biodiversiteit

 • Woensdag publiceerde MVO Nederland haar jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx), een onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt. Eén van de onderzochte thema’s is biodiversiteit. Gemiddeld is de NEx dit jaar licht gestegen, maar op biodiversiteit is een daling te zien (van 18,3 procent naar 17,9 procent). Dit laat volgens MVO zien dat de aandacht voor bodem-, water-en luchtkwaliteit (essentieel voor de biodiversiteit) achteruit gaat in plaats van vooruit. Dit verontrustende signaal ondersteunt de steeds sterker wordende oproep aan bedrijven om de negatieve impact die zij hebben op de natuur te verkleinen. (BNNVARA, 19 januari)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat is het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter in Heemskerk, die na een voorbereidingstijd van vier jaar in november 2021 is gestart. In april van dit jaar is het succesvol ingerichte gebied officieel geopend. De Vlotter was voorheen tuindersgebied waar groenten en bloemen werden geteeld. (Nature Today, 27 juni 2022)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De provincie Zuid-Holland is van plan om dit jaar €1 miljoen beschikbaar te stellen om boeren rondom de Nieuwkoopse Plassen die hun bedrijf willen verplaatsen te helpen. Diverse boeren hebben aangegeven dit te willen, en tegelijk zou dit bijdragen aan een duurzame toekomst van het gebied. Zonder subsidie is verplaatsen voor deze boeren financieel onhaalbaar en op landelijke regelingen kunnen zij geen aanspraak maken. De regeling van de provincie moet nu uitkomst bieden. (Zuid-Holland, 9 juni)
  Lees meer: zuid-holland.nl

 • Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers de ruimte slim gebruiken, zodat natuurlijke bodemfuncties ten volle worden benut? Hierover gaan we op 31 mei tijdens de Bodemdag 2022 met elkaar in gesprek.(Nature Today, 26 mei)
  Lees meer: naturetoday.com

 • De beplantingen die als deel van de landschapsplannen bij ruilverkavelingen tussen 1946 en 1980 in 70% van Nederland zijn aangebracht bepalen in grote delen van het land het landschapsbeeld. Ze vormen samen een netwerk dat het hele cultuurlandschap dooradert. Daardoor kan het een belangrijke structurerende rol vervullen bij de combinatie van hedendaagse ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en het stimuleren van biodiversiteit, stelt Henk van Blerck. Donderdag 19 mei hoopt hij te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. (Groene Ruimte, 16 mei)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • We kunnen er lang of kort over wezen: paardenbloemen zijn niet populair. Even zoeken op het plantje en je komt gauw terecht op pagina's over onkruidbestrijding. En juist door al dat uit de tuin trekken, wegmaaien en bestrijden gaat de soort achteruit. Zonde! Het is namelijk een plant waar bodem, insect én mens van kan profiteren, vertelt Katja Staring in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 24 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Absoluut zonder grondbewerking gewassen telen is een grote stap. Ervaringsdeskundigen uit de akkerbouw bespreken met elkaar hoe ze goede zaaibedbereiding, onkruidbeheersing en beworteling kunnen combineren met meer bodemleven, grotere biodiversiteit en betere waterhuishouding. (Nieuwe Oogst, 20 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het aanbrengen van biologisch afbreekbaar worteldoek en grindmatjes in Zuid-Limburgse beken vertraagt de erosie. Het zijn echter geen duurzame oplossingen. Daarom zijn er met spoed meer grootschalige maatregelen nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), gesteund door de provincie en BIJ12. Onderzoeker Roy Laseroms onderzocht de beekdalen in Natura 2000-gebieden en verrichtte metingen en experimenten in onder meer de Keutelbeek en de Strabeker Vloedgraaf. (Waterforum, 8 april)

  Lees meer: waterforum.net

 • Meer biodiversiteit in bermen is een actueel onderwerp. Er is gelukkig veel aandacht voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken, maar er zijn zeker ook nog uitdagingen. Hoe voorkomen we grote negatieve impact op biodiversiteit, maar ook op milieu en bodem? Op de Kleurkeur Kennisdag Ecologisch bermbeheer gaan we hierop in en zien we mogelijke oplossingen in het veld aan het werk. (Nature Today, 31 maart)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu is meer dan de helft van de wijken in de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland versteend. Dat geldt ook voor veel nieuwbouwwijken. Met de bouw van vele huizen in aankomst, pleit de milieuorganisatie voor vaste groennormen voor alle bouwprojecten. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Weg naaldbos, welkom ‘stuifzandheide’. Op de Rovertsche Heide bij Esbeek wordt deze weken driftig gekapt en gerooid. Brabants Landschap laat er 24 hectare dennen tegen de vlakte gaan en afvoeren. (BD, 23 januari)

  Lees meer: bd.nl

 • De Nederlandse natuur lijdt van de duinen tot Twente onder een groeiend tekort aan kalk. De voornaamste oorzaak is verzuring van de bodem, door tientallen jaren stikstofvervuiling. Voedingsstoffen als calcium, magnesium en kalium zijn hierdoor weggespoeld, waardoor veel planten en dieren sterk achteruitgaan. (NU, 23 januari)

  Lees meer: nu.nl

 • In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland. (Melkveebedrijf, 21 december)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • De werelderfgoedstatus van de Waddenzee is mogelijk in gevaar, omdat er plannen zijn om naar gas te boren bij Ternaard. Dat blijkt uit een brief van het Unesco Werelderfgoed Centrum die demissionair minister Schouten van Natuur heeft gedeeld met de Tweede Kamer. (NOS, 7 december)

  Lees meer: nos.nl

 • De Europese Commissie heeft woensdag een nieuwe bodemstrategie gepresenteerd voor de Europese Unie. Bij LTO Nederland roept dit 'ernstige vragen' op. (Nieuwe Oogst, 19 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Vandaag is de Commissie met een nieuwe bodemstrategie gekomen om tegen 2050 alle Europese bodems te herstellen, veerkrachtig te maken en adequaat te beschermen. (Europese Comissie, 17 november)
  Lees meer: ec.europa.eu

 • Weet jij wat er allemaal onder de grond leeft in jouw tuin? In een gezonde bodem kom je een grote diversiteit aan levende dieren en organismen tegen. Met de tuinbodemcheck van 'Onder het Maaiveld' zoek je tot op de bodem uit wat de kwaliteit is van het bodemleven in je eigen tuin. (Nature Today, 1 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Boeren kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in hun sloten. Door niet meer ieder jaar de hele sloot schoon te maken bijvoorbeeld, maar een deel van de begroeiing te laten staan. In Friesland konden boeren in drie demo- en kennissessies kennismaken met ecologisch slootschonen. (Nieuwe Oogst, 21 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bossen zijn sterk genoeg om de dynamiek van klimaatverandering te doorstaan, verwacht palaeo-ecoloog Timme Donders op basis van onderzoek naar pollen en sporen van 1,4 miljoen jaar oud. (Trouw, 18 augustus)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het ontwerp van zonneparken moet verbeterd worden om te voorkomen dat het landschap, de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit aangetast wordt. Simulaties van TNO laten zien dat de bodem zo niet verschraalt. (Solar Magazine, 9 augustus)

  Lees meer: solarmagazine.nl