bodem

 • “Het gaat er vooral om dat we de doelen voor de aanpak van bodemdaling samen met de betrokken partijen in het gebied opstellen,” zei Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Gezond en Veilig. Ze zei dit in een panelgesprek met prominenten van o.a. het Rijk, de Unie van Waterschappen en de Deltacommissaris tijdens het Nationaal Bodemcongres ‘Bodemdaling in Beweging!’ Het congres werd dit jaar gehouden in Fort Wierickeschans Bodegraven. (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, 2 december)

  Lees meer: kobr.nl

 • Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit hoeven binnenkort wellicht geen ingewikkelde monsters meer genomen te worden. Wetenschappers in Amerika hebben een zogenaamde wormrobot ontwikkeld. Deze brengt onder meer het bodemleven in kaart. (Boer en Business, 2 december)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt dat instuiving werkt voor herstel van de vegetatie. Er is echter geen positief effect op de stikstofhuishouding in deze gebieden. (Nature Today, 1 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • In de strijd tegen klimaatverandering wil Nederland de komende tien jaar 185 miljoen bomen planten, genoeg voor 37.000 hectare extra bos. Natuurorganisatie ARK pleit ervoor dat deze bossen natuurlijk kunnen vormen, en kunnen 'wandelen' door een halfopen landschap. Dat komt de soortenrijkdom ten goede, en mogelijk ook het klimaat. (NU.nl, 2 december)

  Lees meer: nu.nl

 • In een nieuw promotieonderzoek is de verdeling tussen zout en zoet grondwater in delta’s wereldwijd onderzocht. Hydroloog Joeri van Engelen laat zien dat wat voor Nederland al bekend was ook in andere delta’s het geval is: de verdeling tussen zoet en zout water is gedurende duizenden jaren opgebouwd. (H2O Waternetwerk, 30 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Bij elf boerenbedrijven ten westen van Staphorst startte drie jaar geleden een experiment met bodemdrainage om bodemdaling tegen te gaan. Of dat werkt, is nog niet goed te zeggen. De uitkomsten van het onderzoek zijn namelijk niet eenduidig. (Meppeler Courant, 1 december)

  Lees meer: meppelercourant.nl

 • Het verbod op neonicotinoïden leidde in suikerbieten wel degelijk tot een daling van de milieubelasting van grondwater en een daling van het risico voor bijen. Dat blijkt uit een onderzoek dat CLM Onderzoek en Advies afgelopen jaar uitvoerde in opdracht van Cosun Beet Company. (Nieuwe Oogst, 30 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Archeologisch onderzoek in Odijk heeft een aantal spectaculaire bodemschatten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd opgeleverd. De vondsten sterken historici in het vermoeden dat het gebied al sinds 2500 jaar onafgebroken bewoond is. (RTV Utrecht, 1 december)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Warffum Alert gaat dinsdag naar de Raad van State in Den Haag om opnieuw te pleiten voor sluiting van de NAM-locatie in Warffum.
  In september 2019 vernietigde de rechtbank in Groningen de Omgevingsvergunning van de NAM voor de gaslocatie bij Warffum. De rechter stelde dat ten onrechte was verzuimd een Milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Dat was een van de punten die Warffum Alert en Openluchtmuseum Het Hoogeland eerder dat jaar bij de rechter onder de aandacht brachten. (Dagblad van het Noorden, 30 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Na drie extreem droge en hete zomers, moeten droogte en waterbeheer in Brabant nu echt worden aangepakt. De waterschappen hebben de handen ineen geslagen voor nieuwe maatregelen die behoorlijk wat veranderingen met zich mee gaan brengen. Dit is wat we daarvan gaan merken. (Omroep Brabant, 29 november)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De droogte van de afgelopen zomers dwingt boeren nog scherper de vochtvoorziening van de gewassen op orde te hebben. Volgens Matheijs Pleijter van Aequator Groen & Ruimte wordt het bereiken van grondwater belangrijker voor het gewas. Water vasthouden en goede structuur zijn de sleutels. (Akkerwijzer, 26 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Met miljoenensteun van de Europese Unie wil Groningen de omslag maken naar waterstof, het gas van de toekomst. (Trouw, 26 november)

  Lees meer: trouw.nl

 • De auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee deelt de conclusie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat de bodemdaling als gevolg van die gaswinning in 2019 binnen de afgesproken grenzen is gebleven. (Dagblad van het Noorden, 26 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Een oude sok die in het jaar 2000 bij een archeologische opgraving in de stad Groningen werd gevonden, blijkt de oudste sok van Europa te zijn. Het sokje, want het is een kindersok, is pas onlangs uit het archeologisch depot gehaald. Aanleiding om het breiwerk te voorschijn te halen was de aanstaande organisatie van de Nationale Breidagen in Stad. (RTV Noord, 26 november)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De wormenkwekerij van Frank Wasse uit het Drentse Beilen loopt goed. Door de toenemende belangstelling voor bodemverbetering en de vermindering van kunstmest steeg in het afgelopen jaar de vraag naar wormen en wormenmest. (Nieuwe Oogst, 24 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In Vianen wordt bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht het ene na het andere skelet gevonden. Na een week staat de teller al op twintig skeletten, schrijft RTV Utrecht. (NOS, 23 november)

  Lees meer: nos.nl

 • Binnenkort worden PFAS in blusschuim verboden. In deze podcast praten PFAS expert Wim Plaisier van Arcadis en brandblusdeskundige Hans Huizinga van Kenbri Fire Fighting over een veilige overgang naar PFAS vrij blusschuim. De experts leggen uit waar brandweerorganisaties van onder meer de petrochemische industrie, offshore en gemeenten op moeten letten bij die overstap. En als er toch een vervuiling met PFAS in leidingen, bodem of grondwater zit hoe je dat aanpakt. (Binnenlands Bestuur, 24 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vordert bij drie bedrijven dwangsommen van elk minimaal 7.500 euro. Reden is dat de betreffende bedrijven zich niet aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit houden. Dit besluit stelt regels die ervoor moeten zorgen dat er geen extra risico’s ontstaan voor de bodem en het grondwater bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Schoon grondwater is van belang met het oog op de kwaliteit van ons drinkwater. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 18 november)

  Lees meer: ilent.nl

 • Staatsbosbeheer gaat de hoge stikstofconcentraties in het nationaal park Dwingelderveld te lijf met maaien, plaggen, het strooien van kalk en het dempen van sloten. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De gemeente Harlingen zou vorige week woensdagavond in een uurtje worden bijgepraat over de zoutwinning onder de Waddenzee. Dat liep uit naar bijna drie uur. Hier is de informatieavond in vogelvlucht. (Harlinger Courant, 23 november)

  Lees meer: harlingercourant.nl