worden eind maart hervat. De werkzaamheden lagen sinds oktober vorig jaar stil, omdat de grond verontreinigd bleek. (RTV Oost, 13 maart)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Het vervolgonderzoek naar de mogelijke verontreiniging van sloten nabij de Westdijk in Bunschoten bevestigt de eerdere resultaten, maar geeft nog geen uitsluitsel over de effecten op de flora en fauna in het gebied als er wordt gebaggerd. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Zandwinputten langs de grote rivieren worden omgetoverd tot nieuwe natuur met uit België en Duitsland geïmporteerde grond: verondieping. De grond- en baggerbranche verdient er goed aan. Maar de grond is vervuild. (De groene Amsterdammer, 13 februari)

  Lees meer: groene.nl

 • Het project Waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega is in opdracht van Wetterskip Fryslân maandagmiddag van start gegaan. Gestart is in de haventjes van de aanliggende watersportbedrijven. (Stellingwerf, 11 februari)

  Lees meer: stellingwerf.nl

 • Een aantal waterschappen hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen, zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. (Unie van Waterschappen, 25 januari)

  Lees meer: uvw.nl

 • Het Groninger Landschap is begonnen met de herinrichting van Polder Breebaart, een brakwatergetijdengebied vlakbij Termunten. In de komende maanden wordt 70.000 kubieke meter slib verwijderd en afgevoerd naar de Kleirijperij van Ecoshape. De gerijpte klei gebruikt waterschap Hunze en Aa’s voor versterking van de Brede Groene Dijk. (H2O Waternetwerk, 30 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een aantal waterschappen, waaronder Delfland, heeft zijn baggerwerkzaamheden opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen in de bagger zitten. Ze doen extra onderzoek naar aanwezigheid van de toxische stof en wachten op de risicogrenswaarden voor de verbindingen. (H2O Waternetwerk, 26 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het prepareren van de ijsbaan in Bad Nieuweschans is een probleem. Net als vorig jaar lekt de schaatsbaan. En deze keer stokt ook de aanvoer van water uit de naastgelegen sloot. (Dagblad van het Noorden, 21 januari)

  Lees meer: dvhn.nl