bagger

 • Als er niet snel wat wordt gedaan aan de ingrijpende gevolgen van de nieuwe regels voor PFAS-stoffen gaan de eerste baggerbedrijven binnenkort failliet. (Cobouw, 17 september)

  Lees meer: cobouw.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie bij grond en bagger. Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu. (Unie van Waterschappen, 10 september)

  Lees meer: uvw.nl

 • Baggeraars in de regio zijn keihard geraakt door nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen. Er mag slechts 0,1 microgram in een kilo verplaatste grond zitten. Voor Pruim Baggertechniek uit Kuinre dreigt nu zelfs het einde. ,,Het werk ligt al maanden stil. De sloten raken verstopt en ik ben bijna failliet.’’ (De Stentor, 12 september)

  Lees meer: destentor.nl

 • Baggerbedrijven zitten met de handen in het haar. Doordat in heel Nederland giftige stoffen in de bodem zijn gevonden, ligt het werk helemaal stil. Maar niet baggeren levert problemen op voor de waterhuishouding. (Eén vandaag, 11 september)

  Lees meer: eenvandaag.nl

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet gaat het rioolwaterzuiveringsslib van elf zuiveringsinstallaties mogelijk storten in baggerdepots van Rijkswaterstaat. De betrokken partijen brengen momenteel de milieuaspecten plus de juridische en technische (on) mogelijkheden van een storting in kaart. (Waterforum, 3 september)

  Lees meer: waterforum.net

 • De problemen die de bouw ervaart door giftige stoffen in de bodem, treffen ook de Nederlandse baggerindustrie. De schade loopt mogelijk tot in de honderden miljoenen euro's. Dat zegt de Vereniging van Waterbouwers. Directeur Edwin Lokkerbol zegt in BNR Bouwmeesters dat de gifstoffencrisis duizenden bedrijven treft en dat het mogelijk banen zal kosten. (BNR, 2 september)

  Lees en luister meer: bnr.nl

 • De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om met behulp van biologische methoden - de inzet van planten-, paddenstoelen- of diersoorten (phytoremediatie) - effectief metalen uit zuiveringsslib te verwijderen. Daarmee zou de weg geopend kunnen worden naar hergebruik van dit slib in de landbouw. (Groene Ruimte, 26 augustus)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Bij het uitbaggeren en verruimen van de Twentekanalen wordt met een meetnetwerk van peilbuizen de grondwaterstand gemonitord. Na het baggeren wordt in kwelgevoelige gebieden langs het kanaal een nieuwe bodemlaag aangebracht die kwel tegengaat. Dit schrijft Rijkswaterstaat.(H2O Waternetwerk, 23 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschappen hebben van oudsher de mogelijkheid om de baggerspecie die vrijkomt bij het baggeren van hun watergangen in de directe omgeving te verspreiden. Met de omgevingswet verandert de situatie. Dat leidde bij zowel waterschappen als gemeenten tot enige ongerustheid. Het onderzoek ‘Omgaan met verspreidingsbeleid waterbodems’ laat zien dat er een wereld gewonnen is, wanneer waterschappen en gemeenten zich elkaars opgave aantrekken. (Helpdesk Water, 26 juli)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Hoogheemraadschap Delfland heeft de baggerwerkzaamheden hervat. Het waterschap had het baggeren eind vorig jaar uit voorzorg gestaakt, omdat het baggerslib mogelijk PFOS bevat. Een norm voor het verwerken van baggerslib met deze stof ontbrak. Die grens is er sinds deze maand wel, waardoor baggerwerk weer mogelijk is. (H2O Waternetwerk, 24 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een dure afvalstroom omzetten in een waardevol baggerproduct? De jonge ondernemers van Waterweg weten hoe. (Quote, 29 juni)

  Lees meer: quotenet.nl

 • Het bedrijf Aqitec Water Systems uit Dordrecht heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de vraag waar de meeste kansen liggen voor baggerrobots en welk product of dienst met de baggerrobot het best aansluit bij de behoefte. (Dordrecht.net, 14 juni)

  Lees meer: dordrecht.net

 • De Commissie MER heeft het milieueffectrapport van de gebroeders Van Waning voor zandwinning en het storten van baggerspecie in de Bosscherwaarden, veel te licht bevonden. Cruciale informatie ontbreekt. Niet duidelijk wordt wat de kwaliteit is van de baggerspecie die na de zandwinning wordt teruggestort; hoe vervuild is dat zand? (Wijks nieuws, 28 mei)

  Lees meer: wijksnieuws.nl

 • De historische stadshaven en jachthaven De Werf in hartje Goes worden de komende winter uitgebaggerd. De bodem is vervuild met allerlei stoffen en het benodigde geld, 2,2 miljoen euro, is nu bij elkaar. (Omroep Zeeland, 15 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Rivieren en beken leveren veel voedingsstoffen aan. In de Middeleeuwen wist men dat al. Stukken grond langs een beek werden bevloeid met water uit de beek, door eenvoudigweg een dam in het water te leggen. Het vruchtbare slib diende als voedingsstof voor de bodem. (NPO radio 1, 28 april)

  Lees en luister meer: nporadio1.nl

 • Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. (SIKB, 24 april)

  Lees meer: sikb.nl

 • Waternet werkt in Ankeveen-Buiten aan de voorbereidingen voor proeven met natte teelten. Over een oppervlakte van 5 hectare worden diverse bassins aangelegd die dienen als proefpercelen voor de teelt van onder meer lisdodde, riet en veenmos. (Nieuwe Oogst, 18 april0

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De baggerwerkzaamheden aan de Nieuwe Buitenhaven in Kampen worden eind maart hervat. De werkzaamheden lagen sinds oktober vorig jaar stil, omdat de grond verontreinigd bleek. (RTV Oost, 13 maart)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Het vervolgonderzoek naar de mogelijke verontreiniging van sloten nabij de Westdijk in Bunschoten bevestigt de eerdere resultaten, maar geeft nog geen uitsluitsel over de effecten op de flora en fauna in het gebied als er wordt gebaggerd. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Zandwinputten langs de grote rivieren worden omgetoverd tot nieuwe natuur met uit België en Duitsland geïmporteerde grond: verondieping. De grond- en baggerbranche verdient er goed aan. Maar de grond is vervuild. (De groene Amsterdammer, 13 februari)

  Lees meer: groene.nl