bodem

 • De provincie Limburg adviseert een deel van de inwoners van de gemeenten Stein en Sittard-Geleen om geen grondwater te gebruiken. Dit vanwege bodemverontreiniging op industrieterrein Chemelot in het verre verleden. (1Limburg, 30 maart)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Het moestuinonderzoek naar vervuiling met chemische stoffen PFOA en GenX loopt enkele maanden vertraging op. (Het Kontakt, 31 maart)

  Lees meer: hetkontakt.nl

 • De NAM heeft sinds mei 2020 meerdere malen druk uitgeoefend op het Rijk om minder huizen te versterken in Groningen dan de overheid wil. Dat melden NRC en Dagblad van het Noorden op basis van brieven tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij en het Rijk, die de kranten opvroegen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. (NOS, 29 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vorig jaar drie boeren beboet omdat ze het bestrijdingsmiddel RoundUp hebben gebruikt op plekken waar dat niet mag. Ook zijn er vijftig waarschuwingen gegeven. (RTV Drenthe, 29 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De rechter in Arnhem boog zich dinsdag over de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten voor het afvoeren van het blusschuim uit ruim 1300 vaten van het failliete bedrijf Rutgers Milieu in Doetinchem. De gemeente stelt eigenaar Rienko Rutgers persoonlijk aansprakelijk, maar deze weigert voor de kosten op te draaien. Hij stelt op zijn beurt de gemeente aansprakelijk voor geleden schade dat heeft geleid tot het faillissement van zijn bedrijf in mei 2020. (Omroep Gelderland, 29 maart)

  Lees meer: gld.nl

 • Stichting Schone Polder eist van de provincie en gemeente Hulst dat die er alles aan doen om te voorkomen dat eventuele verontreinigde grond uit België naar het Waterzande project bij Perkpolder wordt vervoerd en gebruikt. Schone Polder zegt dat er aanwijzingen zijn dat de grond voor de ophoging van het bouwproject allerlei vervuiling bevat. (Omroep Zeeland, 25 maart)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Provinciebestuurder Tjisse Stelpstra denkt dat de kans bestaat dat het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek versneld in Drentse bodem wordt geïnjecteerd. (RTV Drenthe, 30 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Er is steeds meer onderzoek naar de waarde van boomsoorten met rijk strooisel. Deze soorten helpen de verzuring van de bosbodem te verminderen en kunnen de zogenaamde nutriëntenpomp op gang brengen. Ook kunnen ze bossen weerbaarder maken tegen weersextremen. Loes Kampherbeek onderzocht hoe deze soorten kunnen bijdragen aan revitalisering van bos op de holt- en haarpodzolgronden van de Veluwe. (Nature Today, 29 maart)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De duurzaamheid van waardevolle natuurtypen staat onder druk, doordat kwelafhankelijke ecosystemen in beekdalen gevoed worden door grondwater met hoge nitraat- en/of sulfaatconcentraties. Vervuiling van grondwater met nitraat en sulfaat vereist meer aandacht in beleid en herstel van natuurgebieden. (H2O Waternetwerk, 28 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Chemieconcern 3M moet opdraaien voor alle kosten die zijn veroorzaakt door de uitstoot van PFAS door zijn fabriek bij Antwerpen. Dat stelt de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement. (PZC, 28 maart)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het tweede deel van de Erfgoedreeks heeft als titel “Winterswijk onder je voeten” gekregen. Het boekje werd op vrijdag 25 maart gepresenteerd bij het Baarhuisje op het oude kerkhof naast de Scholtenbrug. Hans Donderwinkel van de Vereniging Monumentenbelangen overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Henk Jan Tannemaat. Het boekje is geschreven door Nico Willemse. “Ik hoop dat er een groot publiek mee wordt bereikt, want de bodem van Winterswijk is bijzonder.” (Achterhoek Nieuws, 28 maart)

  Lees meer: achterhoeknieuwswinterswijk.nl

 • Het chemiebedrijf 3M, dat een vestiging heeft in het Belgische Zwijndrecht, op enkele kilometers van Hulst, is volgens een onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement verantwoordelijk voor de dumping van giftige stoffen in de Westerschelde en eist dat het bedrijf alle veroorzaakte schade vergoedt. (NU.nl, 28 maart)

  Lees meer: nu.nl

 • Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de Burenraad DuPont en Chemours werd bekendgemaakt dat het nieuwe moestuinonderzoek naar PFAS in tuinen die verder dan 1 kilometer van DuPont verwijderd zijn, binnenkort wordt afgerond en dat de bevindingen in juni bekend gemaakt worden. (Het Kontakt, 28 maart)

  Lees meer: hetkontakt.nl

 • Het PFOS-schandaal in Vlaanderen reikt tot in Nederland, want Zeeuwen wordt nu afgeraden om vis uit de Westerschelde te eten. Er wordt volop onderzoek gedaan, en daarmee groeien de zorgen over blootstelling van mens en dier aan deze persistente fluorverbindingen. (Sciencelink, 25 maart)

  Lees meer: sciencelink.net

 • De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen, met onomkeerbare gevolgen voor het gebied. Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert daarom de GLB Pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ uit. (Melkveebedrijf, 23 maart)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • De sanering van vervuild havenslib in een groot deel van natuurgebied Broekpolder in Vlaardingen lijkt er echt van te komen. Nu ook de gemeente Vlaardingen daar geld voor beschikbaar stelt, is het miljoenenproject financieel afgedekt. (AD, 23 maart)

  Lees meer: ad.nl

 • Gemeenten en provincies willen samen met andere partijen vaart zetten om de verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen in grond, water en lucht aan te pakken. De VNG doet samen met het IPO een oproep tot intensieve samenwerking om meer kennis te krijgen over deze stoffen en de verspreiding in de leefomgeving. (VNG, 23 maart)

  Lees meer: vng.nl

 • Het Rijk legt controlerende taken voor gifstoffen in de bodem neer bij alle gemeenten. Maar kennis daarover ontbreekt vaak. (Trouw, 23 maart)

  Lees meer: trouw.nl

 • Tijdens graafwerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Valkenburg zijn de restanten van een Romeins schip aangetroffen. Archeologen groeven hier meerdere eikenhouten planken op, die vermoedelijk afkomstig zijn van een Romeins vrachtschip uit de 1e eeuw n.Chr. Er worden in Zuid-Holland zelden Romeinse vaartuigen gevonden, wat deze ontdekking extra bijzonder maakt. (Archeologie Online, 17 maart)

  Lees meer: archeologieonline.nl

 • In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’(verwijst naar een andere website) is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid(verwijst naar een andere website) van de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) van Rijkswaterstaat. (Bodemplus, 21 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl