bodem

 • Een lang gekoesterde wens van de inwoners van de wijk Brunnepe in Kampen en de gemeente gaat dit najaar in vervulling. Dankzij een extra krediet van 250.000 euro kan het al jaren braakliggende groene hart van de oudste wijk van Kampen, de zogenoemde Brunneper Bongerd, eindelijk gesaneerd worden. (RTV Oost, 14 juli)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Het giftige blusschuim dat is opgeslagen in vier grote silo’s op industrieterrein De Huet in Doetinchem, wordt voorlopig nog niet afgevoerd. Dat laat burgemeester Mark Boumans weten in een bericht aan de gemeenteraad, ondanks een eerdere toezegging. (Omroep Gelderland, 14 juli)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Vermilion mag weer gas halen uit twee gasvelden bij Grou en Raard. Daarvoor heeft demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat toestemming gegeven. (Omrop Fryslan, 13 juli)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Honderden schademelders uit het gebied waar zout gewonnen wordt dienen met succes hun schades in bij het Instituut Mijnbouwschade (IMG). Zoutwinner Nedmag blijft nog steeds, en al sinds het begin van de zoutwinning, buiten schot. (RTV Drenthe, 14 juli)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum Insecten en Stichting Bargerveen de knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap onderzocht. Er is een landschapsecologische benadering gevolgd om de kansen voor herkolonisatie van verdwenen regionale soorten te beoordelen na uitvoering van herstelmaatregelen.(Nature Today, 11 juli)

  Lees meer: naturetoday.nl

 • Claire, Boerenbond en de Bodemkundige Dienst van België (BDB) hebben een CO2-platform ontwikkeld waarin landbouwers gecompenseerd worden voor klimaatinspanningen. Volgens de drie partijen een primeur. (Groenten Nieuws, 12 juli)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Het in 2017 ingevoerde 'burgerperspectief' op de beoordeling van plannen voor gaswinning is een wassen neus. Met de verplichte adviezen van regionale belanghebbenden als gemeenten en waterschappen wordt amper iets gedaan. Leveringszekerheid van aardgas wint het van inspraak, meldt Follow the Money op basis van documenten die via een Wob-verzoek zijn opgevraagd bij de gemeente Assen. (Radar, 9 juli)

  Lees meer: radar.avrotros.nl

 • De sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum pakt ruim een miljoen euro duurder uit dan voorzien. Dat heeft het college van B & W eind vorige week laten weten aan de gemeenteraad. (Oog TV, 12 juli)

  Lees meer: oogtv.nl

 • Volgens Jaap Majoor is het stikstofprobleem niet de schuld van de boeren, want natuurgebieden produceren zelf veel meer stikstof. In een reactie stelt Ruud Hendriks dat stikstof uit de natuur niet de ‘schuld’ is van de bossen zelf, maar (mede) van de landbouw. (Dagblad van het Noorden, 7 juli)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De 237 woningen die worden gebouwd in het gebied Noorderduin in Monster, worden straks verwarmd met aardwarmte uit Poeldijk. (WOS, 7 juli)

  Lees meer: wos.nl

 • De afgelopen twee jaar is vanuit de landbouw gemiddeld meer nitraat naar grondwater uitgespoeld, als gevolg van de droogte. In de zuidelijke en oostelijke zandgebieden kwamen de derogatiebedrijven zelfs boven de Europese norm uit. Deze ontwikkeling betekent volgens minister Carola Schouten een grote opgave voor het verbeteren van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 6 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Op 6 juli 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Achtereenvolgens de onderwerpen: versterking bodemtoezicht, de bestuurlijke afspraken bodem, het handelingskader PFAS, doorwerking EFSA-opinie PFAS bodem, het gebruik van Rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende bagger en de hersanering van het EMK-terrein worden toegelicht. (Bodemplus, 7 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Zandmotor bestaat tien jaar. Voor Rijkswaterstaat reden om zich af te vragen of het kunstmatige schiereiland voor de kust bij Ter Heijde een succes is. Het liet daartoe een onafhankelijke beleidsevaluatie uitvoeren. Conclusie: de Zandmotor wordt grotendeels gezien als een succesverhaal. Kanttekening: de beleidsdoelen van de Zandmotor zijn breed en algemeen geformuleerd en concrete streefcijfers ontbreken, dus kan in feite niet worden bepaald of doelen zijn gehaald. (H2O Waternetwerk, 2 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Beschikbare bodemkennis naar individuele ondernemers brengen via adviezen op maat. Dat is de kern van het project BodemUP. De Zuid-Hollandse akkerbouwer Bas Blok is een van de deelnemers. 'Gezonde, robuuste gewassen vragen om een gezonde bodem.' (Nieuwe Oogst, 5 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Zoutwinner Nedmag had het lek in 2018 op 1,8 kilometer in de bodem bij het Groningse Tripscompagnie, vlak bij de provinciegrens met Drenthe, kunnen zien aankomen. Het zoutbedrijf uit Veendam beschreef in 1995 al de mogelijke risico's op een lekkage in een caverne, zo blijkt uit onderzoek van RTV Noord en onderzoeksplatform Follow the Money. (RTV Drenthe, 6 juli)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De provincie Groningen en de gemeente Groningen verstrekken ieder 2 miljoen euro subsidie voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Het wordt benut voor opslag van zonnewarmte en restwarmte. (Solar Magazine, 2 juli)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Er moet een bouwstop komen voor de bouw van de sociale huurwoningen op de plek van het oude gemeentehuis van Muiden. Dat stellen de Stadsraad Muiden en de Wijkraad Mariahoeve. Een buurtbewoner ontdekte onlangs dat de grond op de bouwplek vervuild is, de stadsraad en de wijkraad eisen nu een onafhankelijk onderzoek naar die vervuiling. (NH Nieuws, 1 juli)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De toekomst van de biologische sector ziet er rooskleurig uit. Naast het feit dat meer en meer consumenten biologische producten weten te vinden, durven politici steeds vaker het woord 'biologisch' in de mond te nemen. Zo wordt biologisch steeds meer genoemd in kamerbrieven, moties en beleidsnotities en ook de provincies, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zetten zich steeds actiever in voor meer biologische landbouw. (BioJournaal, 1 juli)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • Voordat er ergens gebouwd kan worden moet er archeologisch onderzoek worden gedaan. Hoe ga je te werk? En welke technieken zijn onmisbaar bij een archeologische opgraving? (BNR, 29 juni)

  Lees meer: bnr.nl

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt alle activiteiten van de NAM bij een injectiepunt in het Twentse Rossum per direct onder verscherpt toezicht. Het productiewater dat daarin wordt gespoten, is afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. (Nieuwe Oogst, 28 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl