bagger

 • Tussen Lemmer en Oosterzee wordt maandag een baggerdepot aangelegd. Dat wordt gedaan omdat Wetterskip Fryslân de Lemster Rien vanaf halverwege oktober uitbaggert. Het betreft de vaart die tussen Lemmer en de Tsjûkemar loopt, naast de A6. (Omrop Fryslân, 19 september)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Waterschap Scheldestromen is weer volop bezig met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede watertoevoer en afvoer. (Internet Bode, 27 augustus)
  Lees meer: internetbode.nl

 • De populatie Amerikaanse rivierkreeften in Nederland is sinds 2005 meer dan vertienvoudigd. Dat blijkt uit cijfers van Stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. Bestrijden is volgens kreeftenexperts niet meer mogelijk. Daarom vinden overal in in het land proeven plaats om ze te vangen om het probleem te beheersen, waaronder Delfland, de Krimpenerwaard en Ede. (Waterforum.net, 16 augustus)

  Lees meer: waterforum.net

 • Na jaren van dispuut worden de eerste stappen gezet om in Velsen-Noord een nieuwe moderne offshore haven te laten verrijzen. De Energiehaven moet een belangrijke uitvalsbasis worden voor het aanleggen en onderhouden van windparken op de Noordzee. De kade van de nieuwe offshore haven wordt grofweg 580 meter lang. (NH Nieuws, 6 augustus)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Op 6 juli 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Achtereenvolgens de onderwerpen: versterking bodemtoezicht, de bestuurlijke afspraken bodem, het handelingskader PFAS, doorwerking EFSA-opinie PFAS bodem, het gebruik van Rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende bagger en de hersanering van het EMK-terrein worden toegelicht. (Bodemplus, 7 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • In april 2022 wordt de stortlocatie voor bedrijfsafval in Nauerna gesloten. In Noord-Holland en Flevoland zijn dan nog twee stortlocaties over voor afval dat niet hergebruikt of verbrand kan worden: Middenmeer en Lelystad. Dit niet af te breken afval is afkomstig van bedrijven en bestaat uit bagger, industriële slibben, filterkoek, niet-reinigbare grond en asbest. (Medemblik Actueel, 14 juni)

  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • Dit najaar start een proef met rifblokken langs de zeedijk Eemshaven-Delfzijl, naast de Rijke Dijk. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. De blokken worden gemaakt van gebaggerd slib uit de Eems-Dollard. Uit de proef moet blijken of de schelpdieren terugkeren en of hiermee een nieuw leefgebied voor onderwaternatuur in de Eems-Dollard ontstaat. De provincie Groningen en het Waddenfonds ondersteunen de proef met 240.000 euro. (Land en Water, 9 juni)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Van reststroom naar waardevol product, ook waterschap Hollandse Delta gaat de uitdaging aan. Komende maand doet het waterschap mee aan de BlueCity Circular Challenge. Hoe kun je duurzaam omgaan met door PFAS vervuilde bagger? (Bouw en Uitvoering, 24 mei)

  Lees meer: bouwenuitvoering.nl

 • Een zestal bij Vlietland betrokken organisaties (De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten) blijft zich afvragen waarom het provinciebestuur van Zuid-Holland plotseling is teruggekomen op zijn bereidheid de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag te laten onderzoeken. (Het Krantje online, 27 april)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • De bagger die uit de Loosdrechtse Plassen wordt gehaald, wordt toch niet gestort op een weiland in Egelshoek, maar in de polder van Mijnden in Stichtse Vecht. Daar is omwonende Dick Manten blij mee. Hij was fel tegen het plan. (NH Nieuws, 6 april)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Wat begon op 29 juli 2020 met informatieve/technische vragen wat er nu eigenlijk allemaal gebeurde bij het ‘tijdelijke’ baggerdepot bij Ofwegen te Hoogmade heeft geleid tot het stoppen van het bewuste baggerdepot. (Alles in Kaag en Braassem, 29 maart)

  Lees meer: allesinkaagenbraassem.nl

 • De baggerwerkzaamheden in de Schie en binnenhavens in Schiedam zijn in volle gang en dat levert veel rotzooi op. Zo werd er al een achteras van een vrachtwagen, een rolcontainer, meerdere sloepjes en heel veel fietsen en winkelwagens uit het water gehaald. (Schiedam24, 18 maart)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het baggeren binnen de perken te houden. (Leeuwarder Courant, 19 maart)

  Lees meer: lc.nl

 • Baggerspecie die alleen met PFAS is verontreinigd kan voortaan gestort worden in het IJsseloog in het Ketelmeer. De provincie gaat daarmee akkoord na overleg met het ministerie. Dat heeft de regels aangepast, zodat deze categorie verontreinigde baggerspecie nu wel in het depot gestort mag worden. Eerder mocht dat niet. (Omroep Flevoland, 13 maart)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden, heeft een aantal belangrijke spelers op dit gebied de krachten gebundeld in het initiatief Proeftuin Sediment Rijnmond. (Rijkswaterstaat, 11 maart)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • Het project ‘Klei in veen’ in de Krimpenerwaard wordt uitgebreid met vier nieuwe boeren. Melkveehouder Cees Verhagen uit Stolwijk (ZH) ontving onlangs zo’n 50 kuub klei, goed voor een kleitoepassing op een kwart tot een halve hectare veenland. (Agraaf, 8 maart)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Brabantse Delta begint na de zomer aan de langverwachte baggerwerkzaamheden in de stadswateren van Klundert, Willemstad en Zevenbergen. (BN De Stem, 22 februari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Gedeputeerde Staten hebben besloten geen onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas. (Het Krantje online, 15 februari)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • Het is allemaal leuk en aardig, die plannen voor een nieuw park met wandelroute in Deurne. Maar in plaats van geld steken in iets nieuws kan de gemeente beter het kasteelpark opknappen, vindt Deurnenaar Jan Bennenbroek. Te beginnen met die vieze gracht. Dat laatste is voorlopig onmogelijk, aldus de gemeente. Ze kunnen het slib nergens kwijt. (ED, 10 februari)

  Lees meer: ed.nl

 • De waterlopen in de Haagse Beemden worden tot half maart dit jaar gebaggerd. Door het baggeren verbetert de waterkwaliteit en dat is gunstig voor dieren en planten. (BN DeStem, 20 januari)

  Lees meer: bndestem.nl