bestrijdingsmiddelen

 • Bij meer dan de helft van drinkwaterwinningen in Overijssel voldoet de kwaliteit niet aan de doelstelling. Oorzaken zijn natuurlijke omstandigheden, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Volgens de Rekenkamer Oost Nederland moet Overijssel beter toezicht houden. (Tubantia, 13 juni)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Het kabinet houdt vast aan het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden dat volgend jaar moet ingaan. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wijst erop dat er in 2015 met sportverenigingen is afgesproken dat in 2020 gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden alleen worden gebruikt in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. (Groene Ruimte, 11 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Behandelde bloembollen op een uitlekband leggen of een lekbak onder de kisten met bollen plaatsen. Het zijn simpele maar doeltreffende maatregelen om het water in de sloten op Goeree-Overflakkee schoon te houden. Hoe minder bestrijdingsmiddelen er in de sloot terecht komen, hoe beter het is. (Helpdesk water, 4 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Het lukt sportverenigingen niet om het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen vanaf volgend jaar drastisch terug te brengen. Dat bevestigen de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sportkoepel NOC*NSF na berichtgeving van de Volkskrant. (NOS, 29 mei)

  Lees meer: nos.nl

 • DEN HAAG (ANP) - Boeren hebben voor het eerst in jaren te maken met aanzienlijke schade bij de suikerbietenteelt. Voor dit jaar spreekt brancheorganisatie LTO Nederland van 15 miljoen euro aan opbrengsten die verloren gaan door aantasting van de bieten. Daarbovenop komen de kosten voor het gebruik van insecticiden en het opnieuw inzaaien van bieten. (Europa Nu, 3 mei)

  Lees meer: europa-nu.nl

 • Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan tegen een lelieteler uit Vledder vanwege de vervuiling van een natuurgebied. Er is giftig water uit een groot bassin in het natuurgebied bij Vledder terecht gekomen. (RTV Drenthe, 1 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Burgers verzetten zich op meerdere plekken in Nederland tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een clash tussen economische belangen en de volksgezondheid, die volgens omwonenden doorgaans in het voordeel uitvalt van boeren. Maar het RIVM wil nu meer onderzoek naar de risico’s. (De Volkskrant, 26 april)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • De winning van drinkwater wordt in Limburg bedreigd door landbouwgif. Op twee plekken is het water in de diepe putten waar drinkwater uit opgepompt wordt, verontreinigd. (1 Limburg, 29 april)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Telers mogen in grondwaterbeschermingsgebieden alleen die middelen gebruiken die daar volgens het etiket zijn toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) wijzen telers hier op omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel agrariërs zich in de praktijk hier onvoldoende bewust van zijn. (De Loonwerker, 11 april)

  Lees meer: deloonwerker.nl

 • Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico's. Dat zegt het Ctgb in reactie op het recent gepubliceerde Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld. (Nieuwe Oogst,  11 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden. (Waterforum, 4 april)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Gele akkers, je ziet ze rond deze tijd op veel plekken in Gelderland. De akkervelden zijn besproeid met een omstreden bestrijdingsmiddel met glyfosaat, zoals Roundup. Het middel is al lange tijd onderwerp van een felle discussie en roept veel vragen op bij kijkers en luisteraars van Omroep Gelderland. Daarom de belangrijkste vijf vragen én antwoorden op een rij. (Omroep Gelderland, 9 april)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • In drinkwaterbronnen zijn op grote schaal sporen van gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten aangetroffen, blijkt uit een overzichtsstudie van KWR. Daarom wordt gepleit voor een grotere rol van het drinkwaterbelang in het landelijk en regionaal beleid voor deze middelen. (H2O Waternetwerk, 3 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De fractie van D66 vraagt bij het college van B&W aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt. In gemeente De Fryske Marren zou het volgens de partij gaan om ruim tweehonderd hectare aan tuinbouwgrond voor bloembollen en -knollen. (Balkster Courant, 28 maart)

  Lees meer: balkstercourant.nl