bestrijdingsmiddelen

  • Steeds meer boeren en tuinders maken gebruik van natuurlijke alternatieven om onkruid te bestrijden en gras te behandelen. Daardoor wordt steeds minder glyfosaat gebruikt in het voorjaar. Wat de beste methode is wordt op dit moment nog onderzocht. Zo zijn dit jaar op demovelden verschillende technieken in de praktijk uitgeprobeerd en vergeleken. Hieruit blijkt de nadrukkelijke wens van boeren en tuinders om te innoveren. Ook komen zij hiermee tegemoet aan de maatschappelijk wens voor meer natuurlijke bewerking en meer groene velden. (Eemskrant, 29 april)

    Lees meer: eemskrant.nl

  • In de eieren en lichamen van grutto’s is het insecticide DDT terug te vinden. Dat is gebleken bij een onderzoek in Friesland en Zuid-Holland. (Leeuwarder Courant, 29 april)

    Lees meer: lc.nl