bestrijdingsmiddelen

 • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening, weet het ANP. De Maas is namelijk vervuild met te hoge concentraties prosulfocarb, een landbouwgif. Volgens WML is die stof in België in de rivier terecht gekomen.(WNL, 10 november)

  Lees meer: wnl.nl

 • Bestrijdingsmiddelen blijken in de bodem een al net zo desastreuze werking te hebben als daarboven. Eerder werd aangetoond dat de stoffen schadelijk zijn voor bijvoorbeeld bijen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat deze middelen zeer giftig zijn voor organismen die in de bodem leven. Niet alleen voor insecten, maar ook voor regenwormen, wordt verteld in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 10 november)

  Lees meer: nporadio1.nl

   

 • In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. (Akkerwijzer, 10 oktober)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Deelnemers van het Drentse project Grondig boeren voor Water kregen dinsdag in Dwingeloo een demonstratie gerichte onkruidbestrijding in grasland. Deze plantgerichte aanpak bespaart in de praktijk veel chemicaliën en water. (Nieuwe Oogst, 18 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen sinds er door Delfland wordt gemeten. Maar gaat het nu echt beter? (H2O waternetwerk, 28 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente Halderberge laat aanvullend bodemonderzoek uitvoeren naar de grond aan de Bornhemweg in Oudenbosch. (BN De Stem, 15 juli)

  Lees meer: bndestem.nl

 • De Tweede Kamer heeft vanmiddag een aantal moties aangenomen voor spuitvrije zones tussen woningen en bloembollenvelden. Dat was al langere tijd een nadrukkelijke wens van bewoners van de gemeente Westerveld en gemeenteraadsfracties. (RTV Drenthe, 4 juli)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • In 2023 moet Nederland voldoen aan Europese normen over waterkwaliteit, milieu en voedselveiligheid. Om die normen te kunnen halen is beleid ingezet om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw terug te dringen. (NPO Radio 1, 30 juni)

  Lees en luister meer: nporadio1.nl

 • Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. (H2O Waternetwerk, 22 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er komen steeds meer nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. De huidige meetmethoden van laboratoria brengen de aanwezigheid en concentratie echter maar beperkt in kaart. (Waterform, 21 juni)

  lees meer: waterforum.net

 • Steeds meer boeren nemen maatregelen om te zorgen voor schoon water. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bufferstroken bij akkerranden aan te leggen of door aanpassingen op landbouwmachines. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten terecht komen en dat de bodem schoner wordt, laat Provincie Groningen weten. (Dagblad van het Noorden, 21 juni)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de nota 'Gezonde groei, duurzame opbrengst'. Het is echter onduidelijk hoe vaak en voor hoeveel stoffen de normen precies worden overschreden. De schadelijkste middelen kunnen namelijk niet nauwkeurig genoeg worden gemeten. (Groene Ruimte, 24 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De drinkwaterkwaliteit in Nederland loopt gevaar doordat boeren nog altijd volop landbouwgif gebruiken. Beloftes van het kabinet om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen, worden niet waargemaakt. (AD, 21 juni)

  Lees meer: ad.nl

 • Bij meer dan de helft van drinkwaterwinningen in Overijssel voldoet de kwaliteit niet aan de doelstelling. Oorzaken zijn natuurlijke omstandigheden, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Volgens de Rekenkamer Oost Nederland moet Overijssel beter toezicht houden. (Tubantia, 13 juni)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Het kabinet houdt vast aan het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden dat volgend jaar moet ingaan. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wijst erop dat er in 2015 met sportverenigingen is afgesproken dat in 2020 gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden alleen worden gebruikt in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. (Groene Ruimte, 11 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Behandelde bloembollen op een uitlekband leggen of een lekbak onder de kisten met bollen plaatsen. Het zijn simpele maar doeltreffende maatregelen om het water in de sloten op Goeree-Overflakkee schoon te houden. Hoe minder bestrijdingsmiddelen er in de sloot terecht komen, hoe beter het is. (Helpdesk water, 4 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Het lukt sportverenigingen niet om het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen vanaf volgend jaar drastisch terug te brengen. Dat bevestigen de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sportkoepel NOC*NSF na berichtgeving van de Volkskrant. (NOS, 29 mei)

  Lees meer: nos.nl

 • DEN HAAG (ANP) - Boeren hebben voor het eerst in jaren te maken met aanzienlijke schade bij de suikerbietenteelt. Voor dit jaar spreekt brancheorganisatie LTO Nederland van 15 miljoen euro aan opbrengsten die verloren gaan door aantasting van de bieten. Daarbovenop komen de kosten voor het gebruik van insecticiden en het opnieuw inzaaien van bieten. (Europa Nu, 3 mei)

  Lees meer: europa-nu.nl

 • Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan tegen een lelieteler uit Vledder vanwege de vervuiling van een natuurgebied. Er is giftig water uit een groot bassin in het natuurgebied bij Vledder terecht gekomen. (RTV Drenthe, 1 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl